Školní družina

Ve středu 30.6.2021 bude z organizačních důvodů upraven provoz školní družiny.

6.00 - 7.30 9.00 - 14.00


Děti z 4. oddělení budou spojeny na domečku.


Vážení rodiče,

prosím o doplacení příslušné částky za zájmové vzdělávání ve školní družině za šk. rok 2020/2021 do 11. června 2021 (žáci 1. a 2. třídy 300 Kč, žáci 3. třída 50 Kč).

Doplatek za školní družinu můžete zaplatit přímo v družině nebo na bankovní účet školy: 1849696339/0800 do poznámky prosím uveďte jméno, příjmení a třídu dítěte.Pokud jste již celou úhradu (tj. 1000 Kč)zaplatili, můžete pouze na základě vyplněné písemné žádosti (najdete ji níže v sekci dokumenty nebo si ji můžete vyzvednout v družině u paní vychovatelky) zažádat o vrácení příslušného přeplatku (tj. žáci 1. a 2. třídy - 300 Kč, žáci 3. třídy - 550 Kč a žáci 4. třídy - 600 Kč) nebo si můžete nechat danou částku převést na příští školní rok ( nahlásit to paní vychovatelce).

O přeplatek či převedení dané částky máte možnost zažádat nejpozději do 11.6.2021. Poté se již žádost nebude vyřizovat. Zbylá částka bude použita na nákup výkresů, výtvarných potřeb, cen do tomboly nebo na odměny pro žáky.


Návrat žáků od 17.5.2021

ŠKOLNÍ DRUŽINA

Ranní družina bude fungovat od 6:00 do 7.30 pouze na „domečku“. Odpolední družina bude do 16:30, kdy od 15.00 budou žáci ze školní družiny 4. oddělení přecházet na „domeček“.

„Domeček“ „Domeček" „Domeček" Školní družina

(v budově školy)

1.oddělení 2.oddělení 3.oddělení 4. oddělení

1.B + 1.C 1.A + 3.B + 4. 2.A + 2.B 3.A + 3.B


Opět je povoleno mít v oddělení spojené třídy, proto se obnovuje rozdělení dětí do

jednotlivých oddělení, tak jak to bylo v září.

Jelikož je doporučeno chodit ven, budeme s dětmi venku, pokud to počasí dovolí, každý den.


Vážení rodiče,

podle § 123, odst. (4) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) je stanovena výše úplaty za zájmové vzdělávání v naší školní družině 100 Kč na měsíc, což činí 1000 Kč na školní rok.

Dle novelizované Vyhlášky o zájmovém vzdělávání ze dne 23. 10. 2020, vzniká nově povinnost vracet úplatu za zájmové vzdělávání za dny, kdy byla školní družina uzavřena a to na základě usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření. Vláda omezila provoz základních škol a školních družin tak, že zakázala osobní přítomnost žáků několikrát během školního roku 202/2021 v těchto zařízeních.

Na základě toho byla vypočtena úplata za zájmové vzdělávání v naší školní družině za tento školní rok 2020/2021 takto:

Žáci 1. a 2. tříd 700 Kč

Žáci 3. tříd 450 Kč

Žáci 4. tříd 400 Kč

Jelikož se u nás příspěvek za zájmové vzdělávání platí na začátku školního roku, a to buď najednou (1000 Kč) nebo ve dvou splátkách (400 Kč a 600 Kč), prosím ty, kteří zaplatili první splátku (400 Kč) o doplacení příslušné částky (žáci 1. a 2. třídy - 300 Kč, žáci 3. třída - 50 Kč) do konce května.

Pokud jste již zaplatili celou úhradu, můžete na základě vyplněné písemné žádosti (najdete ji níže v sekci dokumenty nebo si ji můžete vyzvednout v družině u paní vychovatelky) zažádat o vrácení příslušného přeplatku (tj. žáci 1. a 2. třídy - 300 Kč, žáci 3. třídy - 550 Kč a žáci 4. třídy - 600 Kč)


ŠD Domeček

pondělí - pátek

6:00 – 7:45, 11:30 – 16:30


Telefon

553 671 182, 702 127 010

E-mail

druzina@kravarezs.cz


Školní družina (4. oddělení) pondělí - pátek


11:30 - 15:00

(poté spojení dětí do oddělení na domečku)


Telefon

702 127 011


Mgr. Kateřina Lehnertová

1. oddělení

vedoucí vychovatelka

lehnertovakaterina@kravarezs.cz


Petra Buhlová

2. oddělení

buhlovapetra@kravarezs.cz

Lucie Stuchlíková

3. oddělení

stuchlikovalucie@kravarezs.cz

Mgr. Markéta Benková

4. oddělení

benkovamarketa@kravarezs.cz

Fialový den

Začal nám nový školní rok, po pomalejším rozjedu, seznamování se s družinou a ročním tematickým plánem „Tady jsme doma… aneb poznáváme naši Zem“, jsme se do toho nyní s vervou pustili a máme za sebou první společnou akci – Fialový den. Proč zrovna fialový? Protože se během celého roku seznamujeme s naší Zeměkoulí a začali jsme vesmírem, který je tajemný, fialovočerný. Děti měly do družiny přijít ve fialovém oblečení, čím více ho měli na sobě, tím lépe. Po kontrole veškerých fialových věcí, jsme venku plnili fialovo-vesmírné úkoly. Nejdříve děti hledaly obrázky svého družstva – létající talíř, marťánek, raketa. Poté se děti musely dostat přes černou díru, vyhýbat se meteoritům, projít po měsíční krajině a dojít až ke slunci. A nakonec házely barevnou kostkou, jakmile jim padla fialová barva, mohli vyrazit pro část vesmírného obrázku, který pak skládaly. Všem se fialový den líbil a těší se na další společné akce. Snad se nám je podaří splnit.

Mgr. Kateřina Lehnertová

Informace školní družiny k začátku školního roku 2020/2021

Školní družina zahajuje svou činnost ve středu 2. 9. 2020. Do školní družiny jsou děti přihlášeny na základě písemné přihlášky, kterou si můžete vytisknout na stránkách školy (kravarezs.cz), vyzvednout v družině nebo u třídní učitelky.

Jelikož první týden školního roku bude zkrácena doba vyučování, bude taktéž upravena provozní doba družiny, tak aby navazovala na konec vyučování v jednotlivých třídách.

Provozní doba školní družiny 2. - 4. 9. 2020

1. a 2. oddělení (žáci 1.tříd) 6:00 – 7:45 9:30 – 16:30

3. a 4. oddělení (žáci 2., 3., 4.tříd) 6:00 – 7:45 10:30 – 16:30

Od 7. 9. 2020 bude provoz školní družiny opět

Po – Pá 6:00 – 7:45 11:30 (10:30) – 16:30

Poplatek za školní družinu můžete zaplatit najednou (1000Kč) nebo ve dvou splátkách (400Kč září – prosinec; 600Kč leden – červen) přímo v družině nebo na bankovní účet školní družiny: 1849696339/0800 do poznámky prosím uveďte jméno, příjmení a třídu dítěte.

Informace k úplatě za zájmové vzdělávání v naší školní družině

Vážení rodiče,

podle § 123, odst. (4) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) je stanovena výše úplaty za zájmové vzdělávání v naší školní družině 100,- Kč na měsíc. Tyto prostředky se využívají každoročně na nákup nových hraček, výkresů, výtvarných potřeb, cen do tomboly na maškarní ples, balíčky od Mikuláše, na odměny pro žáky nebo na dovybavení družiny.

Tak jako každý školní rok je třeba vypsat novou přihlášku, na jejíž základě je dítě do družiny přijato, je třeba zaplatit i poplatek pro daný školní rok vždy znovu. I když v loňském školním roce byla školní družina z důvodu nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 od poloviny března uzavřena, přesto jste měli možnost do července (konec školního roku) písemně požádat o vrácení zálohy za tři měsíce (duben – červen 2020). Nyní ale začíná nový školní rok a je třeba platbu za školní družinu opět zaplatit.

Kravaře 8.9.2020

Mgr. Kateřina Lehnertová

Galerie družiny

fialový den

fialový den

fialový den

fialový den

pojďme spolu slepit duhu..

pojďme spolu slepit duhu..


pojďme spolu slepit duhu..


pojďme spolu slepit duhu..


Dokumenty družiny