Školní jídelna


Upozornění

Upozornění pro strávníky od 1.9.2022 (1).docx
Školní jídelna v novém školním roce.docx

Vážení rodiče,

v důsledku nepříznivé epidemiologické situace jsme byli nuceni přistoupit k těmto změnám při školním stravování. Účelem opatření je ochrana zdraví dětí a eliminace komutního přenosu virové infekce.

  1. V jídelně je pro strávníky umístěno několik nádob s dezinfekcí.
    Před zahájením stravování si musí žáci vydezinfikovat ruce za dozoru pedagogických pracovníků.

  2. Jídelna bude žákům zpřístupněna v čase výdeje obědů.
    Dočasně musí být zastaven ranní pitný režim, aby nedošlo ke komunitnímu šíření virové infekce. Z tohoto důvodu bude také zrušen zeleninový a ovocný bar.

  3. Obsluhu strávníků (včetně výdeje příborů) zajistí kuchařky.

  4. Před zahájením výdeje stravy se provede dezinfekce jídelních stolů a židlí. Průběžně se budou stoly a židle dezinfikovat také během celého provozu jídelny.

  5. Další pravidla v této oblasti mohou být zaváděna v návaznosti na protiepidemická opatření uvedená u příslušného stupně pohotovosti v oblasti ochrany zdraví (tzv.semafor), v návaznosti na protiepidemická opatření uložená místně příslušnou KHS, případně opatření na celostátní úrovni.

Vedoucí školní jídelny

Martina Šulová