Aktuality

Leták - CVČ Kravaře - kroužky OKAP.pdf

ROZHODNUTÍ
O PŘIJETÍ
K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Scan+ 250i21063008531.pdf

Rekonstrukce sociálních zařízení

Carousel imageCarousel imageCarousel image

Kamera jede dále... videa deváťáků v rámci ukončení školního roku.

Kamera, úsměv, klapka…3…2…1…Točíme!

Určitě si říkáte, co se to v té škole děje? Proč stejné oblečení? Proč tancujeme? Jerusalema???

Jerusalema, světová taneční výzva, do které se zapojili také všichni žáci v průběhu distančního vzdělávání v hodinách tělesné výchovy.

A dnes probíhalo natáčení medailonku o naší Základní škole Kravaře. Studenti Slezské univerzity v Opavě s žáky strávili celý den a dokumentovali běžné činnosti a aktivity. Natáčení se zúčastnili žáci 1. i 2. stupně, školní družina, jídelna a kamera také nakoukla do vyučovacích hodin.

Největším zážitkem byl společný tanec na školním hřišti, v jehož rytmech se nakonec vlnila takřka celá škola a který bude prostupovat celým videm. Den jsme si užili a těšíme se na výsledný klip, který vznikne pod taktovkou pana režiséra Jana Mudry.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Video ze zákulisí natáčení

VID20210611090332.mp4
Leták pro rodiče_Rozvoj sluchového vnímání_26.5.2021.pdf
Leták_27.5..pdf
ADHD v kostce.pdf
POnožkový den.docx - článek
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Rekonstruujeme a modernizujeme

V čase prázdných škol a online hodin, jsme využili prostor, který nám tato podivná doba nabízí a postupně nejen rekonstruujeme sociální zázemí školy, ale také modernizujeme jednotlivé třídy a učebny. Opravou prošla odborná učebna anglického jazyka, celkem pět tříd je nově vybaveno multimediální technikou a dalších osm tříd získává postupně zcela nové a kvalitnější ozvučení. Stavební úpravy se dotkly také podsklepených částí školy a školní jídelny. Už teď se těšíme na to, že naše žáky přivítáme v modernější a útulnější škole.

Aktuální informace MŠMT ČR k přijímacímu řízení ve školním roce 2020/2021

Vážení rodiče,


ministr školství ČR pan Robert Plaga vydal v minulých dnech opatření obecné povahy, kterým se upravuje přijímací řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou, ve kterých se podle školského zákona koná jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky.


Nejpodstatnější změnou je, že jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky nebude v případě čtyřletých oborů vzdělání povinnou součástí přijímacího řízení.

Pokud ředitel školy rozhodne, že se jednotná přijímací zkouška nekoná, musí se konat školní přijímací zkouška. Ředitel školy dále může rozhodnout o jiném podílu jednotné přijímací zkoušky na celkovém hodnocení přijímacího řízení, než jak stanovuje pro standardní přijímací řízení školský zákon (tj. 60%, respektive 40% v případě oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou).


Mgr. Petr Theuer

Zápis dětí do prvních tříd pro školní rok 2021/2022

DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE K ZÁPISU:


Rodiče přinesou svůj občanský průkaz a rodný list dítěte. Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání vyplní elektronicky na stránkách školy.

Elektronická přihláška bude k dispozici nejdříve měsíc před samotným zápisem. Podrobnější informace obdržíte na besedě rodičů předškoláků a paní učitelek prvních tříd.

Děti, které se nebudou moci dostavit v řádném termínu, budou zapsány dne 22. 4. 2021 od 13 do 14 hodin nebo po dohodě jiném termínu, nejpozději do 30. 4. 2021.

Provoz školy od 1. března 2021


Z nařízení vlády ČR („Usnesení vlády ČR“ ze dne 26. února 2021 č. 200) přechází výuka prvního a druhého ročníku od pondělí 1. března na distanční formu. Bližší informace předají rodičům třídní učitelky.


Z důvodu nařízení KHS je rovněž uzavřena činnost školní jídelny.


Eichendorffa nezastaví ani covid!

Covid a opatření s ním spojené znemožnily klasický průběh soutěže v německém přednesu tvorby Josepha von Einchendorffa, a tak 8. 12. proběhl na naší základní škole 1. ročník soutěže, tentokrát ve čtení a přednesu jeho děl. Během krátké doby přípravy (pouze týden) se do soutěže přihlásily tři odvážné žákyně 8. ročníku. A jak to dopadlo? Dívky se nelehkého úkolu zhostily s grácií, předvedly krásnou německou výslovnost a jejich hodnocení rámci umístění bylo pro porotu nelehké. Bronzová se stala Agáta Šalmanová (8. B), stříbro získala Anežka Kocianová (8. A) a zlatá přednesem a výkonem byla Amálie Hlaváčová (8. A). Žákyním gratulujeme a přejeme hodně dalších úspěchů. V dalším roce doufáme, že účast bude hojnější!

Kupředu bez bázně a hany

Kovid – nekovid – kupředu. A když to nejde přímou účastí – tak „na dálku“ pomocí internetového spojení. Tak vidíme to, že se naši deváťáci přihlásili do 12.ročníku přírodovědné soutěže, kterou organizovalo Mendelovo gymnázium Opava. A když bez bázně a hany – tak hned čtyři družstva :-) . Soutěž, která byla věnována přírodovědným oborům – chemii, přírodopisu a fyzice – otestovala nejen vědomosti dívek a chlapců a širší rozhled v těchto přírodovědných oborech, ale také schopnost komunikace a spolupráce v rámci týmů. To se ukázalo již na počátku, kdy v krátkém čase natočila všechna čtyři družstva „ povinné“ video na téma Chemie v kuchyni. V „internetové části“ soutěže pak v třech testovacích kolech řešila testy z chemie, přírodopisu a fyziky. Perné a náročné.

A výsledky? Naši deváťáci se určitě neztratili v peletonu patnácti účastnících se týmů a umístili se na 5.,9., 10., a 13. místě. O vyrovnanosti soutěže hovoří to, že rozdíl mezi pátým a třináctým družstvem činil pouze pět bodů.

A kdo nás reprezentoval? Myslíme si, že z videí, která jsou připojena, je poznáte.

Ale pro jistotu:

Kravaře I. : Kerlinová Julia, Pawliková Linda, Remešová Lucie

Kravaře II.: Boček Jonáš, Brzeska David, Uwira Daniel

Kravaře III. Davidová Eliška, Hoňková Nikol, Lehnertová Adéla

Kravaře IV.: Harazim Jakub, Rybka Jakub, Vilášek Matěj

Všem deváťákům, kteří se účastnili soutěže, blahopřejeme k pěknému výkonu. A když „zabojují“ tak, jak v této soutěži při přípravě na střední školu - nemusíme mít o ně žádné obavy.

Luboš Kozák a Irena Theuerová