Aktuality

ŠKOLNÍ DRUŽINA - přeplatek za zájmové vzdělávání

Vážení rodiče,

podle § 123, odst. (4) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) je stanovena výše úplaty za zájmové vzdělávání v naší školní družině 100 Kč na měsíc, což činí 1000 Kč na školní rok.

Dle novelizované Vyhlášky o zájmovém vzdělávání ze dne 23. 10. 2020, vzniká nově povinnost vracet úplatu za zájmové vzdělávání za dny, kdy byla školní družina uzavřena a to na základě usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření. Vláda omezila provoz základních škol a školních družin tak, že zakázala osobní přítomnost žáků několikrát během školního roku 202/2021 v těchto zařízeních.

Na základě toho byla vypočtena úplata za zájmové vzdělávání v naší školní družině za tento školní rok 2020/2021 takto:

Žáci 1. a 2. tříd 700 Kč

Žáci 3. tříd 450 Kč

Žáci 4. tříd 400 Kč

Vážení rodiče,

prosím o doplacení příslušné částky za zájmové vzdělávání ve školní družině za šk. rok 2020/2021 do 11. června 2021 (žáci 1. a 2. třídy 300 Kč, žáci 3. třída 50 Kč).

Doplatek za školní družinu můžete zaplatit přímo v družině nebo na bankovní účet školy: 1849696339/0800 do poznámky prosím uveďte jméno, příjmení a třídu dítěte.Pokud jste již celou úhradu (tj. 1000 Kč)zaplatili, můžete pouze na základě vyplněné písemné žádosti (najdete ji níže v sekci dokumenty nebo si ji můžete vyzvednout v družině u paní vychovatelky) zažádat o vrácení příslušného přeplatku (tj. žáci 1. a 2. třídy - 300 Kč, žáci 3. třídy - 550 Kč a žáci 4. třídy - 600 Kč) nebo si můžete nechat danou částku převést na příští školní rok ( nahlásit to paní vychovatelce).

O přeplatek či převedení dané částky máte možnost zažádat nejpozději do 11.6.2021. Poté se již žádost nebude vyřizovat. Zbylá částka bude použita na nákup výkresů, výtvarných potřeb, cen do tomboly nebo na odměny pro žáky.

Návrat všech žáků 1. stupně do škol od 17.5.2021


17.5.2021 nástup celého 1. stupně do školy - informace.docx

Provoz školy od 29. března 2021 do 11. dubna 2021

Dosavadní stav se prodlužuje do 11. dubna a pokračuje se v dosavadním režimu.

Z nařízení vlády ČR („Usnesení vlády ČR“ ze dne 26. února 2021 č. 200) přechází výuka prvního a druhého ročníku od pondělí 1. března na distanční formu. Bližší informace předají rodičům třídní učitelky.

Z důvodu nařízení KHS je rovněž uzavřena činnost školní jídelny.

Leták pro rodiče_Rozvoj sluchového vnímání_26.5.2021.pdf
Leták_27.5..pdf
ADHD v kostce.pdf
POnožkový den.docx - článek
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Rekonstruujeme a modernizujeme

V čase prázdných škol a online hodin, jsme využili prostor, který nám tato podivná doba nabízí a postupně nejen rekonstruujeme sociální zázemí školy, ale také modernizujeme jednotlivé třídy a učebny. Opravou prošla odborná učebna anglického jazyka, celkem pět tříd je nově vybaveno multimediální technikou a dalších osm tříd získává postupně zcela nové a kvalitnější ozvučení. Stavební úpravy se dotkly také podsklepených částí školy a školní jídelny. Už teď se těšíme na to, že naše žáky přivítáme v modernější a útulnější škole.

Aktuální informace MŠMT ČR k přijímacímu řízení ve školním roce 2020/2021

Vážení rodiče,


ministr školství ČR pan Robert Plaga vydal v minulých dnech opatření obecné povahy, kterým se upravuje přijímací řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou, ve kterých se podle školského zákona koná jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky.


Nejpodstatnější změnou je, že jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky nebude v případě čtyřletých oborů vzdělání povinnou součástí přijímacího řízení.

Pokud ředitel školy rozhodne, že se jednotná přijímací zkouška nekoná, musí se konat školní přijímací zkouška. Ředitel školy dále může rozhodnout o jiném podílu jednotné přijímací zkoušky na celkovém hodnocení přijímacího řízení, než jak stanovuje pro standardní přijímací řízení školský zákon (tj. 60%, respektive 40% v případě oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou).


Mgr. Petr Theuer

Zápis dětí do prvních tříd pro školní rok 2021/2022

DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE K ZÁPISU:


Rodiče přinesou svůj občanský průkaz a rodný list dítěte. Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání vyplní elektronicky na stránkách školy.

Elektronická přihláška bude k dispozici nejdříve měsíc před samotným zápisem. Podrobnější informace obdržíte na besedě rodičů předškoláků a paní učitelek prvních tříd.

Děti, které se nebudou moci dostavit v řádném termínu, budou zapsány dne 22. 4. 2021 od 13 do 14 hodin nebo po dohodě jiném termínu, nejpozději do 30. 4. 2021.

Provoz školy od 1. března 2021


Z nařízení vlády ČR („Usnesení vlády ČR“ ze dne 26. února 2021 č. 200) přechází výuka prvního a druhého ročníku od pondělí 1. března na distanční formu. Bližší informace předají rodičům třídní učitelky.


Z důvodu nařízení KHS je rovněž uzavřena činnost školní jídelny.


Eichendorffa nezastaví ani covid!

Covid a opatření s ním spojené znemožnily klasický průběh soutěže v německém přednesu tvorby Josepha von Einchendorffa, a tak 8. 12. proběhl na naší základní škole 1. ročník soutěže, tentokrát ve čtení a přednesu jeho děl. Během krátké doby přípravy (pouze týden) se do soutěže přihlásily tři odvážné žákyně 8. ročníku. A jak to dopadlo? Dívky se nelehkého úkolu zhostily s grácií, předvedly krásnou německou výslovnost a jejich hodnocení rámci umístění bylo pro porotu nelehké. Bronzová se stala Agáta Šalmanová (8. B), stříbro získala Anežka Kocianová (8. A) a zlatá přednesem a výkonem byla Amálie Hlaváčová (8. A). Žákyním gratulujeme a přejeme hodně dalších úspěchů. V dalším roce doufáme, že účast bude hojnější!

Kupředu bez bázně a hany

Kovid – nekovid – kupředu. A když to nejde přímou účastí – tak „na dálku“ pomocí internetového spojení. Tak vidíme to, že se naši deváťáci přihlásili do 12.ročníku přírodovědné soutěže, kterou organizovalo Mendelovo gymnázium Opava. A když bez bázně a hany – tak hned čtyři družstva :-) . Soutěž, která byla věnována přírodovědným oborům – chemii, přírodopisu a fyzice – otestovala nejen vědomosti dívek a chlapců a širší rozhled v těchto přírodovědných oborech, ale také schopnost komunikace a spolupráce v rámci týmů. To se ukázalo již na počátku, kdy v krátkém čase natočila všechna čtyři družstva „ povinné“ video na téma Chemie v kuchyni. V „internetové části“ soutěže pak v třech testovacích kolech řešila testy z chemie, přírodopisu a fyziky. Perné a náročné.

A výsledky? Naši deváťáci se určitě neztratili v peletonu patnácti účastnících se týmů a umístili se na 5.,9., 10., a 13. místě. O vyrovnanosti soutěže hovoří to, že rozdíl mezi pátým a třináctým družstvem činil pouze pět bodů.

A kdo nás reprezentoval? Myslíme si, že z videí, která jsou připojena, je poznáte.

Ale pro jistotu:

Kravaře I. : Kerlinová Julia, Pawliková Linda, Remešová Lucie

Kravaře II.: Boček Jonáš, Brzeska David, Uwira Daniel

Kravaře III. Davidová Eliška, Hoňková Nikol, Lehnertová Adéla

Kravaře IV.: Harazim Jakub, Rybka Jakub, Vilášek Matěj

Všem deváťákům, kteří se účastnili soutěže, blahopřejeme k pěknému výkonu. A když „zabojují“ tak, jak v této soutěži při přípravě na střední školu - nemusíme mít o ně žádné obavy.

Luboš Kozák a Irena Theuerová