Distanční vzdělávání

Doporučení pro rodiče při jejich kontrole a pomoci dětem

Věnujte se prosím sledování práce a podpoře svých dětí. Situace je to nelehká, obtížná, ale velmi potřebná.

Stanovte dětem při dálkové školní práci pokud možno jasný program časový i obsahový, zařaďte i vhodné přestávky.

Sledujte denně komunikační kanály od Vašich pedagogů (skolaonline, gmail) i školní web, kde jsou pravidelně veškeré aktuality, nebojte se komunikovat se svými pedagogy nebo vedením školy (přednostně ale elektronicky, pedagogové budou pracovat při prezenční výuce ve škole nebo odpoledne v rámci distanční formy).

Podpořte Vaše děti, chvalte je a motivujte.

Při jakékoliv nejasnosti komunikujte se svými učiteli, můžete předat jakoukoliv zpětnou vazbu, třeba zda-li děti zadání rozumí a jestli vše funguje.

Pokud nemáte technické možnosti dálkové komunikace (internet), kontaktujte telefonicky svého třídního učitele a domluvíme náhradní variantu předávání úkolů.

Své dotazy, postřehy, podněty nebo náměty můžete samozřejmě kromě svých pedagogů směřovat i vedení školy.

Provoz školy od 29. března 2021 do 11. dubna 2021

Dosavadní stav se prodlužuje do 11. dubna a pokračuje se v dosavadním režimu.

Z nařízení vlády ČR („Usnesení vlády ČR“ ze dne 26. února 2021 č. 200) přechází výuka prvního a druhého ročníku od pondělí 1. března na distanční formu. Bližší informace předají rodičům třídní učitelky.

Z důvodu nařízení KHS je rovněž uzavřena činnost školní jídelny.

Provoz školy od 1.března 2021

Z nařízení vlády ČR („Usnesení vlády ČR“ ze dne 26. února 2021 č. 200) přechází výuka prvního a druhého ročníku od pondělí 1. března na distanční formu. Bližší informace předají rodičům třídní učitelky.

Z důvodu nařízení KHS je rovněž uzavřena činnost školní jídelny.

Provoz školy od 15. února 2021

V návaznosti na opětovné vyhlášení nouzového stavu vládou ČR je provoz školy veden v nezměněném (distančním režimu).

Nadále tedy i od pondělí 15. února 2021 platí:

prezenční docházka pouze1. a 2. ročník

3. - 9. ročníky mají distanční vzdělávání

Ředitel školy - nový rok 2021

Vážení rodiče, milí žáci,


jak jistě víte a sami vnímáte, současná epidemiologická situace v souvislosti s COVID-19 se nevyvíjí příliš pozitivně a z tohoto důvodu může v budoucnu vláda ČR přijmout podobná opatření, jaká byla zavedena na jaře 2020. V oblasti školství by tak mohlo dojít k plnému omezení prezenčního vzdělávání na školách a k znovuzavedení distanční výuky.

Náš pedagogický sbor si této situace je plně vědom, a proto se již od začátku letošního školního roku připravujeme na možnost, že by tato opatření v určité podobě byla skutečně zavedena.

Jelikož nám tato situace již nastala, naleznete v této záložce některé kroky, kterými se škola na distanční vzdělávání připravuje. Přes všechny okolnosti stále věříme, že školy zůstanou i nadále otevřené, avšak i tak příprava na distanční vzdělávání z naší strany stále probíhá. V případě, že bude skutečně zavedeno, budou jednotlivé kroky ještě dále upřesněny.

Mgr. Lukáš Kramný, ředitel školy

Změny v rozvrhu od 2. listopadu 2020

Vážení rodiče,

rád bych Vás upozornil na poupravený rozvrh hodin distanční výuky. S ohledem na skutečnost, že se nepředpokládá brzký návrat dětí do školních lavic, přidali jsme od 2. listopadu do výuky hodiny, které neměly v prvních dnech distančního vzdělávání nejvyšší prioritu. Věnujte tedy pozornost novému rozvrhu, který najdete v aplikaci školaonline.


S pozdravem a přáním pevného zdraví

Mgr. Lukáš Kramný