Distanční vzdělávání -
pro učitele

V případě problémů a otázek k jednotlivým kurzům je pro žáky kontaktní osobou příslušný učitel předmětu. Podporu pro učitele zajišťuje koordinátor ICT (Mgr. Markéta Ulrichová).

Zřízení kurzu v google učebně

Zřízení jednotlivých kurzů v Google Učebně zajišťuje každý pedagogický pracovník školy dle svého úvazku a dle dále popsaných pravidel.


Pro žáky 1. stupně bude v rámci třídy zřízen pouze jeden kurz v Google Učebně. Třídní učitel zajistí přístup do tohoto kurzu každému pedagogickému pracovníkovi, který v dané třídě působí. V případě, že je ve třídě vyučován předmět dělený na skupiny a každou skupinu vyučuje jiný vyučující, zřídí si vyučující každé skupiny samostatnou Google Učebnu a přidá do něj třídního učitele třídy v roli učitele.


Pro žáky 2. stupně zřizuje kurz v Google Učebně každý vyučující pro svůj předmět v každé třídě dle svého úvazku.

Název kurzu v Google Učebně musí vždy obsahovat jedinečný kód třídy např. Dějepis 7.B , Třída 23B (viz školení).

Ke každému kurzu Google Učebně přidá vyučující ředitele školy a zástupce ředitele školy (v roli učitele). V případě, že bude vyžadovat technickou podporu, přidá také ICT koordinátora školy.

Zápis žáka a kontrola aktivity

Každý vyučující je zodpovědný za zápis žáků do kurzu. To je možné provést některým z následujících způsobů:


  • hromadně pomocí zkratky třídy;

  • jednotlivě pomocí účtů žáků;

  • předáním kódu kurzu žákům.


Co nejdříve zajistí vyučující kontrolu, zda jsou všichni žáci v kurzu aktivní. Seznam neaktivních žáků předá co nejdříve třídnímu učiteli.