Nově nás můžete také sledovat na našem Youtube kanálu: www.youtube.com/@zakladniskolakravare 

Aktuality

Ukončení školního roku 2023/2024

V pátek 28. 6. 2024 proběhlo na školním hřišti slavnostní ukončení školního roku a zároveň šerpování a pasování na absolventy žáky devátých tříd.

Slavnostní předání pamětních listů

Ve čtvrtek  27. 6. 2024 proběhlo na zámku v Kravařích slavnostní předání pamětních listů žákům devátých tříd.

Poplatky za ŠD 2024-2025.pdf

Josef Seyfried - osobnost našeho města

Se jménem tohoto významného stavitele se žáci naší školy setkávají v rámci výuky dějepisu a výchovy k občanství celkem pravidelně. Když se například seznamujeme s osobnostmi našeho města nebo když zkoumáme znaky gotické, resp. novogotické architektury. V závěru roku měli však všichni žáci sedmých ročníků možnost poznat jeho dílo i život ještě mnohem více. Pedagogové pro ně připravili pracovní sešit s názvem „Kdo byl Josef Seyfried“ a s jeho pomocí se sedmáci vydali v horkých červnových dnech směrem ke kostelu, faře i k Městskému úřadu. Dnes už snad tedy žáci ví, jak dlouho a kdy se kostel stavěl, proč se liší věž kostela od jeho lodi, dokáží najít na hřbitově hrob J. Seyfrieda. Uvnitř kostela žáky zaujalo mnoho zajímavých prvků a detailů, které dosud ucházely jejich pozornosti – proč má Mojžíš rohy?, co dělá Panna Maria na krásné vitráži?, kde si připomínáme padlé vojáky z druhé světové války? I na tyto otázky už žáci znají odpovědi.

Poznávat své okolí je jednou z mnoha cest, jak ke krásným místům našeho města získávat svůj osobní vztah a být na ně náležitě pyšný – a to je jeden z cílů výuky dějepisu na naší škole.

Mgr. Petra Heidrová

Wolfram 2024

Žáci 8. B třídy se v úterý dne 11. 6. 2024 zúčastnili oblastního kola branné soutěže Wolfram, konaného v Krnově. Čtyřčlenný tým ve složení Karolína Sněhotová, Vojtěch Jochim, Filip Malý a Daniel Müller museli zvládnout 6 disciplín. Tyto byly zaměřené nejen na prokázání fyzické zdatnosti, ale rovněž museli prokázat znalosti první pomoci a vědomosti z oblasti vojenské historické události Wolfram, po které je celá tato akce pojmenována. Toto se jim podařilo velmi pěkně a v konkurenci dalších 13 družstev obsadili 2. místo, čímž si zajistili postup do krajského finále.

Děkujeme a blahopřejeme.

Mgr. Pavla Lhoťanová

Květnové poznávací zájezdy do Londýna

Na poslední květnové dny určitě nezapomene devadesát žáků naší školy, kteří se spolu s učiteli cizích jazyků zúčastnili zájezdu do hlavního města Spojeného království – Londýna.

Přivezli jsme si spoustu zážitků nejen ze samotných historických památek, ale také z náročné cesty autobusem, cestování metrem a pobytem v hotelu. Navštívili jsme nejdůležitější památky Londýna – Greenwich, Tower Bridge, The Tower, Hampton Court, Winsdor Castle, London Eye, Westminster Abbey, White Hall, Trafalgar Square a Buckingham Palace. Spoustu legrace jsme si všichni užili v Legolandu a v muzeu voskových figurín Madame Tussaud. Nasáli jsme londýnskou atmosféru, procvičili angličtinu a ochutnali klasická anglická jídla. 

Cílem cesty nebylo jen poznávání historických památek, ale také uvědomění si, jak moc je cizí jazyk důležitý a potřebný. Zkusili jsme si na vlastní kůži například objednat jídlo nebo vést rozhovor s rodilými mluvčími. My učitelé jsme měli obrovskou radost, že si děti zájezd užily a měly pocit, že se „ve světě neztratí“.

Mgr. Hana Nosková a Mgr. Barbara Papeschová

Projektový den - chemické dílničky

Ve středu (29.5.) se na naší škole uskutečnil výjimečný projektový den nazvaný Chemické dílničky, který byl připraven pro žáky čtvrtého a pátého ročníku. Celý den organizovali žáci devátých ročníků, kteří si pro své mladší spolužáky připravili deset stanovišť plných zajímavých chemických experimentů. 

Na prvním stanovišti si děti mohly vyrobit vlastní sliz, což je naučilo základy polymerizace a chemických reakcí. Druhé stanoviště nabídlo výrobu skákacích kuliček, kde se děti seznámily s vlastnostmi elastických materiálů. Třetí stanoviště bylo věnováno výrobě křídy, kde žáci pochopili proces přeměny skupenství. Dále žáci ověřovali různé vlastnosti chemických látek. Na stanovišti „sopka“ sledovali reakci hydrogen uhličitanu sodného s kyselinou octovou, což vytvořilo efektní výbuch sopky. Na stanovišti „duha“ zkoumali nasycenost kapalin a vytvářeli barevné vrstvy podle hustoty různých kapalin. Další experiment, „tajné písmo“, předvedl důkaz uhlíku v organických látkách pomocí nápisu mlékem, který se odhalil při zahřátí a mnoho dalších. Jedním z nejzajímavějších stanovišť bylo „staň se detektivem“, kde v tmavé místnosti hledaly děti písmo pod UV světlem a rozlušťovaly záhady jako skuteční detektivové.

Projektový den začal úvodní prezentací tří pokusů, které žáci sami nemohli vyzkoušet: tvorba „sloní pasty“ a kyslíku, důkaz výbušnosti vodíku. Tyto pokusy byly předvedeny učiteli a poskytly inspiraci a motivaci pro všechny zúčastněné.

Zpětná vazba od žáků byla velmi pozitivní. Nejenže se mnoho naučili o chemii, ale také je chemie náramně bavila! Děkujeme všem, kteří se na tomto dni podíleli, a těšíme se na další podobné akce, které budou žákům přinášet nové zážitky a vědomosti.

Mgr. Žaneta Kremserová, Mgr. Zuzana Odstrčilová


Opavský skřivánek

Naše škola se každým rokem na jaře zúčastňuje tradiční soutěže Opavský skřivánek, kterou pořádá Středisko volného času Opava. Soutěž probíhá ve dvou kolech a odborná porota vybírá zpěváky, kteří Opavské Slezsko reprezentují v celostátní soutěži. Školního kola se zúčastnilo 45 zpěváků z různých ročníků. Do užšího kola v Opavě postoupilo 9 z nich. Dvěma dívkám z 6. ročníku se podařilo dostat do finálového kola, které probíhalo v Loutkovém divadle v Opavě a holky si zazpívaly v kroji s cimbálovou muzikou. Porota hodnotila vhodný výběr lidových písní vzhledem k věku dětí, hlasové a intonační schopnosti, přesnost, jistotu, dynamiku, rytmus, lidový přednes a celkový umělecký dojem. Gratulujeme našim šesťačkám Julii Gilíkové a Emě Pavlíčkové za výbornou reprezentaci školy.

Mgr. Marie Kotulová

webové stranky cesky den proti rak..docx
Bezpečně na silnicích.odt

Bike show

Na naší škole proběhla dechberoucí akce, kterou si žáci budou dlouho pamatovat. Navštívili nás kluci z Bike O'Clock. Damjan i Ondra předvedli špičkovou freestylovou show na kolech.

Akce se konala na školním parkovišti a během dne proběhla dvě vystoupení: jedno pro nižší stupeň a druhé pro vyšší stupeň. Na závěr se uskutečnila autogramiáda a focení. Žáci sbírali podpisy nejen na ruce, čela ale i na svá kola.

Financování této úžasné show bylo možné díky Klubu rodičů a přátel školy, kteří nám rovněž pomohli i s organizací. Děkujeme všem, kteří přispěli k tomu, aby se tato nezapomenutelná akce mohla uskutečnit!

Mgr. Žaneta Kremserová

Kdo byl Nicholas Winton?

Jméno Nicholas Winton už pro mnohé žáky devátých tříd nebylo cizí, ale po zhlédnutí dokumentárního filmu „Síla lidskosti“, o jeho osudech vědí mnohem více. 10. května jsme společně s ostatními žáky hlučínských základních škol absolvovali vzdělávací akci v kulturním domě v Hlučíně. Nejprve byl žákům promítnut dokument a následovala i zajímavá diskuze s tvůrci filmu. Kdo tedy byl Nicholas Winton? Přináším postřehy samotných žáků, které reflektovali metodou pětilístku…byl - hodný, milý, statečný, obětavý, pracovitý…ten, kdo – pomáhal, zachraňoval, obětoval, bojoval, riskoval…zachránce židovských dětí, je to hrdina, byl to borec, pomohl dětem od smrti, byl skutečně úžasný…. Dějiny nejsou jen plné válek, revolucí a tragédií, ale tvoří je i příběhy lidí, kteří si zaslouží, aby se na ně nezapomnělo!

Mgr. Petra Heidrová


Vzhůru za historií do Hrabyně – pořád do kopce!

O tom, že hrabyňský Památník druhé světové války je opravdu na kopci, se přesvědčilo na 40 deváťáků, kteří jej vyrazili poznávat na svých jízdních kolech. Cesta koutsko-zábřežskými loukami uběhla hodně rychle, naopak stoupání z Mokrých Lazců jsme si všichni náležitě užili:) Tato cyklisticko-vzdělávací akce měla za cíl poznávání dějin druhé světové války. Žáci nejprve absolvovali edukační program „Válčil jsem za Hitlera i Beneše“, kdy se prostřednictvím příběhu skutečného vojáka z Hlučínska seznámili nejen s historií hlučínských vojáků ve wehrmachtu, ale i s osudy vojáků československé pozemní armády ve Francii. Poté následovala komentovaná prohlídka samotného Památníku a všech jeho expozicí. Závěrečný cyklistický sjezd „na luky“ se odehrál během chviličky a my tak měli za sebou další akci za dějinami 20. století. Děkuji všem deváťákům za jejich zájem i cyklistickou odvahu!

Mgr. Petra Heidrová


Projekt TPA

Od září letošního školního roku se naše škola podílí na projektu TPA – transformace školy na učící se organizaci. Patříme tak mezi dvacet vybraných škol Moravskoslezského kraje, které dostaly příležitost pracovat v následujících pěti letech na tom, aby naše škola byla bezpečným a inspirujícím místem pro všechny, kteří ji navštěvují a jsou s ní spjati. Věříme, že nás čeká zajímavá a podnětná cesta.

 

Cíle projektu:


Vysoké pedagogické vedení školy.

Vize a hodnoty školy orientované na kvalitu výuku a učení.

Podnětné a bezpečné prostředí pro učení.

Sledování vzdělávacího pokroku žáků.

Kvalitní spolupráce všech aktérů školy.


Novinka ve školním řádu 

3. dodatek ke školnímu řádu (3).pdf

Informace o činnosti školního psychologa

Vážení rodiče, ve školním roce 2022/2023 působí na naší škole opět školní psycholog. Činnost školního psychologa ve škole je samostatná poradenská činnost realizovaná v rámci školního poradenského pracoviště, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Jedná se o komplexní službu žákům, jejich rodičům a pedagogům, která vychází ze standardních činností vymezených ve vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách.

Školní psycholog při své činnosti dodržuje Etický kodex školních psychologů a zákonné normy. Poradenství je žákům a rodičům poskytováno bezplatně a získané informace mají důvěrný charakter. Dokumentace (údaje o žácích, výstupy z vyšetření, apod.) je archivována u školního psychologa a je současně chráněna v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a GDPR (kompletní dokumentace je k dispozici pouze školnímu psychologovi). Pedagogičtí pracovníci školy jsou informováni školním psychologem pouze o nezbytných skutečnostech, které ovlivňují proces výchovy a vzdělávání ve škole.

Školní psycholog pracuje ve škole v rámci prevence sociálně patologických jevů – monitoruje a diagnostikuje žákovské kolektivy ve škole za účelem zjišťování třídního a školního klimatu a následně může s dětmi pracovat skupinově v rámci třídnických hodin a různých tematických aktivit. Kromě skupinové práce se věnuje také individuálním konzultacím na základě potřeby dítěte, rodičů či učitelů.

Spolupráce se školním psychologem se vždy odvíjí od konkrétních požadavků dětí, rodičů a pedagogů. Může se jednat o jednorázové poradenství nebo dlouhodobou spolupráci. Dlouhodobé individuální spolupráce probíhají na základě souhlasu dítěte a jeho rodičů podle dohody s psychologem. Rodiče podepisují tzv. Informovaný souhlas s prací školního psychologa (ke stažení na webových stránkách https://www.kravarezs.cz/dokumenty )S tímto souhlasem je poté psycholog oprávněn s dítětem dále pracovat. Na krizovou intervenci (podporu v akutní krizové situaci) má dítě nárok i bez informovaného souhlasu a to opakovaně.

Mgr. Lukáš Kramný, ředitel školy

                                                                                                                                                                 

Školní psycholožka Mgr. Jana Matýsková bude k dispozici od září 2023 každou středu a pátek v dopoledních hodinách.

Kontakt: matyskovajana@kravarezs.cz 

NÁRODNÍ PLÁN DOUČOVÁNÍ – INFORMACE PRO RODIČE

Informace pro rodiče naleznete na tomto odkazu :

duben 2024

Pohár FAČR

Ve čtvrtek 25. a v pátek 26. dubna se ve Sportovním centru Nymburk uskutečnil finálový turnaj prvního ročníku turnaje druhých stupňů základních škol s názvem Pohár FAČR. Republikového finále se zúčastnilo celkově patnáct nejlepších základních škol z celé republiky, vítězem se stala základní škola z Uherského Hradiště. Naši žáci obsadili krásné 8. místo.

Celý turnaj odstartoval již v průběhu podzimu 2023. Zapojilo se do něj téměř tři sta škol z celé České republiky. Našim žákům se podařilo vyhrát krajské finále a jako zástupce Moravskoslezského kraje si zajistili účast ve finále v Nymburce. Zajímavostí bylo, že do turnaje se mohli zapojit pouze hráči působící v krajských a nižších soutěžích.

Ve finále se nám podařilo porazit základní školy z Velešína, Domažlic a Ratíškovic. Nerozhodně skončila utkání proti základní škole z Prahy a Vrchlabí (Vrchlabí skončilo celkově na 2. místě). Prohráli jsme proti školám z Břeclavi a Poličky.  

Děkujeme našim žákům za vzornou reprezentaci školy!

Mgr. Martin Werner

Fotografie naleznete zde

Zájezd do družební ZŠ v Liskové 

Vybraní žáci naší školy se ve čtvrtek 18.4. 2024 vydali v rámci přeshraniční spolupráce na Slovensko s cílem zachovat dlouholeté pouto mezi školami ZŠ Kravaře a ZŠ s MŠ Lisková.

Do slovenské Liskové v Liptovské oblasti jsme dorazili okolo poledne a ihned po příjezdu se nám dostalo vřelého přijetí. Paní učitelky spolu s žáky ZŠ s MŠ Lisková si pro nás na čtvrteční den připravili pestrý kulturně společenský program zahrnující jak československý vědomostní kvíz, tak i turnaje v šipkách, stolním tenise a kuželkách.

Na pátek si pro nás hostitelé připravili celodenní túru. Obě školy společně dorazily autobusem do Prosieku, odkud jsme se vydali Prosieckou dolinou do Velké Borové. Dále jsme pokračovali přes Kviačanskou dolinu až do Kviačan. Po aktivně stráveném dni na čerstvém vzduchu v horách se děti mohly těšit ještě na další program, který už však zajišťovala každá hostitelská rodina individuálně, ať už se jednalo o aquapark, kino, bowling nebo muzeum iluzí.

V sobotu ráno jsme se pak sešli u místního KD, kde nastal čas loučení. Poté jsme se autobusem vydali na zpáteční cestu domů, při které jsme se ještě zastavili na tradiční farmě nakoupit různé slovenské speciality a hradu Strečno.

Věříme, že toto školní, ale hlavně osobní partnerství budeme i nadále udržovat a už teď se těšíme na další rok, kdy naši slovenští přátelé přijedou k nám do Čech.


Mgr. Vojtěch Prchala

Fotografie naleznete zde

Je to v pytli!

Je to v pytli, a to doslova. V pytli totiž skončily všechny sáčky, krabičky, papíry, kapesníky, petky, plechovky a mnoho dalších jiných odpadků. Jako každý rok se totiž i letos zapojila Základní škola Kravaře do úklidu města. V pátek 19. 4. jsme se rozhodli oslavit Den Země a jak jinak pomoci naší planetě Zemi, než že ji pořádně vyčistíme. V projektových hodinách jsme si ještě připomněli také další způsoby, jak o ni můžeme pečovat. Pak už stačilo jen vyrazit…Počasí nám sice moc nepřálo, ale to nás nemohlo zastavit. Strategicky jsme si rozdělili oblasti města a po třídách se vydali do ulic Kravař a sbírali a čistili a užívali si to! Od Dvořiska přes Kravaře až po všechny kouty Koutů jsme lovili z řeky i zarostlých příkopů, pročesávali stromy i přilehlá pole.  Povzbudit nás přišli také zástupci města a pro děti si nachystali sladkou odměnu za odvedenou práci. Pro nás už byl odměnou dobrý pocit, který zažíváme každý rok a už teď se těšíme na rok příští. Zároveň ale doufáme, že nebude co uklízet a naše Kravaře budou stále čisté krásné město. 


Mgr. Kateřina Frýdlová

Fotografie naleznete zde

Projektový den ve třídě 3.B: Spojení zábavy a vzdělání - 

DEN ZEMĚ 

V pátek 19. dubna se ve třídě 3.B uskutečnil nezapomenutelný projektový den, který spojil zábavu s vzděláním a kreativitou. Celý den byl naplněn aktivitami, které nejen zlepšily naše učební dovednosti, ale také nám přinesly spoustu radosti a vzrušení.

Začátek s deváťáky: První hodinou nás provedly deváté třídy, a to velmi šikovně! Připravily pro nás řadu her a projektových aktivit, které nás nejen bavily, ale také nás učily novým věcem.

Pohádky a výroba planety Země: Poté jsme se vydali na cestu do světa fantazie a kreativity. Přečetli jsme si společně pohádku, která nás zavedla do úžasného světa dobrodružství a přátelství. Po pohádce jsme si vyrobili vlastní malou planetu Zemi, což bylo velmi vzrušující! S pomocí barevného počítání a doplňování, lepidla a papíru jsme vytvořili naši vlastní mini Zemi.

Bojovka a hudební závěr: Také jsme si zahráli BOJOVKU, která byla plná smíchu, pohybu a sportovního ducha. A jako závěrečný úder jsme společně nahráli písničku "Jednu krásnou zemi znám", která nám připomněla krásu naší planety. 

Celý projektový den byl úžasnou zkušeností, která nám přinesla nejen nové poznatky, ale také posílila naše přátelství a týmovou spolupráci. Děkujeme DEVÁŤÁKŮM, kteří se na organizaci tohoto dne podíleli, a těšíme se na další společné dobrodružství!


Mgr. Lenka Stuchlíková

Fotografie naleznete zde

březen 2024

Prezentace

V březnu se žáci naší školy zúčastnili soutěže Prezentace, kterou pořádá SŠPU Opava pro základní školy. Velkého úspěchu dosáhl Jakub Lebeda z 9.A., který postoupil do finálového kola konaného 27. 3. 2024 v prostorách školy SŠPU.

Finálového kola se zúčastnilo 13 soutěžících a ti před zaplněnou aulou předvedli své práce. Na prvním místě se umístil Daniel Czech ze ZŠ Boženy Němcové v Opavě s prezentací o historii a současnosti šachové hry.  Krásné druhé místo získal žák naší školy Jakub Lebeda se zajímavou prezentací o sněžných rolbách PistenBully. Třetí místo obsadil Mykyta Martynienko ze ZŠ Šrámkova Opava, jenž představil dvě vlastní hry vytvořené v programovacím jazyce Scratch.

Nejúspěšnější prezentující získali pěkné ceny od opavské firma REMANTE GROUP.

Zároveň s prezentací probíhala týmová soutěž zaměřená na znalosti z oblasti informačních a komunikačních technologií. Našeho Kubu doprovodili Adam Petzuch a Samuel Borovský z 9. A. a Filip Vitásek z 9.B.

Jakubovi za druhé místo blahopřejeme a těšíme se, že se naši žáci zúčastní této velice zajímavé soutěže i v příštím roce.

Fotografie naleznete zde

Němčina nekouše

Dne 26.3.2024 se žáci osmých a devátých ročníků zúčastnili v rámci projektu organizace TANDEM akce Němčina nekouše. Pod vedením paní lektorky Simony Pöeder Innerhofer si žáci otestovali své znalosti z reálií německy mluvících zemí, naučili se nové pozdravy typické pro jednotlivá území a několik nových slovíček rakouského nářečí. Hlavní náplní byla aktivně prožitá hodina a zbavení se ostychu z komunikace, což se podle aktivního zapojení většiny žáků povedlo.

Mgr. Pavla Knyblová

Fotografie naleznete zde

Deváťáci navštívili koncentrační tábor v Osvětimi 

“Ten kdo zapomene na svoji minulost, je odsouzen ji znovu prožít.” Tento citát nás provázel po celou dobu, kdy jsme ve škole společně v hodinách dějepisu hovořili o hrůzách holokaustu. Nechtěli jsme zapomenout na miliony nevinných lidí, kteří před téměř 80 lety zemřeli nesmyslnou a krutou smrtí. 

Naše cesty proto v prvním jarním dni tohoto roku vedly do Osvětimi, kde jsme se na vlastní oči přesvědčili, jakou továrnou na smrt tento koncentrační tábor byl. Připojuji některé reflexe samotných žáků, které jsme pak ve škole potřebovali ze sebe “vypsat” ....jak se člověk mohl takto hrubě a zle chovat?...všichni lidé by to měli vidět, ať si zapamatují, že tu tito lidé byli….proč? hlava mi to nebere…nedokážu si představit, že bych něco takového musela prožívat….nechápu, jak to mohli udělat… to vědomí, že tu umírali nevinní lidé, je to nejhorší….Auschwitz - místo, kde zemřelo tolik nevinných lidí tak krutým způsobem, až je to srdcervoucí….

Dějepis není jen o datech, jménech, vědomostech…snažíme se taky hledat vlastní názor a postoj k událostem, které se nás dotýkají. Děkuji všem deváťákům za jejich snahu i  zájem a těším se na další společné výlety za historií 20. století!


Mgr. Petra Heidrová

Fotografie naleznete zde

Opavský skřivánek

V pondělí 18.3. se konalo školní kolo již tradiční jarní pěvecké soutěže lidových zpěváků Opavský skřivánek. Celkem se zúčastnilo 45 zpěváků. Porota hodnotila vhodný výběr lidových písní vzhledem k věku dětí, hlasové a intonační schopnosti, přesnost, jistotu, dynamiku, rytmus, lidový přednes a celkový umělecký dojem. Všem zpěvákům děkujeme za účast a postupujícím gratulujeme a přejeme úspěch v dalším kole.  

Mgr. Marie Kotulová

Fotografie naleznete zde

únor 2024

Recitační soutěž

V únoru proběhla na naší škole tradiční recitační soutěž, která je určena všem žákům od 1. do 9. třídy. 

Děti se nám představily s krásnými, mnohdy i vtipnými básněmi, ale také se zajímavou prózou. Objevila se i vlastní tvorba, kdy žákyně sedmého ročníku osvěžila atmosféru a ukázala, že i děti dokážou být kreativní a originální. 

Velký dík patří všem účastníkům za odvahu a osobitost, ale poděkování patří také učitelům, kteří se podíleli na přípravě a vedení soutěže. Jejich podpora a inspirace byla klíčová pro úspěch této události, která nejenže posiluje literární dovednosti žáků, ale také rozvíjí jejich sebedůvěru a lásku k uměleckému projevu. 

Mgr. Marie Kotulová, Mgr. Gabriela Jařabová

Fotografie naleznete zde

Finále ve vybíjené

V letošním školním roce jsme si nenechali ujít 1.ročník Turnaje ve vybíjené v rámci Ligy sportu na Hlučínsku. 

Vybraní sportovci ze 4. a 5. tříd vybojovali ve finále, které se konalo v Bolaticích, nádherné 2. místo. Všechna utkání proběhla v souladu s pravidly a v duchu fair play. Velký potlesk sklidilo jak družstvo vítězné, tak i ostatní týmy, neboť dostat se do finále nebylo jednoduché. 

Tím jsme si všichni připomněli, že kdyby nebyli poražení, nebyli by ani vítězové. Kravařskému týmu gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy!

Mgr. Gabriela Jařabová

Fotografie naleznete zde

Lyžařský výcvik

Od 18. do 22. února proběhl lyžařský kurz, kterého se zúčastnilo 48 žáků naší školy. I přesto, že nám letos počasí příliš nepřálo, tak si všichni žáci odváží nezapomenutelné zážitky. Na úvod jsme se rozdělili do 3 lyžařských a 2 snowboardových družstev, v nichž měli všichni příležitost rozvíjet své dovednosti.

V rámci kurzu se žáci zúčastnili dvou vzdělávacích lekcí. První vedl pan učitel Theuer, který studentům představil vybavení pro běžecké lyžování. Druhou přednášku o bezpečném pohybu na horách a práci horské služby měl na starost náčelník horské služby Jeseníky.

Další nedílnou součástí programu byl výcvik na běžkách. V úterý jsme se vydali navštívit chatu Švýcarna. Část dětí šla na turistický výlet a část běžela na běžkách.

Nejoblíbenější části kurzu byly večery plné zábavy. Každá ze tříd si připravila program na jeden večer. Předposlední večer jsme hráli společenskou hru Máme rádi Česko. Vrcholem zábavy byl poslední večer, kdy jsme uspořádali již tradiční party v maskách.

Poslední den byl zakončen závody, kde každý závodník předvedl to nejlepší, co se za uplynulý týden naučil. Závodili jsme v pěti kategoriích. Nejrychlejším a nejlepším lyžařem kurzu byl jednoznačně Michal Postulka ze 7. A.

Všem zúčastněným děkujeme za krásně strávený týden na horách.

Mgr. Martin Werner

Odkaz na video: https://youtu.be/srtxB4RAGho?feature=shared

Fotografie naleznete zde

leden 2024

ČEPS CUP 2024

Naši florbalisté z 4. a 5. ročníku vykročili na cestu ČEPS Cupu s velkým odhodláním, když v prvním kole, které se konalo v Bolaticích, nenašli přemožitele. Cesta pokračovala na krajské finále, které se konalo 18. ledna v Ostravě. Naši chlapci změřili své síly s florbalisty z celého kraje. Po velmi dobré hře se probojovali až do finále, kde se střetli se základní školou Ostrava-Bělský les.

V napínavém finálovém klání naši hráči podali skvělý výkon, ale nakonec se museli smířit s druhým místem. I přesto, že jim uniklo první místo o jediný gól, může být celý tým hrdý na svůj výkon, který předvedli na turnaji. Gratulujeme našim florbalistům ke skvělé reprezentaci naší základní školy.

Mgr. Martin Werner

Fotografie naleznete zde

prosinec 2023

Soutěže z NJ a výlet do Vídně

Ptáte se, jak tyto dvě věci spolu souvisí? Třináctého prosince proběhl již XVI. ročník soutěže v přednesu básní Josepha von Eichendorffa v Hlučíně, kterou pořádá místní německý spolek. Zároveň proběhla i soutěž ve čtení německého textu a zpěvu německých koled. Vítězové jeli za odměnu do vánoční Vídně. V tomto ročníku se za silné konkurence škol z Ludgeřovic, Hatě, Kobeřic a z Rudniku (PL) umístilo pět žáků naší školy a ti navštívili hlavní město Rakouska. V kategorii přednesu z 8. ročníků získal 2. místo Tomáš Rinka a ve čtení Dominik Ševčík (oba z 8. A). Ve zpěvu koled obsadila 1. místo Natálie Mainušová z 8. B. Ve velmi zastoupené kategorii 9. tříd obsadila v přednesu 2. místo Karolína Rybková a ve čtení pohádek 3. místo Vanesa Ulrichová (obě z 9. B). 

A co jsme viděli ve Vídni 20. 12.? Náš program byl nabitý. Nejdříve jsme položili na Centrálním hřbitově k hrobům Beethovena, Schuberta, Mozarta, Brahmse a Strausse kytici růží a zapálili svíčky. Pak jsme se přesunuli na náměstí Marie Terezie, kde jsme navštívili Umělecké muzeum. Obzvlášť nás zaujala výstava děl Raffaela. U oběda v restauraci Centimetr se žáci seznámili s představiteli vídeňského sdružení „Landsmannschaft“. Jejich členka nás pak provedla vánočními trhy a sdělila nám mnoho historických zajímavostí z dějin Vídně i o její architektuře. Turistickou procházku jsme zakončili v katedrále Svatého Štěpána. Mezitím se setmělo a my se plni nových dojmů a pořádně unaveni vraceli domů. Mnozí z účastníků Vídně i soutěže prohlásilo, že se určitě zúčastní příští rok. Doufejme, že jim toto odhodlání vydrží.

Mgr. Kerstin Kristiánová 

Fotografie naleznete zde

Škola + šachy = samé jedničky

S nebývalým úspěchem přispěchali žáci naší školy z okresního přeboru šachových družstev škol. Byli první.  Jak se to seběhlo?

Začátkem prosince se podařilo na naší škole uspořádat nominační turnaj žáků v šachu. Pod vedením trenéra, organizátora a vedoucího šachového kroužku při ZŠ Kouty pana Tomáše Glabasni, proběhl již zmíněný turnaj, kterého se zúčastnilo okolo dvaceti žáků naší školy. Turnaj proběhl pro všechny společně. Hrálo se řízením počítače tzv. “Švýcarským systémem“ na sedm kol.

Na pomyslných stupních vítězů se v kategorii mladších žáků umístili na prvním místě Slaný Jiří ze 4.C, na druhém místě Loret Lukáš z 2. C a na třetím místě Weczerek Martin z 3.C.

V kategorii starších žáků se umístili na prvním místě David Ondřej ze 7.A, na druhém místě Hájek Sebastián z 9.B a na třetím místě Malý Filip z 8.B. Z dívek byla nejlepší Zuzana Weczerková z 5.A. Nominaci pro reprezentaci školy v okresním přeboru družstev získali nejlepší z uvedených kategorií.

Turnaj okresního přeboru škol družstev mladších žáků se bral jako soutěž jednotlivců s vyhodnocením družstev. Nejúspěšnějším hráčem celého přeboru – tudíž jedničkou byl Martin Weczerek, úspěšně následován dalšími žáky naší školy Jirkou Slaným a Lukášem Loret – doplněnými Zuzkou Weczerkovou a Sebastiánem Stočkem. Toto družstvo jako vítěz soutěže postoupilo do krajského finále, které se bude hrát v lednu v Krnově.

Družstvo žáků druhého stupně bylo redukováno účastí šachistů v jiných školních sportovních soutěžích a tak výsledkem nebyly jedničky, ale dvojité jedničky. Družstvo skončilo jedenácté. Srdnatě bojující hráči Hájek Sebastián z 9.B, Petzuch Adam z 9. A, Postulka Michal ze 7. A a Pytlík Václav ze 7.A byli bohužel na výborně připravené hráče z jiných škol okresu Opava krátcí. I tak jim patří veliká pochvala.

Fotografie naleznete zde

Sbírka pro děti z Klokánku

V adventní době jsme se rozhodli pomáhat na naší škole Fondu ohrožených dětí Klokánek v Dolním Benešově. 

Během adventního setkání, které proběhlo ve čtvrtek 7.12. jsme prodávali výrobky dětí a propagační materiály z Klokánku. Tento prodej pak probíhal i v následujícím týdnu během přestávek. Díky štědrosti rodičů, dětí i dalších sponzorů se nám podařilo vybrat celkem 19 969  Kč, které jsme symbolicky zaokrouhlili na 20 000 Kč. 


Další možností jak Klokánku pomoci byla charitativní sbírka drogerie a sladkostí. Starší žáci ji ochotně spoluorganizovali v týdnu od 11. do 15. 12., kdy vybírali v prostoru šaten a přístavby příspěvky od ostatních dětí. I tato sbírka byla úspěšná a dětem v Klokánku jsme tak mohli předat mnoho krabic plných dobrot i potřebné drogerie.


Chtěla bych moc poděkovat všem rodičům, žákům i učitelům za jejich štědrost a obětavost. Myslím si, že je správné nejen doma v rodině, ale i ve škole vychovávat děti k tomu, že má smysl pomáhat lidem, kteří se ocitli v nouzi. Ještě jednou všem veliký dík.


Mgr. Petra Heidrová

Fotografie naleznete zde

Vánoční dílničky

Nesem Vám noviny z kravařské krajiny, že VÁNOČNÍ DÍLNIČKY pro malé i velké lidičky, proběhly po roce zas, máme tu totiž vánoční čas!


Ve čtvrtek 7. 12. 2023 proběhly tradičně netradiční vánoční dílničky. Jako obvykle si návštěvníci mohli vytvořit přáníčka, pohlednice, přívěsky či vánoční věnce nebo koupit cukroví a perníčky. Navíc letos mohli hosté přispět na Fond ohrožených dětí Klokánek Dolní Benešov zakoupením jejich výrobku.

Velkou letošní novinkou bylo bohaté občerstvení ve venkovních prostorách školy, které zajistil nově vzniklý Klub rodičů a přátel školy. Nálada byla skvělá, jedlo se, ochutnával se výborný punč a nechybělo ani vystoupení našeho pěveckého sboru Fialenka. 

Vánoční atmosféru podpořila sněhová nadílka, zářivá světýlka a všudypřítomný hlas vánočních koled. Pokud se doteď našel někdo, kdo ještě nebyl správně naladěn na adventní čas, právě na našich dílničkách ho kouzlo Vánoc zcela pohltilo. Nejen za to děkujeme všem rodičům, dětem, učitelům a členům KRPŠ. 


Šťastné a veselé Vánoce!

Fotografie naleznete zde

Vánoce s Fialenkou

Náš školní pěvecký sbor Fialenka nastartoval advent svým vánočním vystoupením 24. 11. na Zemědělské škole v Opavě. Pokračovali jsme 2.12. a i přes třeskutou zimu a neustálé sněžení jsme rozsvítili vánoční strom před městským úřadem. Také 7. 12. u našich vánočních dílniček ve škole jsme pomohli Klubu rodičů poprvé rozsvítit školní vánoční strom. V neděli 10. 12. jsme zpříjemnili vánoční atmosféru na zámku v Kravařích, kde opravdu doslova ožilo vánoční kouzlo. Náš sbor se také 13. 12. představil v rámci adventního období německému spolku. Příjemným okamžikem byla "Tichá noc" neboli "Stille Nacht" v němčině, což bylo pro členy německého spolku zvlášť emotivní. Přítomní diváci byli fascinováni také naší saxofonistkou Ivou Wittkovou, která dodala našemu vystoupení netradiční rozměr. Děkujeme touto cestou Pavle Knyblové za pozvání, mikulášské překvapení a následné tvořivé dílny, které pro sboristky zorganizovala. Děkujeme také všem, kteří s nadšením vystupovali na všech vystoupeních, a samozřejmě i rodičům a všem příznivcům a posluchačům za podporu. Velmi si vážíme toho, že nás podporujete.

Mgr. Marie Kotulová

Fotografie naleznete zde

Projektový den - Mikuláš v 3.C

6. prosince k nám přišel Mikuláš. Tím začal náš den. Mikulášská družina rozdala všem dětem adventní kalendáře.  My jsme Mikulášův svátek oslavili zajímavou formou vyučování, na kterou už jsme zvyklí.  Formou párového čtení jsme se dozvěděli nové informace o Mikulášovi a  pak už nás čekalo zábavné počítání a zpěvy. Hrou na hudební nástroje a zpěvem i tancem  jsme si zpříjemnili dopoledne.  Svatý Mikuláš nám zdobí třídu a vousy, které děti vytvořily má sv. Mikuláš opravdu každé jiné.  

Mgr. Magdaléna Czudková

Fotografie naleznete zde

Turnaj v přehazované

Liga sportu na Hlučínsku letos pořádala na začátku prosince pro žáky 4. a 5. tříd turnaj v přehazované. Okrskové kolo se hrálo ve třech skupinách. Náš tým se vydal získat co nejlepší výsledek do nedalekých Bolatic. A byl úspěšný, neboť získal druhé místo, a tím i postup do finále!

Každá školní sestava se skládala z desíti hráčů a musela přesně dodržovat pravidla hry. Platí, že v poli hraje 6 hráčů, z toho nejméně dvě dívky. Kdo naši školu tentokrát reprezentoval? Za děvčata to byla Yaryna a Solomiia Hrynchak z 5.B, Vendula Lassaková a Sára Jedličková z 5.A. Jejími spoluhráči byli Dominik Glabazňa, Dominik Ferenz, Šimon Ulrich, Jonáš Peterek z 5.B a Jan Tichý, Matěj Ondrušák a Patrik Wanke z 5.A. V okrskovém kole jsme využili i posilu Adama Malcharka z 4.B.

Finálové klání se pak konalo v den svátku svatého Mikuláše opět v Bolaticích. Naše kravařské družstvo bylo obdarováno tím nejvyšším umístěním. Vybojovali si 1. místo v nelehkém souboji s domácími. Přivezli si obrovský putovní pohár, ale především nadšení a radost, která jim sršela z očí. Děkujeme všem hráčům za reprezentaci školy a gratulujeme k úspěchu!

Mgr. Gabriela Jařabová

Fotografie naleznete zde

listopad 2023

Den s němčinou

ŠPRECHTÍME

Dne 7. listopadu 2023 se žáci osmých tříd zúčastnili v Opavě akce pořádané v rámci kampaně „Šprechtíme“ - Den s němčinou. 

Žáci se zapojili do interaktivní hry nazvané "Autobahnspiel". Skupiny žáků plnily různé úkoly, seznamovaly se s německými výrobky, značkami parfémů, německými osobnostmi, sportovními kluby a významnými místy. S pomocí RC autíček a navigace spolužáků si žáci také vyzkoušeli projet známý okruh Formule 1. Cílem bylo virtuálně procestovat Německo a v každém hlavním městě Spolkové země splnit daný úkol. Úkoly byly velmi různorodé a vyžadovaly zapojení všech lidských smyslů. 

Akce se zúčastnilo celkem 104 žáků z okresu Opava. Všechny nás velmi potěšilo, že skupina naších žáků zastoupena Adélou Rohovskou, Rostislavem Baierem, Pavlem Plochem a Dominikem Křestanem obsadila v této soutěži krásné 2. místo. 

Na své si přišli i učitelé. Během hry pro ně byla připravena série workshopů zaměřených na studijní možnosti žáků. Kromě toho si vyzkoušeli i jazykovou animaci Kooperačního centra Tandem. 

I přes počáteční rozpaky si nakonec všichni užili koncert německého rappera Uwe Kaa. Chytlavé melodie nenechaly téměř nikoho klidným. Děkujeme všem zúčastněným žákům za reprezentaci školy a těšíme se na další společnou akci.

Mgr. Pavla Knyblová

Fotografie naleznete zde

říjen 2023

Florbalový turnaj

Chlapecké družstvo florbalistů z naší školy nedávno zaznamenalo skvělý úspěch na Mistrovství Hlučínska ve florbale. Této sportovní události se zúčastnilo celkem 15 škol z Hlučínska.

Ve velké konkurenci dokázali naši chlapci dosáhnout třetího místa v kategorii 6. - 9. tříd. V soutěži zvítězily Bolatice a na druhém místě skončily Kobeřice. Vzhledem k vysokému počtu přihlášených družstev, se turnaj odehrál ve dvou dnech. První kolo jsme pořádali v Kravařích 24. 10. a finále proběhlo v Bolaticích 31. 10. 

Děkujeme všem zúčastněným hráčům za vzornou reprezentaci naší školy.

Mgr Martin Werner

Fotografie naleznete zde

Fotbalový turnaj

Dne 23. října se naši žáci vydali na fotbalový turnaj, pořádaný Českou fotbalovou federací. Chlapci 7. – 9. ročníků postoupili z úvodního kola do krajského semifinále. Krajské semifinále pořádá základní škola Kylešovice a uskuteční se 6. 11. Na tomto turnaji se střetneme s žáky ZŠ Kylešovice, ZŠ Rýmařov a ZŠ Hradec nad Moravicí.

Zajímavostí soutěže je, že se mohou účastnit pouze hráči, hrající nejvýše krajský přebor. Věříme, že naši chlapci budou pokračovat v reprezentaci školy a z krajského semifinále postoupí do finále této soutěže.

Mgr. Martin Werner

Fotografie naleznete zde

Halloween 2023 

Ve středu 25.10. se prostory naší školy proměnily v hrůzostrašné doupě plné duchů, dýní, upírů a zombie, kteří se zde objevili z jediného důvodu, a to oslavit letošní Halloween. 

Přípravy celé akce měli na starost především žáci devátých tříd, kteří se mimo jiné postarali i o menší občerstvení. Odborná komise poté v každé třídě vyhlásila nejlepší kostým a všichni vítězové byli odměněni nějakou maličkostí. 

Do akce se zapojili i naši pedagogové, kteří se tematicky oblékli do kostýmů a někteří z nich dokonce zařadili Halloweenské aktivity do svých vyučovacích hodin. 

Velký dík proto patří všem, kteří se jakkoliv podíleli na tom, aby první ročník takové velké akce mohl proběhnout hladce. 

Mgr. Vojtěch Prchala

Fotografie naleznete zde

Den požární bezpečnosti

V pátek 13. října vyrazili žáci 3. B a 3. C k profesionálním hasičům do Opavy, kde se konal Den požární bezpečnosti. V areálu nás čekaly dynamické ukázky vyprošťování z havarovaného vozidla, hašení vzplanutého oleje a záchrana osoby z výšky pomocí lezecké techniky. Na první stanovišti jsme si zopakovali telefonní čísla záchranného systému, základní informace ohledně prevence požárů, poté jsme se přesunuli k zásahovým oblekům a hasiči nám ukázali vybavení všech hasičských aut. Prošli jsme se budovou, kde mají hasiči posilovnu, tělocvičnu, šatny a noclehárny. Největší zábavou ovšem byla překážková dráha a manipulace s přenosným hasičským přístrojem.  Protože pro profesionální hasiče to byl den jako každý jiný, museli být v pohotovosti, a tak jsme byli svědky opravdového výjezdu, kdy zasahovali u vyproštění osoby z bytu. Zjistili jsme, že je to práce velice fyzicky i psychicky náročná. Jsou to opravdoví profíci a za jejich práci jim moc děkujeme. 

Mgr. Magdaléna Czudková

Fotografie naleznete zde

Pomáháme nemocným dětem

Naše škola se již potřetí zapojila do projektu "72hodin". Jedná se o tři dny plné dobrovolnických aktivit, které se v ČR konají již desátým rokem. Kdykoliv během těchto 72 hodin se dobrovolníci po celém Česku pustí do aktivit, které pomohou druhým, přírodě, či jejich okolí.

My jsme se i v letošním roce domluvili s dětským oddělením Slezské nemocnice v Opavě a uspořádali sbírku plyšáků, knih, společenských her a hraček, které jsme věnovali malým pacientům. Tato "zásoba" postačí nemocnici na necelý rok. 

Velký dík patří všem dětem a jejich rodičům, kteří se do této sbírky zapojili. Rovněž děkujeme městu za zapůjčení auta a odvoz.


Mgr. Hana Nosková

Fotografie naleznete zde

září 2023

Zahájení nového školního roku 2023/2024 

Dne 4. září 2023 proběhlo na školním hřišti slavnostní zahájení nového školního roku.

Fotografie naleznete zde

Pravou nohou na vyšší stupeň aneb adaptační kurz šestých ročníků 

Přechod z prvního stupně na druhý nebývá vždy procházka růžovou zahradou. Noví učitelé, noví spolužáci, nové učebny a pro děti z Koutů vlastně úplně nová škola. Proto jsme na nic nečekali a hned v prvním týdnu školního roku jsme vyrazili na adaptační kurz na nedaleký Kajlovec. 

Ve středu 6.9. nasedlo 55 šesťáků na vlak do Hradce nad Moravicí. S batohy na zádech a sluncem nad hlavami jsme se prošli lesem a ve skupinách napříč třídami už vymýšleli týmové názvy. Představili se nám Ruďáci, Citróni, Pomeranče, Modrá smrt, Shreci a Bílé slepice. Na oběd už jsme byli v cíli. Po prozkoumání chatek a všech zákoutí areálu kempu Kajlovec jsme odstartovali soutěže. 

Během celého pobytu skupiny měřili své síly v různorodých hrách, od hledání čísel, ponny expressu, pantomimické pošty, až po tvorbu týmového erbu. Všem se soutěže dařily, nakonec však nejvíce bodů získalo družstvo Bilých slepic. 

Ve čtvrtek jsme si vše sbalili a vyrazili domů. Nebyli bychom to my, kdybychom si to trochu neprodloužili,  a tak jsme to vzali přes Bezručovu vyhlídku a zámek Hradec nad Moravicí. Ve dvě hodiny už jsme nasedli na vlak a jeli domů vyprávět své zážitky rodině a známým. Adapťák jsme si moc užili a těšíme se na další společné zážitky, víte proč? Protože máme skvělou partu šesťáků!


Mgr. Kateřina Frýdlová

Fotografie naleznete zde

Přespolní běh

V minulém týdnu se žáci naší školy zúčastnili prestižního přespolního běhu v Opavě. Soutěžilo se v několika kategoriích, ve kterých jsme se dokázali prosadit mezi konkurencí z celého regionu.

V kategorii 4. - 5. tříd se naši chlapci i dívky umístili na skvělém 5. místě.

Následně, v kategorii 6. - 7. tříd, se naši chlapci umístili na 5. místě, zatímco dívky dosáhly krásného 4. místa.

V nejstarší kategorii 8. - 9. tříd se naše dívky blýskly na 4. místě, zatímco chlapci skončili na 9. místě.

Je důležité zmínit i vynikající individuální výkony našich žáků. Elen Ostráková dosáhla fantastického 6. místa a Karolína Sněhotová s Izabelou Křížovou krásného 9. místa.

Z naší školy se běhu účastnilo 35 žáků. Všem sportovcům gratulujeme k úžasným výsledkům a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.


Mgr. Martin Werner

Fotografie naleznete zde

Beseda s paní kastelánkou PhDr. Evou Kolářovou 

Žáci deváté třídy absolvovali první z řady inspirativních setkání se zajímavými osobnostmi, které organizujeme proto, aby žáci získali přehled o možných směrech svého dalšího rozvoje. První s kým se tak mohli setkat je babička jejich spolužáka, paní Eva Kolářová, historička umění a dlouholetá kastelánka na zámku v Raduni. Žáci se jejím prostřednictvím dozvěděli mnoho informací nejen o práci kastelána, ale také spoustu zajímavostí o zámku v Raduni a v Hradci nad Moravicí, kde paní Kolářová rovněž působila. Z besedy si žáci  odnášejí lepší představu o správě zámku, ale také třeba informace o významných šlechtických rodech a  místech v blízkém okolí, které stojí za návštěvu.

Paní kastelánce ještě jednou děkujeme!


Mgr. Petra Heidrová

Fotografie naleznete zde

Návštěva Muzea Hlučínska

Deváťáci navštívili Muzeum Hlučínska


V pondělí 25. září žáci devátých ročníků navštívili vzdělávací program o první světové válce, který pro ně sestavil muzejní pedagog v Muzeu Hlučínska. Činnostní aktivity, které pro ně byly připraveny vedly žáky k práci s historickými prameny a k ověřování informací. Na osudech tří autentických postav poznávali ve skupinách, jak válka měnila osudy obyčejného vojáka a jeho rodiny nebo jak poznamenala život bohatého továrníka a diplomata. Cílem této badatelsky orientované výuky je snaha o aktivní zapojení žáků a především snaha o poznávání souvislostí a přesahů i do současnosti. V dějepise deváté třídy jsou pro nás dějiny 20. století zajímavé o to více, že v osudech Hlučínska válečné konflikty významně poznamenaly životy mnoha generací. Jsme proto rádi, že kromě práce s historickými prameny přímo v našem městě (žáci například spočítali padlé vojáky na pomnících z první světové války), můžeme objevovat i další historické zajímavosti v Muzeu Hlučínska a těšíme se na příští návštěvu.


Mgr. Petra Heidrová

Fotografie naleznete zde

Branný závod v Bolaticích

Žáci naší školy se 26. 9. zúčastnili branného závodu v Bolaticích. Soutěžilo se ve dvou kategoriích, nižší stupeň a vyšší stupeň.

Závodníci si vyzkoušeli střelbu ze vzduchovky či airsoftové pistole, topografii, první pomoc a mnoho dalších soutěžních disciplín.

Mladší žáci dosáhli 14. místa, ale nádherným okamžikem bylo vítězství našich starších žáků.

Závod byl součástí ligy sportu základních škol na Hlučínsku, což je nový projekt, který má za úkol rozvíjet spolupráci hlučínských základních škol. 

V mladší kategorii nás reprezentovali: Ferenz Nela, Hrynchak Yaryna, Ferenz Dominik a Ulrich Šimon. 

Ve starší kategorii to byli: Pelikánová Olga, Thimelová Sofie, Bastl Matyáš a Petzuch Adam. 

Děkujeme všem žákům za jejich účast a nasazení. Gratulujeme našim vítězům ve vyšší kategorii a všem, kteří se zúčastnili tohoto skvělého sportovního dne.

Mgr. Martin Werner

Fotografie naleznete zde

červen 2023

Slavnostní předání pamětních listů

Ve čtvrtek 29. června proběhlo na zámku v Kravařích slavnostní předání pamětních listů žákům 9. ročníků.

Fotografie naleznete zde

Požární cvičení

V pondělí 19. 6. se na naší základní škole konalo cvičení požární ochrany. Cílem cvičení bylo zlepšit naši připravenost na případné havárie či nebezpečné situace.

Během cvičení došlo k simulaci požáru ve třetím patře budovy. Někteří žáci a učitelé byli nuceni být evakuováni pomocí hasičského žebříku. Díky zkušenostem a teoretické přípravě našich zaměstnanců byla evakuace provedena v souladu se stanovenými bezpečnostními postupy. 

Uhasit „požár“ dorazili dobrovolní hasiči z Kravař a profesionální oddíl hasičů z Opavy. Jejich záchrana byla rychlá a profesionální. Celá akce trvala asi půl hodiny, poté se žáci opět vrátili k výuce.

Děkujeme všem, kteří se podíleli na úspěšném průběhu cvičení a doufáme, že nám pomůže zvýšit naši schopnost reagovat na případné nebezpečné situace

Mgr. Martin Werner

30. Olympijské hry

Ve dnech 8. a 9. 6. 2023 proběhly již 30. Olympijské hry při Základní škole v Kravařích.  

První den soutěžili žáci 6. až 9. tříd. A druhý den žáci 1. až 5. tříd a žáci ze Základní školy Kouty.

Počasí nám přálo a vše se neslo ve sportovním duchu.

Beseda o Ghaně

V pondělí 26.6. byla u nás ve třídě II. B moje maminka. Měla pro nás připravenou besedu o životě v africké Ghaně. Vyprávěla nám o tom, jak žijí ghanské děti a ukázala nám zajímavé fotky. Všem se nám to moc líbilo. 

Dnes si určitě všichni vážíme toho, že jsme děti z ČESKÉ REPUBLIKY.  

Fotografie naleznete zde


Ester Benýšková II. B

Projektové vyučování Má vlast

Na závěr školního roku nás čekalo  projektové vyučování  Má vlast.  Seznámili jsme se s mapou České republiky, poznali jsme sousedy, jejich vlajky, vytvořili si myšlenkovou mapu, poznávali na mapě pohoří, řeky a také jsme poznali státní symboly. Pomocí muzikogramu jsme  se naučili státní hymnu, vnímali její rytmus a učili se ji zpívat.  Projekt jsme ukončili zpěvem písně Čechy krásné, Čechy vaše a kresbou Pražského hradu a standardy prezidenta České republiky.  

Fotografie naleznete zde

Mgr. Magdaléna Czudková

Ani sousto na zmar!

Plýtvání potravinami je velký program současné společnosti. Jak spotřebovat potraviny a nevyhazovat je do popelnice, jak dlouho k nám putuje ovoce a zelenina jsme se dozvěděli na interaktivní výstavě v Obecním domě v Opavě. Banán k nám cestuje např. 9376 km. Určitě by byla škoda, aby nám shnil ve spíži, a tak ho můžeme zužitkovat různým způsobem. Převlékli jsme se do kuchyňským zástěr a pomocí receptu jsme si vyrobili banánové lívance, chlebovou polévku a zeleninový salát. Vše z potravin, které už nevypadají nejlépe, ale stále je škoda je vyhodit. Výtvarníci, kteří zpracovali tuhle výstavu si velmi pěkně pohráli s výzdobou celého sálu. Celý program jsme ukončili našim výrobkem - většina z dětí si vytvořila "ovocný koláč" z papíru. Sladkou tečkou našeho mini výletu byla výborná zmrzlina.  

Fotografie naleznete zde

Mgr. Magdaléna Czudková 

Spaß mit Deutsch

Ve středu 21.6.2023 se žáci osmých tříd zapojili do projektu Spaß mit Deutsch. Akce probíhala v prostorách zámku v Kravařích. 

Žáci na 15 stanovištích plnili kreativní formou úkoly, které byly zaměřené jak na slovní zásobu, tak na reálie Německy mluvících zemí. 

Žáci mimo jiné zjistili, že spoustu německých slov, která se ve škole ještě neučili, znají také ze svého domácího prostředí.


Fotografie naleznete zde

Mgr. Pavla Knyblová

Exit Game

Ve středu 14.6.2023 se žáci devátých tříd zúčastnili únikové hry v německém jazyce. V prostorách Uni Space Lab Slezské univerzity v Opavě si vyzkoušeli jak své znalosti německého jazyka, tak logické myšlení. 

Postupně plnili různé úkoly, v rámci kterých se dozvěděli také nové informace o historii Německa, reáliích, typických německých výrobcích a významných osobnostech. 

Cílem bylo vyluštit šifru, která žákům otevřela poklad a poselství Johanna Wolfganga von Goetheho.


Fotografie naleznete zde

Mgr. Pavla Knyblová

Den se složkami IZS

Ve čtvrtek 22. 6. jsme navštívili den integrovaného záchranného systému v Hlučíně. Během této události si naši studenti měli možnost prohlédnout vozy policie, hasičů, vojáků a záchranné služby. Žáci mohli vidět ukázky z oboru kynologie a poznat nejen velkou důležitost psů v práci záchranářů, ale také sledovat jejich skvělé dovednosti. Hipologie nezůstala pozadu a přinesla nám úžasné informace o práci s koňmi v rámci záchranných operací.

Vrcholem dne byl zásah policie při simulovaném zadržení nebezpečného pachatele. Žáci měli příležitost vidět, jak se profesionální tým policistů vypořádává s náročnými situacemi a jaké vybavení používají pro ochranu veřejnosti.

Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se podíleli na organizaci tohoto skvělého a poučného dne, zejména Městské policii Hlučín. Děti nejenže získaly vzácný vhled do světa záchranářů, ale také si odnesly nové poznatky a respekt k jejich nezbytné práci.

Fotografie naleznete zde

Mgr. Martin Werner

Učíme se venku - Barokní stopou našeho města

Jeden z horkých červnových dní strávili naši osmáci poznáváním a hledáním barokních stop v našem městě. 

Zámek, barokní skvost celého Slezska, tak  mohli poznat detailněji a zblízka. Hledali a určovali hlavní znaky a prvky barokní architektury jak i exteriéru, tak i v interiéru zámku. Žáci se seznámili s alegorickými významy štukové výzdoby našeho zámku, mají spočtena všechna falešná okna a ví mnohé zajímavé informace o vzácné fresce v zámecké kapli. Při prozkoumávaní zámku a jeho okolí také zjistili, který vzácný strom se v parku nachází a jaká pověst se k němu váže. Mnozí z nich také objevili poprvé i zeměpisnou “poledníkovou” zajímavost našeho parku.


Věříme, že činnostní učení spjaté s regionální povědomím o historických zajímavostech našeho města žáky bavilo a těšíme se zase někdy příště!


Fotografie naleznete zde


Mgr. Petra Heidrová 

květen 2023

Vystoupení žáků pro Kruh přátel Německa Kravaře

Ve čtvrtek 11. května vystoupili naši žáci v restauraci Silesia Golf Resort pro Kruh přátel Německa Kravaře. S touto vtipnou prajzskou scénkou budou reprezentovat naši školu na soutěži Prajzské slovíčkohraní, která proběhne v dalším týdnu ve škole v Sudicích. 

Děkujeme jim touto cestou za pěknou reprezentaci školy.


Fotografie naleznete zde

  Mgr. Marie Kotulová

Fajna  „kobzolova“! 

Naši žáci se dne 17.5. 2023 zúčastnili prvního ročníku soutěže Prajzské slovíčkohraní, která se konala ve škole v Sudicích. 

Děti si měly připravit scénku v prajzském nářečí s námětem jakékoliv oslavy. Naše scénka měla název Mutra slavila. Její dva synové Francek a Tonik jí oslavu chystali, organizovali a pak také slavili.  

Scénku natrénovat, přeložit si některá slovíčka a dobře zvládnout intonaci daného nářečí  nebylo vůbec jednoduché. Připravovali se několik týdnů a sami také pomohli s dramatizací. 

Na pomyslnou „bednu“ jsme se nedostali, ale čekala nás medaile „fajna kobzolova“. Žákům děkujeme za pěknou reprezentaci školy, všichni jsme si dopoledne „po našemu“ moc užili. 


Fotografie naleznete zde

https://youtu.be/uPWEPuAPp68

Mgr. Marie Kotulová

Trh pracovních příležitostí – „Den řemesel“

Dne 15. května 2023 se chlapci osmých ročníků zúčastnili exkurze na Středním odborném učilišti stavebním v Opavě. Pro chlapce to byla možnost, jak se blíže seznámit s učebními a studijními obory, které tato škola vyučuje a připravuje řemeslníky pro firmy na českém pracovním trhu. 

Kluci si mohli v dílnách praktického výcviku vyzkoušet, co obnáší jednotlivá řemesla, tzn. zedník, truhlář, instalatér, elektrikář - silnoproud , pokrývač, klempíř, studijní obory mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení a operátor dřevařské a nábytkářské výroby. 

Poněvadž šikovných řemeslníků v posledních letech ubývá, je vhodné se zamyslet nad správnou volbou oboru a školy v příštím roce a vybrat si zde jeden z učebních nebo studijních oborů. Dalším motivačním prvkem při volbě této školy a oborů jsou krajská stipendia. Tato škola je mezi vybranými školami našeho regionu s podporovanými obory.


kariérový poradce Mgr. Theuer Petr

Den otevřených dveří

Dne 11.5.2023 byly otevřeny dveře naší školy návštěvníkům z řad rodičů, prarodičů, přátel školy i široké veřejnosti. 

Z připraveného rozvrhu hodin si mohli zájemci zvolit jakoukoliv vyučovací hodinu, kterou chtěli zhlédnout či prožít se svými dětmi. Pro snazší orientaci v naší škole byli návštěvníkům oporou žáci devátých tříd. Ve třídách se postupně vystřídala více než stovka maminek, tatínků, babiček, dědečků… Mnohé zajímalo, jak probíhá výuka v dnešní době, co se od dob jejich studií změnilo. Během tohoto dopoledne měli příchozí možnost vidět nejen klasickou výuku, ale také práci v týmech, ve skupinách, práci s digitální technikou a zavádění digitálních prvků do výuky, badatelskou výuku, zavádění formativní hodnocení, které se zaměřuje na dosahování učebních cílů a pokroku u každého žáka a mnoho dalších aktivit.

Návštěvníkům děkujeme za účast, za dotazy, za milá slova podpory. Děkujeme za to, že jste přišli. Budeme se těšit na Vaši příští návštěvu.


Fotografie naleznete zde

Mgr. Kolarčíková Kateřina

Český den proti rakovině 2023

Vážené paní učitelky, páni učitelé, žáci a rodiče, 

ve dnech 11.5. – 13.5.2023 proběhla na naší škole a ZŠ Kouty celonárodní sbírka Český den proti rakovině. Jménem Ligy proti rakovině bych vám chtěla poděkovat za pomoc a příspěvky do této sbírky. V letošním roce se prodalo 424 kytiček a vybrala se částka 12 529 Kč. Minimální částka za jednu kytičku byla 20 Kč, někteří dávali vyšší částku, takže průměr na kytičku vyšel 29,50 Kč. Tyto peníze budou použity na výzkum nových léků, nákup novějších přístrojů a prevenci nádorových onemocnění. 

Děkuji vedení škol, učitelům a hlavně Vám žákům, že jste se zapojili a pomohli dobré věci.

Mgr. Irena Theuerová

Zahradní slavnost v Domově pro seniory  

Každým rokem se těšíme na jarní zahradu k našim seniorům, která je vždy nádherně rozkvetlá a upravená. Letos nás trochu znervoznilo počasí, ale nakonec se náš jarní koncert obešel bez deště. 

Zazpívali  jsme si česky i anglicky a nesměly chybět ani naše prajzské vypalovačky, které si senioři vždy užívají nejvíce. Tuto akci máme vždy spojenou také s výbornými mini koláčky, které opravdu nemají chybu. 

K seniorům se rádi vracíme, můžeme jim tak připomenout jejich dětská léta a zpříjemnit jim jejich volný čas. Setkání seniorů s dětmi je vždy výjimečné a radostné pro obě strany. 


Fotografie naleznete zde

Mgr. Marie Kotulová

duben 2023

Velikonoční projektové dny

Oslava krásných jarních svátků  byla i v naší třídě. Celé tři dny jsme věnovali Velikonocům, protože lákají ke spoustě aktivit, které se dají dělat. 

Vyrobili jsme si velikonoční vajíčko, ve kterém jsme měli všechny dny tohoto týdne vysvětlené a plnili jsme různé úkoly. Kraslice jsme si letos ozdobili bavlnkami a již několik dní před tím jsme si zaseli osení, které nám do Velikonoc ještě krásně poroste.  

Čekala nás běhající pátračka se zajímavým čtením a luštěním. Děti se nejvíce těšily na pečení sladkého lineckého cukroví a velikonočních perníků. Vše se jim náramně povedlo, protože se po cukroví jen zaprášilo. 

Na závěr si holky i kluci vyrobili obrovskou kraslici, kterou ozdobili veškerým materiálem, který ve třídě našli - knoflíky, dřívka, špunty, korek. 


Fotografie naleznete zde

Mgr. Magdaléna Czudková

Okrskové kolo ve vybíjené 4. a 5. tříd

Vybraní žáci ze čtvrtých a pátých tříd se vydali ve středu 12.4. na okrskový turnaj ve vybíjené.

Přihlášené školy byly rozlosovány do skupin. Naši sportovci patřili do skupiny, která hrála v Bolaticích. V hale ZŠ Bolatice na nás čekali tři soupeři. Výkony soutěžících byly značně vyrovnané, nejlépe se však dařilo domácímu družstvu z Bolatic, které získalo 1. místo ve skupině a tím i postup do okresního kola. Naši hráči vybojovali třetí místo a byli pochváleni za Fair play.

 Ceníme si také jejich herního nasazení, dodržování pravidel hry a především vzájemného respektu. Děkujeme žákům za reprezentaci školy a přejeme jim, ať je sport stále baví a přináší jim radost.

Mgr. Gabriela Jařabová

Fotografie naleznete zde


Den Země

Mezinárodní den země jsme oslavili také u nás ve třídě. Připomněli jsme si, jak můžeme naši planetu chránit, jak se o ni starat, aby se nám zde dobře žilo. Hlavním tématem našeho projektového dne byla RECYKLACE.  Vysvětlili jsme si, do jakých barevných kontejnerů můžeme vhazovat určité věci. Kde tyto kontejnery jsou a k čemu nám slouží sběrný dvůr. Velmi zajímavou aktivitou bylo zkoumání, jak dlouho trvá rozklad věcí, které odhodíme volně do přírody, ať už je to les, řeka či moře. Víte, že taková PET láhev se rozloží za více než 100 let? Nad některými časy jsme kroutili hlavami. Velkou část našeho dne jsme strávili nad tvořením lapbooku, kde jsme si všechny důležité informace, které jsme se dozvěděli, nalepili, vybarvili, roztřídili. A když budeme chtít vědět, co patří nebo nepatří do bio popelnice, stačí otevřít lapbook a odpověď najdeme snadno. Výsledek stojí za to. Na závěr jsme si zazpívali písničku Svěráka a Uhlíře Stromy, ve které se zpívá o kráse stromů a hlavně o jejich nezbytnosti. Proto musíme chránit a starat se o všechny lesy, parky, remízky a udržovat čistotu celé naší země.

Mgr. Magdaléna Czudková

Hudební pořad Za oponou

Děti z 1. stupně si v dubnu užily hudební pořad s názvem Za Oponou. Pianista Dominik Fajkus a violoncellista Jan Hanousek se snažili našim žákům přiblížit  krásu klasické hudby, kterou proplétali hudbou současnou. Oba umělci dokázali propojit hudbu, kterou od sebe dělilo i několik století. Během hodinového programu zněla nejen hudba, ale také často smích a tleskání do rytmu. 

Dětem se velmi líbila soutěž v poznávání melodií z her a filmů. Kromě soutěžení byli také na podium vyzýváni i jednotlivci, kteří umělce doprovázeli hrou na kachon. Jedná se o obdélníkovou bedýnku s ozvučeným otvorem, a tak se vlastně žáci v malé chvíli naučili na zmiňovaný nástroj hrát. 

Celé hudební setkání se neslo v duchu veselé a inspirující atmosféry.

Mgr. Gabriela Jařabová 

Fotografie naleznete zde

Návštěva koncentračního tábora Osvětim

Ve středu 19. dubna se žáci devátého ročníku vydali společně se školou Miroslava Tyrše v Hlučíně do historie, konkrétně se přemístili do let 1940 až 1945. Ocitli se na místech, kde se odehrávaly ty nejtěžší zločiny proti lidskosti. Strach, bezmoc, hlad, vyčerpání…Po dnešní exkurzi tato slova, tyto lidské pocity a potřeby, nabyly hlubšího významu. Naše paní průvodkyně nám ukázala dvě části koncentračního tábora, tedy částí Auschwitz (Osvětim) a Birkenau (Březinka). Žáci se dozvěděli spoustu nových informací o válce, ale hlavně konkrétně o vyhlazovacím táboře. O osudech lidí, kteří se podle nacistické ideologie provinili původem, rasou či politickým názorem. Slyšet čísla obětí, vidět nuzné podmínky pro přežití, místa, kde nespočet lidí přišlo o své blízké, svou úctu a svou duši v plynových komorách, nikoho nenechalo chladným.Pocity, které nás napadaly, byly zděšení, úcta, vděčnost, pokora a soucit. Dojem z návštěvy koncentračního tábora jednoznačně podtrhlo zjištění, že jen pár kroků před námi jde právě jeden z těch, který si nacistický teror prožil. Starší muž z Austrálie se vrátil na místo, kde ve svých patnácti letech bojoval o holý život. Zážitek si každý z nás bude zpracovávat jistě ještě dlouho…


Mgr. Kateřina Frýdlová

Fotografie naleznete zde

Opavský skřivánek 

Valentýna Boháčová z 3.B a duo Julie Bartussková a Hana Westová z 8.A se v pátek 21.4. 2023 zúčastnily dalšího kola soutěže a přivezly si v obou kategoriích 2. místo. 

Srdečně gratulujeme! Holky získaly novou zkušenost a zazpívaly si v kravařských krojích s cimbálovou muzikou Gizdi v Loutkovém divadle v Opavě. Podívejte se sami, jak jim to slušelo. 

Děvčatům děkujeme za krásnou reprezentaci školy. 

Mgr. Marie Kotulová

Fotografie naleznete zde

Vítání předškoláků v naší škole

Jak už bývá v naší škole zvykem, vždy před zápisem do 1. tříd, jsou k nám odpoledne zváni předškoláci z Mateřské školy Petra z Kravař. Letos proběhly pod vedením paní učitelek z 1. stupně dvě adaptační hodiny na téma OVOCE a POHÁDKY. Děti si tak mohly vyzkoušet spoustu školních úkolů a především se seznámily s prostředím školy. Kromě paní učitelek se do práce s dětmi zapojila také děvčata z 5.A třídy, která velmi aktivně pomáhala dětem s úkoly, rozdávala razítka a úsměvy!

Jejich pomoc jsme také ocenili v den ZÁPISU DĚTÍ do prvních tříd. Děvčata vítala děti a jejich rodiče u vstupu a každému budoucímu prvňáčkovi předala lahodný perníček! Dále pak dívky, převlečené za pohádkové postavy, lákaly děti ke hrám, kreslení či kutálení míčků na cíl. Následně vcházeli předškoláci do tříd, kde je čekaly úkoly, s kterými si všichni hravě poradili. Paní učitelky předaly dětem drobné dárky a pamětní list, který jim jistě jejich významný den bude připomínat.

Mgr. Gabriela Jařabová

Fotografie naleznete zde

Osmáci navštívili LEGIOVLAK

Ve čtvrtek 27. dubna žáci obou osmých ročníků navštívili pojízdné muzeum československých legií, tzv. Legiovlak.

 Tento projekt Československé obce legionářské přibližuje originálním způsobem historii čs. legionářů, kteří se vrátili strastiplnou cestou do vlasti během tzv. ruské anabáze.

 Historická kopie vlaku byla umístěna na východním nádraží v Opavě a žáci se tak mohli na vlastní oči seznámit nejen s historií legií jako takovou, ale procházeli si i jednotlivé vagóny a jejich vybavení. 

Průvodci – legionáři poutavě seznamovali žáky se životem legionářů a s jejich působením v Rusku. Žáci se chovali vzorně, mnozí kladli zajímavé dotazy a celkově si tuto vzdělávací akci užili.

Mgr. Petra Heidrová

Fotografie naleznete zde

březen 2023

Ukliďme Kravaře

Všichni žáci druhého stupně základní školy v Kravařích se připojili k celostátní dobrovolnické úklidové akci Ukliďme Česko a v pátek dne 31. března 2023 se podíleli na úklidu Kravař. 

Každá třída se vydala uklízet svou přidělenou zónu. Ve spolupráci s Městským úřadem Kravaře, který zajistil potřebné pytle, rukavice a hlavně svozovou četu, jsme nasbírali několik plných pytlů odpadu.

Všem účastníkům této akce děkuji a jsem ráda, že jsme alespoň trošku přispěli k čistějším Kravařím a tím k čistějšímu Česku.

Mgr. Pavla Lhoťanová.

Fotografie naleznete zde

Opavský skřivánek - Opava

Naši školu bude v další části soutěže reprezentovat Valentýna Boháčová ze 3. třídy a duo Julie Bartussková a Hana Westová z 8. třídy. 

Zazpívají si v Loutkovém divadle v kroji s cimbálovou muzikou. 

Děvčatům za postup gratulujeme a ostatním děkujeme za pěknou reprezentaci školy.

Mgr. Marie Kotulová

Fotografie naleznete zde

Soutěž ve virtuálním svařování

Dne 28. 3. 2023 se žáci naší školy zúčastnili soutěže ve virtuálním svařování na střední škole technické Kolofík v Opavě.

Soutěžilo se ve tříčlenných družstvech, kdy každý soutěžící měl čtyři pokusy udělat co nejpřesnější svar pomocí virtuálních svářeček značky Soldamatic, které slouží k zaškolování nových pracovníků. Výsledky se zaznamenávali a ihned vyhodnocovali v počítačovém programu.

Naši školu reprezentovali žáci osmých ročníků a to: Vitásek Filip, Lehocký Tomáš a Petzuch Adam. Pro kluky to byla zajímavá zkušenost, vyzkoušet si něco nového.

Fotografie naleznete zde

Projektový den "Jsem cyklista"

Už brzy vyjedeme na silnice se svými koly. Jakou správnou cyklistickou výbavu naše kolo má mít a jak se na silnici chovat, ať už jsme chodci nebo cyklisti, jsme si povídali 21. března. Čekala nás také návštěva policisty z místního okrsku Kravaře. Během projektového vyučování jsme si  kolo poskládali, luštili jsme šifru, křížovku a také jsme si zazpívali  písničku o semaforu "Děkujeme, panáčku". 


Mgr. Magdaléna Czudková

Fotografie naleznete zde

Jaro je tu!

Přivítali jsme jaro. Těšili jsme se na jarní sluníčko, teplé počasí, jarní kytičky, které už kvetou u nás v zahrádkách. Projektové vyučování jsme zaměřili právě na jarní rostliny. Kolik toho víme jsme si zjistili formou zábavného čtení s prvky kritického čtení. Informace jsme zjišťovali z encyklopedií a v neposlední řadě také z barevného počítání. Někomu dalo také pořádně zabrat jarní sudoku. Třídu nám vyzdobila louka plná kytiček, kterou jsme si namalovali temperami a tuší a také jsme si zazpívali spoustu jarních písniček s doprovodem hudebních nástrojů.

Mgr. Magdaléna Czudková

Fotografie naleznete zde

Opavský skřivánek

Každým rokem v březnu pořádá Středisko volného času Opava soutěž dětských lidových zpěváků Opavský skřivánek. Z našeho školního kola, které se konalo 22.3.2023, postoupili Valérie Lysková 1.A, Adél Hahnová 2.C, Valentýna Boháčová 3.B, Vendula Lassaková 4.A, Karolína Jägrová 5.A, Ema Pavlíčková 5.A, Jindřich Lebeda 6.B, Beáta Jařabová 8.B, Julie Bartussková 8.A, Hana Westová 8.A a duo obou holek z 8.A. Porota měla nelehký úkol vybrat z každého ročníku zástupce, který bude reprezentovat naši školu v dalším kole soutěže v Opavě. Všem zúčastněným dětem děkujeme za účast, vyučujícím patří velký dík za přípravu a postupujícím touto cestou gratulujeme. 

Mgr. Marie Kotulová

Fotografie naleznete zde

Ponožkový den

Děti z třídy 2.A se rozhodly podpořit děti s Downovým syndromem.

Jak to udělaly? Jednoduše si oblékly ponožky!

Ponožky se staly symbolem naděje a solidarity. Tato akce je skvělý způsob, jak vzdělávat děti v důležitých životních hodnotách, jako je empatie, tolerance a soucit.

Mgr. Lucie Rybková

Fotografie naleznete zde

Digitální gramotnost

Digitální gramotnost se stává důležitou součástí moderního života. V dnešní době je nemožné si představit práci bez počítačů a internetu, a tak je důležité se naučit, jak s nimi pracovat správně a bezpečně. Proto se děti již od útlého věku učí základům digitální gramotnosti a ovládání počítačů.

Ve třídě 2.A se děti setkávají s prvními výukovými programy, které je seznamují s počítačem a jeho základními funkcemi. Výukové programy jsou ideální pro výuku digitální gramotnosti ve 2. třídě, protože jsou interaktivní a dětem pomáhají učit se základním dovednostem v zábavné formě. Tyto programy jsou navrženy tak, aby děti interaktivně pracovaly s počítačem.

Mgr. Lucie Rybková

Fotografie naleznete zde

Vítání Jara

Děti z 2.A měly v posledních dnech neobyčejnou zkušenost. Vydaly se do nedalekého zámeckého parku, kde se zúčastnily besedy s rybářem René Klemmem. Tento zážitek pro ně byl nejen velmi zábavný, ale i velmi poučný. Rybář René Klemm totiž dětem představil místní rybník a jeho obyvatele. Děti se dozvěděly, jak se rybník vytváří, jaké ryby v nich žijí a jak se o ně starat, aby se jim dobře dařilo. Měly možnost zeptat se na vše, co je zajímalo a rybář jim ochotně odpovídal. 

Po besedě dětem věnoval do školy vzdělávací nástěnné obrazy, na kterých jsou vyobrazené ryby, zvířata a rostliny, které v rybníku žijí. Děti tak mohou i po besedě pokračovat ve vzdělávání a upevňovat si své nové znalosti. Věnoval jim také pohádkovou knihu o kapříkovi, kterou si společně budou děti číst v hodinách čtení. Pan René Klemm je velice zaujal svými vědomostmi o rybách a jeho nadšením pro rybaření. Učily se nejen o rybách, ale i o tom, jak je důležité chránit přírodu a zachovat ji pro další generace.

Chtěla bych touto cestou poděkovat Renému Klemmovi za jeho čas, trpělivost a ochotu. Jeho program byl velice poučný, ale i zábavný. Děti si jeho lekci jistě dlouho zapamatují a možná i díky tomu se někteří z nich stanou budoucími ochránci přírody.

Mgr. Lucie Rybková

Fotografie naleznete zde

únor 2023

DĚTSKÁ SCÉNA 2023

Okrskové kolo přehlídky dětských recitátorů – DĚTSKÁ SCÉNA 2023 se letos uskutečnilo dne 20. 2. 2023 v sále Penzionu Slanina. V minulém školním roce se naše škola z důvodu nepříznivé epidemiologické situace do soutěže nepřihlásila. O to více se letos recitátoři na tuto událost těšili. 

Soutěžící byli jako obvykle rozděleni do kategorií podle věku a snažili se naplnit kritéria soutěže. Mezi ně patří přirozenost dětského projevu, schopnost uchopit text a tvořivě ho interpretovat, přiměřená úroveň textu a celková kultura projevu.

Odborná porota nestanovuje pořadí, ale pro postup do vyššího kola doporučí v kategorii sólistů vždy dvě nejlepší nebo nejinspirativnější vystoupení. Letos nám porota udělala velkou radost, neboť tři žáci z naší školy postoupili do okresního kola, které proběhne v Loutkovém divadle Opava. Gratulujeme Adamu Královi ze třídy 1.C, Nikol Postulkové z 2.A a Sofii Nině Šťastné z 6.A třídy.

Poděkování patří také všem dalším recitátorům ze ZŠ Kravaře, kteří na scéně vystoupili, poprali se tak s trémou a nelehkým úkolem přednést svůj text před desítkami soutěžících. Není totiž nad zkušenost, ta nás všechny posouvá dál. A nejen proto děkujeme CVČ Kravaře za organizaci soutěže.

Mgr. Gabriela Jařabová

Fotografie naleznete zde

Lyžařský výcvik 2023 

V neděli 12. 2. vyrazilo 34 žáků, 2 učitelé, 2 instruktoři a 1 zdravotník na lyžařský výcvik, který se konal na nejvyšší hoře Hrubého Jeseníku na Pradědu. Ubytování jsme měli zajištěné v nejvýše položeném horském hotelu v Česku, uvnitř televizního vysílače. 

První den jsme žáky rozdělili do 3 lyžařských a 2 snowboardových družstev. Všichni, kteří s lyžováním začínali, zvládli základní techniky na jedničku. Pokročilí žáci naopak zdokonalili své dovednosti. Všichni se seznámili s běžeckým lyžováním, ti nejšikovnější absolvovali běžecký výlet na chatu Švýcarnu. 

Vyvrcholení lyžařského kurzu nastalo v pátek, kdy jsme pořádali závody. V rámci večerního programu jsme si pro žáky připravili 3 přednášky. Bezpečný pohyb na horách přednášel Mgr. Pavlíček, lyžařské a snowboardové disciplíny Mgr. Werner a navštívili nás také záchranáři horské služby, kteří nás seznámily s bezpečným pohybem na sjezdovkách. Dále si studenti zahráli hru Máme rádi Česko (zvítězila 7. A) a spoustu dalších her typických pro lyžařské kurzy. Poslední noc již tradičně obstaral maškarní rej s následující diskotékou. 

Celkový dojem z lyžařského výcviku podtrhlo nádherné počasí a výhledy z nejvyšší hory Moravy. Viditelnost byla ve středu tak dobrá, že žáci navštívili rozhlednu, kterou jsme měli přístupnou v rámci ubytování. Vidět jsme mohli nejvyšší horu Česka Sněžku, Beskydy nebo Vysoké Tatry.

Mgr. Martin Werner

Fotografie naleznete zde                                                                                                                           https://youtu.be/HGgYkewZaDo

Návštěva předškoláků v prvních třídách

Ve čtvrtek 16.2. k nám do prvních tříd zavítali předškoláci z MŠ Petra z Kravař. Děti spolu se svými staršími kamarády plnily různé úkoly ze čtení, matematiky i z hudební výchovy. 

Na začátku si děti prohlédly třídy a seznámili jsme je s obrem Oliverem. Prvňáčci dětem předvedli, co už se za tu dobu ve škole naučili a zapojili menší děti do obrázkového čtení. Předškoláci si také vyzkoušeli, jak se sedí v lavici a prohlédli si Slabikář. Navzájem si ukázali, co si pro kamarády připravili. Společně si zazpívali písničku, kterou doprovodili hrou na tělo. 

Předškolákům se ve škole líbilo, hodina rychle utekla a teď se mohou těšit na zápis.

Mgr. Lucie Foltová a Mgr. Irena Machelová

Fotografie naleznete zde


Projektové vyučování - Policejní den

Projektový den na téma Policie se uskutečnil 16. února ve třídě 2. C a 2. B. 

Čekalo nás spoustu zajímavých úkolů. Nejdříve jsme vyluštili šifru, ve které jsme se dozvěděli hlavní heslo policie - "Pomáhat a chránit". Přečetli jsme si text o Honzíkovi, jehož celoživotním snem bylo stát se policistou, aby mohl lidi chránit a pomáhat jim. Čekal nás také zapeklitý úkol s hledáním zlodějů a také jsme matematickými příklady "vyloupili banku".  Vytvořili jsme graf znázorňující počet loupeží a dopravních nehod v Kravařích a Opavě a pozorovali jsme zda loupeže a nehody stoupají či klesají. 

Navštívili jsme stanici Městské policie v Kravařích. Policisté nám ukázali všechny věci, které používají při své práci, např. kufřík první pomoci, obušek, pistoli, ochranné rukavice  nebo tyče na odchyt nebezpečných zvířat a na závěr jsme si mohli sednout do policejního auta. Což byl nezapomenutelný zážitek.

Mgr. Magdaléna Czudková

Fotografie naleznete zde


Masopust v 1. třídách 

Dne 21.2. jsme se v prvních třídách rozloučili se slavnostním obdobím Masopustu a proto celá výuka probíhala v tomto duchu. První hodinu nám Fialenky zpestřily krátkým představením v tělocvičně, při kterém si děti zatančily v maskách. Ve třídách jsme se seznámili s tímto tradičním zvykem, s jednotlivými maskami, které masopust provázejí, zahráli si některé hry s tímto zvykem spojené a v každém předmětu plnili různorodé úkoly. 


Fotografie naleznete zde

Setkání páťáků

Únor byl pro naše páťáky ve znamení sportu. Užili si bruslení, turnaje ve vybíjené mezi pátými a čtvrtými třídami, ale nejvíce se těšili na setkání se svými budoucími spolužáky z Koutů. 

Kolektiv dětí z páté třídy ZŠ Kravaře-Kouty k nám dorazil v pátek 17.2. Spolu děti prožily dvě sportovní hodiny plné zápasů ve vybíjené. Na soupisce byli zapsáni všichni zúčastnění. Týmy, které zrovna nehrály, navazovaly přátelské kontakty s novými kamarády. Hrající se snažili být co nejvíce obratní, rychlí, neztratit získaný míč, zkrátka dodržovat všechna pravidla vybíjené. 

Musíme uznat, že návštěva z Koutů hrála výborně. Domácí se ovšem také velmi snažili a nějaké ty body získali. V každém případě nám budou v příštím školním roce noví spolužáci velkou sportovní oporou. 

Děkujeme jim za příjemné zpestření dne a těšíme se další setkání, které máme naplánováno v ZŠ Kravaře-Kouty.

Mgr. Gabriela Jařabová

Fotografie naleznete zde


leden 2023

Projektové vyučování Úraz a nemoc

26. ledna se staly z dětí 2. C paní doktorky, páni doktoři či zdravotní sestřičky. Jaký je rozdíl mezi nemocí a úrazem, nebo jak se zachovat, když bude někdo potřebovat naši pomoc.... o tom všem jsme si v tento den povídali. 

Čekala nás také spousta úkolů.  Na zajímavém textu z Policejních pohádek jsme si ukázali, koho zavolat, co říct do telefonu, když dojde např. k nějaké havárii. Luštili jsme zapeklité názvy nemocí, viry a bakterie jsme si také namalovali. V papírových injekčních stříkačkách jsme měli nachystány příklady do 100 a počítali jsme na rychlost. Dřevěné špachtličky zase ukrývaly předměty s tvrdými slabikami.  Největší zážitek jsme však měli s fonendoskopem. Poslouchali jsme srdíčko svých kamarádů. A to se nám opravdu líbilo. Celé dopoledne nám hodně rychle uteklo. Každý z nás si odnáší nejen spoustu zážitků a nových informací, ale také kufřík plný lékařských věcí, který jsme si sami vyrobili.

Mgr. Magaléna Czudková

Fotografie naleznete zde

Fialenka zpívala seniorům

Jedno úterní lednové dopoledne nás kravařští senioři netrpělivě očekávali ve své kulturní místnosti, kde jsme novoročním koncertem ukončili vánoční dobu a zahájili letošní rok. 

Jsme rádi, že můžeme každoročně potěšit seniory naším vánočním repertoárem. Zazněly vánoční písně, ale také tradiční novoroční koleda My tři králové. Senioři si pak rádi s námi zabroukali také píseň Haleluja, u které nejednomu z nich ukápla slza. 

Těší nás, že můžeme všem babičkám a dědečkům z Domova pro seniory v Kravařích takto popřát do nového roku.        

Mgr. Marie Kotulová

Fotografie naleznete zde

Volby v 7.B

Přímé, rovné, všeobecné, tajné a dobrovolné. To jsou zásady demokratických voleb. 


Žáci 7.B Základní školy Kravaře si na vlastní kůži vyzkoušeli, jaké je to využít volební právo. Vytvořili si své volební strany a usilovali o hlasy nejen spolužáků, ale i jiných tříd školy, učitelů a pozvaných hostů. 

O hlasy do volební urny usilovaly strany: Kouťáci, Gangesteři, Jedna ruka netleská, Mickeyho klubík, Zelené zpívající raketky a Proti proudu. Mohli jsme zhlédnout prezentace, sníst napečené dobroty a diskutovat o programech jednotlivých stran. Které téma u žáků rezonovalo nejvíce? Jednoznačně školní bufet se zdravými svačinkami, odpočinková místnost a rozšiřování moderní technologie na škole. Uvidíme, jestli se jim některé body volebního programu skutečně naplní. Na pořádek a dodržování pravidel voleb dohlížela volební komise. Volby dopadly skvěle, žáci si přípravu i samotný den užívali a něco se i přiučili.

Vítězem se nakonec stala strana Proti proudu. Gratulujeme.

Mgr. Kateřína Frýdlová


prosinec 

Němčina podzim - zima 2022

18. 11. 2022 se žáci 9. ročníku zúčastnili Festivalu německé kultury v Hlučíně, pořádané Spolkem přátel

německé kultury. Vrcholem festivalu bylo vystoupení žáků z Polska. Tímto byl zahájen německý kulturní

podzim.


7. 12. 2022 jsme znovu zavítali do Evangelického kostela v Hlučíně, tentokrát jsme však soutěžili s díly Josepha

von Eichendorffa. Reprezentovali nás žáci z 8. A Nela Jochimová, z 8. B Vanessa Ulrichová, Klára Lusarová, Eliška

Lassáková, Matyáš Bastl, Kristýna Sommerová a Karolína Rybková, z 9. A Lucie Uličková, Oliver Topinka a z 9. B

Sabina Fišerová. V konkurenci s žáky z Ludgeřovic a Polska jsme obsadili krásných 5 míst. K. Rybková 1. místo, K.

Sommerová 2. místo v kategorii 8. ročníků, S. Fišerová 1. místo, O. Topinka 2. místo a L. Uličková 3. místo v

kategorii 9. ročníků. Všichni vítězové obdrželi zájezd do předvánoční Vídně, který se uskutečnil 13. 12. 2022.


Ve Vídni jsme navštívili centrální hřbitov, kde jsme zapálili svíčku na hrobě Johanna Strausse, Ludwiga van

Beethovena a Wolfganga Amadea Mozarta. Dopolední program pokračoval návštěvou zámku Schönbrunn a

přilehlých vánočních trhů. Po bohatém a chutném obědě (kromě tradičního vídeňského řízku s citronem a

hranolky mohli žáci ochutnat chilli con carne, opečené přírodní vepřové řízky či kuřecí stehna a papričky

jalapeňos) si žáci nakoupili ještě upomínkové předměty na vánočním trhu u Nové radnice a vyrazili jsme zpět

domů. Žáci si Vídeň užili a ani zima jim náladu nezkazila.


16. 12. 2022 se někteří z těchto žáků zúčastnili školního kola Německé olympiády. Vítězem se stal Oliver

Topinka. Druhé místo získala Lucie Uličková a bronz si odnesla Hana Westová z 8. A. Beata Jařabová získala

bramborovou medaili a Emma Hahnová obsadila 5. příčku. Obě žákyně navštěvují 8.B.

Všem účastníkům děkujeme a vítězům Německé olympiády držíme pěsti v okresním kole, které se uskuteční v

březnu 2023.

Mgr. Kerstin Kristiánová


Fotografie naleznete zde

Cestujeme se strojem času

V letošním školním roce jsme si v školní družině sestavili stroj času, do kterého každý měsíc znovu nasedáme, cestujeme časem a zastavujeme v jednotlivých obdobích.

V září jsme stroj nakreslili a o čase, jeho jednotkách a některých hodinách si povídali.

V říjnu jsme jej už vyzkoušeli a přesunuli se do 19. století – století páry, tam jsme se seznámili s parními stroji a novými vynálezy. 20.10. byl den stromů a tak jsme podnikli podzimně-sportovní vycházku do parku, kde jsme si zasoutěžili, poznávali stromy a povídali si o jejich významu. V říjnu pak nechyběla ani halloweenská párty.

V listopadu nás stroj času zavezl do antického Řecka a Říma, kde jsme se seznámili s některými řeckými bohy, jejich sílou a mocí, povídali jsme si o římských vojácích - sv. Martinovi. 24.11. byl den tolerance, připomněli jsme, jak se máme navzájem k sobě chovat.

V prosinci jsme stroj času nasměřovali do doby našich praprababiček a ukázali jsme si, jak trávili vánoční čas. Vyzkoušeli jsme si některé vánoční zvyky a tradice. Nechyběla ani vánoční besídka a díky laskavosti některých rodičů našly děti pod stromečkem v jednotlivých odděleních nové hry a hračky.

Velký dík patří především rodičům Valerie Lyskové, Nikol a Nely Ferenz a Amálie Řehulkové za mimořádné příspěvky.

Mgr. Kateřina Lehnertová, vedoucí ŠD


Fotografie naleznete zde

Vánoční dílničky

Po covidové přestávce se na naší škole opět rozezněly vánoční koledy, které nám krásně podkreslily atmosféru tvořivých dílniček. 

Nejen děti, ale i rodiče a učitelé jsme se zapojili do rozmanitého tvoření vánočních ozdob a přáníček. Zdobili jsme sladké perníčky, vytvářeli vánoční svícny a strávili jsme společný čas u teplé kávy a napečených koláčů.  

Po dvou hodinách jsme se rozešli do svých domovů a bylo milé vidět, jak si s sebou, kromě úsměvu na tváři, odnášíme naše originální sváteční ozdoby. 

Všem děkujeme za zpříjemnění středečního odpoledne a těšíme se zase za rok na VÁNOČNÍM JARMARKU.

Fotografie naleznete zde

    Mgr. Zdeňka Binarová a Mgr. Kateřina Frýdlová

listopad

Fialenka rozsvítila vánoční strom

V sobotu 26.11. 2022 náš pěvecký sbor pomohl rozsvítit vánoční strom před městským úřadem.  Nejprve se zjevili tři krásní andělé na chůdách, popřáli lidem lásku, štěstí a kouzelný adventní čas. Poté se k nim s přáním klidného adventu připojil pan farář a paní starostka pak s naší malou Elizabetkou rozsvítila strom. Jsme rádi, že můžeme vždy tak kouzelnou chvíli ozvláštnit našimi vánočními písněmi a rozzářit dětem oči. Děkujeme také touto cestou naší bývalé Fialence Viki Jařabové, která svým krásným zpěvem celou akci zpříjemnila. Po vyhodnocování nejkrásnějších vánočních ozdob jsme se rozloučili písní Haleluja a vypouštěním bílých balónků s přáníčky Ježíškovi. Děkujeme všem, kteří s námi přišli tuto magickou atmosféru Vánoc odstartovat.

Mgr. Marie Kotulová 


Fotografie naleznete zde

Filipova olympiáda

V měsíci listopadu se žáci naší školy zúčastnili soutěže „Filipova olympiáda“, kterou pořádala v online prostředí banka ČSOB. Filipova olympiáda je soutěž, která se věnuje finanční a digitální gramotnosti (světu peněz a online prostředí). 

Žáci měli možnost proniknout do světa peněz, kde sbírali virtuální zlaťáky a potýkali se s různými tématy, které patří do oboru finanční gramotnosti (peníze, moderní platební metody, hospodaření domácnosti, rizika v digitálním světě, finanční produkty, zodpovědné zadlužování). Přestože se šesťáci snažili a v průběhu soutěže v rámci kraje obsadili na dlouhou dobu přední místa, v prosincovém závěrečném testu již jejich síly nestačili a do celostátního finále se neprobojovali.

Žákům šestých ročníků, kteří věnovali této soutěži čas a energii, upřímně děkuji. Pracovali velice pilně a svědomitě.

                              Mgr. Hana Machalová

Olympiada z českého jazyka

30.listopadu 2022 se na naší škole uskutečnilo další kolo Olympiády v českém jazyce. Tato olympiáda je jednotná po celém území České republiky a je organizována ve dvou kategoriích, a to celkem ve čtyřech soutěžních kolech. 

Našeho školního kola v 1. kategorii, která je určena žákům 8. a 9. ročníků základních škol, 3. a 4. ročníků osmiletých gymnázií a 1. a 2. ročníků šestiletých gymnázií, se zúčastnilo 18 žáků z osmých a devátých tříd.

Všichni, kteří se do soutěže zapojili, projevili velké odhodlání se úspěšně poprat s různorodými úkoly z mluvnice, skladby, tvarosloví a slohu. U slohové práce se soutěžící nezalekli daného tématu a vytvořili pěkné práce. Úspěšnou řešitelkou školního kola se stala Darja Vilášková z 9. B a postupuje do okresního kola v Opavě, které se uskuteční 4. dubna 2023 na Základní škole Englišova. Na druhém místě se umístila Tereza Losertová z 8. B a na 3. místě Ella Lefnerová z 9. B. 

Všem zúčastněným děkujeme za snahu, vítězce blahopřejeme a držíme palce do dalšího kola.

          Mgr. Zdeňka Binarová

Smyslový chodník 

Hotovo! Náš školní areál nově zdobí smyslový chodníček vytvořený z betonu a kamínků různých barev, velikostí a tvarů. 

Práce na projektu nám zabrala celý rok. Vše jsme si museli sami promyslet, naplánovat a společnými silami zrealizovat. Do úkolu se zapojily různé skupinky žáků z celé školy. 

Práce s hlínou, betonem, struskou a pracovním nářadím se nezalekli kluci z 9.B a svým citem pro detail dodaly celému chodníčku pomyslnou třešničku na dortu dívky z 9.A a 9.B. 

Při návštěvě školy tak nezapomeňte odhodit své boty a bosou nohou okusit náš smyslový chodníček. 

Stojí to za to. Fotografie naleznete zde

                Mgr. Zdeňka Binarová

říjen

Halloweenské aktivity

Poslední říjnové dny vybízely k uspořádání něčeho veselého, ale zároveň strašidelného. Blížil se totiž Halloween, který se slaví 31. října především v anglicky mluvicích zemích, ale mezi našimi dětmi získává stále větší oblibu.

Začali jsme vyřezáváním dýní, z nichž vznikly nápadité lucerny, které byly ohodnoceny. Do soutěže O nejvydařenější halloweenskou dýni se zapojily děti čtvrtých a pátých tříd.

Na prvním místě skončila Anna Ostráková z 5. A třídy, druhé místo získala děvčata Eliška Raidová a Dominika Hasalíková z 4. B třídy a 3. místem byla oceněna Lucie Sekaczková z třídy 4. A. Nejen tyto vítězné dýně zaplnily chodby naší školy a navodily tak nadcházející atmosféru těchto oslav.

Další aktivitu – Halloweenskou párty si připravili páťáci. Pro své spolužáky ze třídy vytvořili pozvánky, nechybělo vynikající občerstvení, diskotéka, hry a soutěž o nápaditou masku. Další třídy v této netradiční výuce pokračovaly. Po chodbách a třídách se pohybovaly strašidelné, pomalované, ale především rozesmáté postavy dětí. Přesně v den tohoto lidového svátku nám celou vydařenou akci zakončili žáci čtvrtých tříd s anglickým pásmem říkanek, písní,tanečků a koledování. Všichni jsme si tyto říjnové dny užili!


Fotografie naleznete zde

PYTHAGORIÁDA

V říjnu proběhla na naší škole matematická soutěž Pythagoriáda. Zúčastnili se jí všichni žáci vyššího stupně. Řešili 15 netradičních úloh, za každou správně vyřešenou úlohu získali 1 bod. Ti žáci, kteří získali 9 a více bodů postoupili do okresního kola.

Úspěšnými řešiteli školního kola jsou: v šestých ročnících Alexandra Skupienová, která získala 11 bodů, Klaudie Benková, Sofie Černá, Klára Harazimová a Tomáš Mikeska, získali 9 bodů. Ze sedmých ročníků Tadeáš Lefenda (11 bodů) a Viktorie Martínková (9 bodů). V osmém ročníku Kryštof Sentenský (9 bodů) a v ročníku devátém Lukas Stehlík, který získal stejný počet bodů.

Okresní kolo pro žáky 6. a 9. ročníků proběhlo 22.11.2022 v aule Slezské univerzity v Opavě. Pro velký počet účastníků se ze šestého ročníku zúčastnila jen Alexandra Skupienová a Lukas Stehlík z devátého ročníku, oba se stali úspěšnými řešiteli okresního kola se ziskem 11 bodů. Alexandra se umístila na výborném 5. – 7. místě z 51 účastníků, Lukas Stehlík na 14. – 25. místě ze 61 řešitelů.

Pro žáky 7. – 8. ročníků proběhlo okresní kolo 23.11.2022 na stejném místě. Bohužel Kryštof Sentenský neměl svůj den, skončil se 2 body na předposledním místě ze 38 účastníků. Lépe se dařilo Tadeáši Lefendovi, který se ziskem 8 bodů obsadil 7. – 17 místo ze 64 účastníků.

Alexandře a Lukasovi, kteří se stali úspěšnými řešiteli okresního kola, patří velká gratulace! Všem ostatním zúčastněným přejeme, ať jeden neúspěch neodradí jejich nadšení pro matematiku.

Mgr. Irena Theuerová

Pomáháme nemocným dětem

Naše škola se zapojila do projektu "72 hodin". Jedná se o tři dny plné dobrovolnických aktivit, které se v ČR konají již desátým rokem.

Kdykoliv během těchto 72 hodin (a zároveň jakkoliv dlouho) se dobrovolníci po celém Česku pustí do aktivit, které pomohou druhým, přírodě, či jejich okolí. Výsledkem těchto projektů bude mnoho úsměvů, radosti, dobrých pocitů z vykonané práce a mnoho dalších pozitivních účinků.

My jsme se i v letošním roce domluvili s dětským oddělením Slezské nemocnice v Opavě a uspořádali sbírku plyšáků, knih, společenských her a hraček, které jsme věnovali malým pacientům. Tato "zásoba" postačí nemocnici na necelý rok. 

Děkujeme všem dětem a jejich rodičům, kteří se do této sbírky zapojili.

Mgr. Hana Nosková

Výchovný koncert Za Oponou

Pořad s názvem Za Oponou si mohli užít také žáci naší školy. Klavírista Dominik Fajkus a violoncellista Jan Hanousek se snažili našim žákům přiblížit krásu klasické hudby skrz tu současnou, kterou většina z nich poslouchá. Oba umělci dokázali propojit hudbu, kterou od sebe dělilo i několik století. Během hodinového programu zněla nejen hudba, ale také často smích a tleskání do rytmu. Hudbu filmovou a herní si žáci užili i jako soutěž. Celý koncert se vlastně nesl v duchu jakési stand – up comedy, kde si   pódium vyzkoušeli i někteří žáci. Uvolněná atmosféra se líbila zřejmě oběma stranám, což dokazuje i velmi živé video na facebookových stránkách Za Oponou s Dominikem F. Nebojme se střední školy – workshop

Dne 20. října 2022 se skupina 12 žáků 9. ročníku zúčastnila workshopu s názvem „Nebojme se SŠ“. Akci organizovala Střední průmyslová škola a Obchodní akademie v Bruntále. Děvčata a chlapci navštívili ještě před programem ve střední škole firmu Osram s.r.o., která se zabývá výrobou světelné techniky.

Po přesunu do školy proběhl program na stanovištích. Žáci plnili úkoly v laboratoři robotiky, metrologie, rozšířené reality, multimediální učebně (reklamní dílně), strojní laboratoři, učebně diagnostiky vozidel a řízení.

Na závěr workshopu proběhlo vyhodnocení nejúspěšnějších uchazečů. Naši žáci měli možnost poznat prostředí střední školy, která se nachází mimo tradiční oblast zájmů uchazečů devátých ročníků.

Mgr. Petr Theuer - kariérový poradce

září

Adaptační kurz 2022

Do šestých tříd k nám do Kravař přichází žáci z Koutů, tvoří se nové třídy, a tak je potřeba se trochu poznat a zvyknout si na nový kolektiv. Ideálním způsobem, jak toto všechno skloubit, je odjet na „adapťák „!

Letošní adaptační kurz pro šesťáky se konal v kempu Kajlovec u Hradce nad Moravicí od úterý 13. do středy 14. září. Během celého „adapťáku“ jsme se věnovali různým aktivitám, soutěžím a hrám, pracovalo se buď s celou třídou, po skupinách či týmech, ale také zbylo dost času pro individuální činnosti v osobním volnu. Sešli jsme se v úterý ráno před školou a vydali se směr vlakové nádraží. Cesta nás vedla přes Opavu až do Hradce nad Moravicí, kde jsme dále pokračovali pěšky až do kempu. Cestou jsme už hráli jednu z her „Kolíčky“. Když jsme dorazili do kempu, rozdělili jsme se na pokoje a začaly společné hry, kde jsme se navzájem seznamovali a získávali o sobě první informace. 

Další část „adapťáku“ jsme věnovali soutěžím v týmech, do kterých jsme se rozdělili již ve škole. Zajímavá byla hra „Ruce-nohy“ nebo „Sbírání čísel“. Celé úterý nám počasí přálo, a tak jsme se mohli věnovat dalším aktivitám, tentokrát v rámci třídních kolektivů jsme hráli třeba: „Pepa, Jako, Pako, Dežo“, „Gordický uzel“, nebo „Pony expres“. Po večeři jsme pak měli chvíli pro sebe, kdy jsme hráli fotbálek, přehazovanou nebo jen tak posedávali ve skupinkách. Nakonec nás ještě čekala večerní hra „Pohádkový les“.

Ve středu nám propršelo skoro celý den. Některým to náladu trochu zkazilo, ale bohužel... počasí si nevybereme! Zůstali jsme až do oběda v areálu, kde jsme plnili ještě úkoly v rámci týmů. Tyto soutěže, které byly bodovány, jsme ještě v kempu vyhodnotili a poté se vydali k domovu. Cestou zpět domů jsme takříkajíc tančili mezi kapkami deště, přesto jsme vyšli na

zámek v Hradec nad Moravicí, kde jsme měli připravenou ještě jednu hru, ale protože déšť neustával, přesunuli jsme se na nádraží a poté jeli vlakem zase domů do Kravař.

Adaptační kurz je vlastně takové soustředění, které poskytuje skupině lidí možnost vzájemně se hlouběji poznat a stmelit kolektiv. Noví spolužáci se poznají jinak a více, než jen jak ve škole a naučí se spolupracovat a lépe rozumět jeden druhému. Snad se nám to i podařilo... jak ve zpětném hodnocení uvedli někteří žáci 😊


Mgr. Kateřina Lehnertová, Mgr. Hana Machalová

Fotografie naleznete zde

90. let školy

Vážení čtenáři, 

letošní školní rok není jen dalším z mnoha začátků, ale současně si naše škola připomíná zajímavé výročí. 11. září to bylo přesně devadesát let, kdy byla slavnostně otevřena budova Masarykovy obecné a měšťanské školy v Kravařích. Tato doba je v životě školy nezanedbatelná, historicky významná nejen pro školu, ale i pro město Kravaře. Ač zmínky o školství v Kravařích sahají hluboko do 17. století, postavení a otevření současné školní budovy bylo důležitým milníkem v životě obce. 

Za dobu své existence zažila škola mnohé a její stěny se staly svědky řady událostí. Ty ale vytvářeli lidé, kteří byli a jsou se školou spjati. Učitelé, děti, kuchařky, uklízečky, školníci…Bez nich by škola nikdy neušla tak dlouhou cestu. Všem jim patří velký dík za pracovitost, poctivost, obětavost, nadšení a úsilí, které do své práce každý den vkládají a současně s úctou vzpomínáme na ty, kteří nám již pomáhat nemohou.  

Popřejme tedy škole k 90. narozeninám vzdělané učitele a obětavé zaměstnance, aby svou moudrostí, láskou a trpělivostí vychovávali zvídavé a vnímavé žáky s touhou po poznání a vědění. Žáky, kteří budou nejen dobře připraveni na budoucí život, ale budou hrdí na svoji školu, obec a rodinu. Popřejme jí  také vstřícné a spolupracují rodiče a starostlivého zřizovatele, neboť jen společným úsilím zvládneme čelit přicházejícím výzvám.

Mgr. Lukáš Kramný, ředitel školy

Pár zajímavostí naleznete zde

Zahájení školního roku 2022/2023

Letošní školní rok byl zahájen tradičně 1. září mší svatou v kostele sv. Bartoloměje. 

Poté se žáci a jejich učitelé shromáždili na školním hřišti, kde je kromě vedení školy přivítala také starostka našeho města. Slavnostně a jmenovitě byli přivítáni naši noví prvňáčci, kterým tímto dnem začala nová životní etapa. Pěknou tradicí na naší škole je doprovod prvňáčků devátými ročníky, kteří letos svou cestu základního vzdělání končí. 

Následoval společný odchod do krásně vyzdobených tříd, kde jednotliví vyučující předali základní informace k následujícím dnům a popřáli svým žákům mnoho úspěchů v novém školním roce. 

Nově příchozím žákům, prvňáčkům a také šesťákům z Koutů přejeme krásný vstup do našich školních lavic a ať je tento rok plný nových přátelství, zážitků a vědomostí.

Fotky ze zahájení zde

červen

Kravařský florbal slaví další úspěch 

O víkendu se v České Lípě konal turnaj ve florbalu. Kravařští žáci tento turnaj zcela ovládli a přivezli si první i druhé místo. Ve finále museli porazit pouze sami sebe, jelikož se zde potkali oba kravařské týmy, které během turnaje neměly  konkurenci. Galerie  

29. olympijské hry

Ve dnech 2. a 3. 6. 2022 proběhly již 29. Olympijské hry při Základní škole v Kravařích. 

1. olympijský den pro žáky 1. - 5. ročníku 

2. olympijský den pro žáky 6. - 9. ročníku

Videa Galerie 

květen 

Metodický den „Regionální identita – Hlučínsko“

Naše škola přivítala v úterý 31. května zhruba 16 učitelů z okolních škol, aby představila témata a prezentovala náměty k regionální identitě, která se ve výuce u nás využívají. 

Účastníci mohli zhlédnout v úvodu prezentaci k výuce dějepisu, ukázku výuky v hodině prvouky na 1. stupni, dále práci s tématy v českém jazyce na 2. stupni, kdy si žáci osvěžili prajzská slovíčka jako je furtka, klučka, gagalky, pazury apod., seznámili se s prajzskými frky, ale také s Ludmilou Hořkou a její tvorbou.


Projektový den pokračoval dalšími podněty ze zeměpisu a přírodopisu, kdy děti pracovaly nejen ve třídě, ale také v terénu třeba u jednoho z bludných balvanů. 


Pro skupinu učitelů byl nachystán také interaktivní program venku, kdy během hodinové procházky poznávali Kravaře přes aplikaci Actionbound. Plnili po trase různé úkoly, kdy museli sejmout třeba QR kód, udělat si selfie s Janem Nepomuckým, zjistit stavitele kostela, ale také spočítat falešná okna zámku atd. 

Toto metodické setkání bylo určitě velmi přínosné pro všechny zúčastněné a věříme, že jsme touto cestou mohli předat opravdu velkou inspiraci, jak pracovat ve škole s regionální identitou Hlučínska a probouzet tak v dětech vztah k místu, kde vyrůstají. Galerie 

Návštěva Litvy v rámci programu Erasmu 

21. května 2022 se čtyři žáci a dvě paní učitelky vydali pod projektem Erasmus na poslední výjezd do Litvy. Bohužel kvůli Covidu jsme ani tentokrát nemohli spát u rodin doma, ale v hotelu. 

Během pobytu jsme navštívili mnoho zajímavých a krásných míst, například hlavní město Vilnius nebo národopisné muzeum ve městě Alytus. V Kaunasu jsme byli v rámci festivalu loutkových divadel pozváni na místní divadelní představení a odpoledne jsme strávili procházkou po tomto městě. 

Bohatý program, který nám škola v Prienai přichystala, se nám všem moc líbil. Kromě krásného přivítání ve škole s kulturním programem žáků školy a oficiálního ukončení celého projektu, nás nadchla krásná zelená příroda a pohostinní lidé. Celý pobyt jsme si užili a děkujeme naší i hostitelské škole za perfektní organizaci celého týdne. Galerie 

Trh pracovních příležitostí – „Den řemesel“

 Dne 19. května 2022 se chlapci osmých ročníků zúčastnili exkurze na Středním odborném učilišti stavebním v Opavě. Pro chlapce to byla možnost, jak se blíže seznámit s učebními a studijními obory, které tato škola vyučuje a připravuje řemeslníky pro firmy na českém pracovním trhu.

  Kluci si mohli „osahat“ v dílnách praktického výcviku, co obnáší jednotlivá řemesla, tzn. zedník, truhlář, instalatér, elektrikář, studijní obory mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení a operátor dřevařské a nábytkářské výroby.

  Poněvadž šikovných řemeslníků v posledních letech ubývá, je vhodné se zamyslet nad správnou volbou oboru a školy v příštím roce a vybrat si zde jeden z učebních nebo studijních oborů. Dalším motivujícím prvkem při volbě této školy a oborů jsou krajská stipendia. Tato škola je mezi vybranými školami s podporovanými obory. Galerie 

Wolfram 2022

 Začátkem května se konalo oblastní kolo tradiční branně vědomostní soutěže „Wolfram 2022“ organizované Krajským vojenským velitelstvím Ostrava. Soutěž byla pořádána již 5. rokem a soutěžila čtyřčlenná smíšená družstva žáků 8. tříd základních škol. Soutěž je orientovaná vedle dalších i na vojenské disciplíny a znalost historie paravýsadku Wolfram, po kterém je pojmenovaná. Naši školu reprezentovali tři chlapci a jedna dívka a ve velké konkurenci devatenácti týmu se umístili na krásném 6. místě. K postupu do krajského finále jim chyběl opravdu jen kousek. Galerie 

duben

Návštěva Itálie v rámci programu Erasmu 

Ukliďme Kravaře

 V měsíci dubnu, konkrétně 22. dubna, slaví naše Země svátek. Žáci druhého stupně se zapojili do akce "Ukliďme Kravaře" a vydali se do ulic našeho města a blízkého okolí. Galerie  Videa 

březen

Florbalový úspěch pokračuje...

 Naši florbalisti se účastnili 31. března turnaje ČEPS cup v Praze, kterého se zúčastnilo 16 týmů z celé České republiky. Chlapci se umístili na krásném 3. místě.

K postupu do finále jim chyběl krůček… při nájezdech se štěstí přiklonilo na stranu soupeřů. Avšak v zápase o bronz si to Naši kluci pohlídali a cenný kov si nenechali vzít.


Klukům a jejich trenérům velmi gratulujeme. Galerie  Videa 

Zájezd do koncentračního tábora Osvětim v Polsku 

 V měsíci březnu uspořádala naše škola dva poznávací zájezdy do koncentračního tábora Osvětim v Polsku. Žáci devátých ročníků se v hodinách dějepisu  věnovali  problematice holokaustu a prohlídka největšího koncentračního tábora  tak byla završením jejich poznávání této smutné kapitoly lidských dějin. I když by se mohlo v nádherném jarním počasí zdát, že zlo je již dávno skryto a zapomenuto, myslím, že ve všech přesto zůstal pocit beznaděje a bolesti ze smrti milionů nevinných lidí. Jak řekl jeden z přeživších holokaustu  "Zapomenout, znamená zabít všechny oběti podruhé." V dějepise se s žáky proto snažíme pochopit i to, že mnohé činy naší historie by se neměly už nikdy opakovat... Galerie  Videa 

Úspěch na soutěži Šampion KOLOFÍKU“  

 V letošním roce se na střední škole technické Kolofík, v Opavě rozhodli zorganizovat pro žáky 8. ročníků základních škol novou soutěž s názvem „Šampion KOLOFÍKU“. Byly vybrány některé školy z okresu Opava a mezi nimi i ta Naše.

Soutěž spočívala ve virtuálním svařování na zařízeních, která pomocí počítačové grafiky a dalších vychytávek věrně simulují průběh svařování i s výsledným vyhodnocením správnosti svaru. Simulátor umožňuje žákům vyzkoušet si svařování v bezpečí a bez rizika. 

Soutěže se účastnila tříčlenná družstva. Naší školu reprezentovali Karolína Nahlíková, Jan Kraus a Čeňek Štefek. Tomuto týmu  se soutěž velice vydařila. Společně obsadili v týmové soutěži 1. místo a i mezi jednotlivci si jediná dívčí účastnice vybojovala 2. místo.

Všem účastníkům, kteří Nás tak krásně reprezentovali, gratulujeme. Galerie 

INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 19. 2. 2022 - Covid 

 Vážení rodiče

plošné testování ve školách skončilo v pátek 18. 2., od následujícího týdne se tedy ve škole již žáci a zaměstnanci netestují ani RAT antigenními testy a ani PCR testy. Všem vám chci poděkovat za zvládnutí situace kolem velkého počtu nemocných žáků i pedagogů. Naším společným cílem bylo udržet školu v provozu, což se nám podařilo. 


S touto změnou se od 19. 2. uvádí v platnost také nová pravidla hlášení Covid pozitivity a trasování. Tato pravidla uvádíme níže, v zásadě se ale jedná o skutečnost, že škola již neřeší rizikové kontakty s pozitivními osobami a veškeré trasování je zpět přeneseno na komunikaci přímo mezi hygienou a zákonným zástupcem pozitivně testovaného dítěte.


Pro školu nově platí:Dílčí uvolnění v provozu školy:Nadále ovšem platí:leden

Florbalový úspěch

V úterý 25. ledna se žáci 4. a 5. ročníku naší školy zúčastnili krajského finále ve florbalu v Ostravě.
V tomto finále dokázali navázat na úspěch
z okresního kola a postoupili
do celorepublikového finále, které se bude konat
v Praze
na přelomu března a dubna. V republikovém finále změří naší žáci síly s 15 nejlepšími mužstvy z Česka. 

Žákům přejeme, ať svou vítěznou sérii (6 zápasů) natáhnou co nejvíce. 

Na úspěchu se podíleli: Max Abrahamczik, Michal Postulka, David Malcharek, Filip Rozinek, Ondřej Blažek, Matyáš Kubišta, Jan Nevřela a Jonáš Peterek. 

Zvláštní poděkování za perfektní přípravu všech žáků patří trenérům Davidovi Thomasovi a Ondrovi Frankovi. Galerie