DokumentySouhlasy zákonných zástupců

Google Workspace - informace
Souhlas s poskytování poradenských služeb
Informovaný souhlas s prací školního psychologa.docx

Dokumenty k podávání léku ve škole

Odškodnění úrazu 

Odškodnění úrazů.docx
Žádost o odškodnění úrazu.docx

Žádosti

Žádost o uvolnění ze školy.docx
Žádost o uvolnění z TV.docx
Žádost o individuální vzdělávací plán.docx
Žádost o odhlášení žáka ze školy.pdf
Žádost o přestup žáka z jiné ZŠ.docx
Oznámení o plnění povinné školní docházky v zahraničí.docx

Zápis do první třídy a družiny

Organizační směrnice

Školská rada

Provozní řády pro veřejnost

Výroční zprávy

Účetní závěrky

ŠVP k nahlédnutí v kanceláři sekretariátu školy.