Kontakty

Mgr. Lukáš Kramný

ředitel školy

kramnylukas@kravarezs.cz

tel. 553671683

Mgr. Kateřina Kolarčíková

zástupce ředitele školy

kolarcikovakaterina@kravarezs.cz

tel. 553671683

Mgr. Kateřina Lehnertová

vedoucí školní družiny

druzina@kravarezs.cz

tel. 553671182, 702127010

Martina Matuštíková 

vedoucí školní jídelny

jidelna@kravarezs.cz

tel. 553671104

Diana Franková

hospodářka školy

frankovadiana@kravarezs.cz

tel. 553671683

Zuzana Ferenzová

administrativní pracovnice

ferenzovazuzana@kravarezs.cz

tel. 553671683

Adresa školy: Komenského 658/14, 747 21 Kravaře

Kontaktní údaje školy

Název školy: Základní škola Kravaře, příspěvková organizace

Adresa: Základní škola Kravaře, Komenského 658/14, 

747 21 Kravaře u Hlučína

Telefon: 553 671 683

Web: https://www.kravarezs.cz/

E-mail: skola@kravarezs.cz

Datová schránka: wpzmnuw

RED-IZO: 600143040

IZO: 102432368 

IČ: 70940088Bankovní spojení:

Základní škola: 1849696339/0800

Školní jídelna: 7034-1849696339/0800

Školní družina: 1849696339/0800

Základní účel zřízení: školní vzdělávání

Hlavní činnost: 

Organizační struktura

Zřizovatel školy:

Město Kravaře / Městský úřad Kravaře

Náměstí 43, 747 21 Kravaře

Telefon: 553 777 911

Email: posta@kravare.cz

WEB: www.kravare.cz
Žádosti o informace

Prostřednictvím elektronické pošty: skola@kravarezs.cz

Prostřednictvím datové schránky (IDDS): wpzmnuw

Podání písemně poštou na adresu sídla organizace: Základní škola Kravaře,
  Komenského 14, 747 21 Kravaře u Hlučína

Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

Příjem podání a podnětů

Osoba určena k příjímání žádostí a vyřizování stížností a oznámení: administrativní pracovnice

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitel školy,  v případě nepřítomnosti zástupce ředitele školy.

Tazatel obdrží odpověď/vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy, osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.