Aktuality

sběr 2022.docx
Oznámení o ředitelském volnu.pdf

90. let školy


Vážení čtenáři,

letošní školní rok není jen dalším z mnoha začátků, ale současně si naše škola připomíná zajímavé výročí. 11. září to bylo přesně devadesát let, kdy byla slavnostně otevřena budova Masarykovy obecné a měšťanské školy v Kravařích. Tato doba je v životě školy nezanedbatelná, historicky významná nejen pro školu, ale i pro město Kravaře. Ač zmínky o školství v Kravařích sahají hluboko do 17. století, postavení a otevření současné školní budovy bylo důležitým milníkem v životě obce.

Za dobu své existence zažila škola mnohé a její stěny se staly svědky řady událostí. Ty ale vytvářeli lidé, kteří byli a jsou se školou spjati. Učitelé, děti, kuchařky, uklízečky, školníci…Bez nich by škola nikdy neušla tak dlouhou cestu. Všem jim patří velký dík za pracovitost, poctivost, obětavost, nadšení a úsilí, které do své práce každý den vkládají a současně s úctou vzpomínáme na ty, kteří nám již pomáhat nemohou.

Popřejme tedy škole k 90. narozeninám vzdělané učitele a obětavé zaměstnance, aby svou moudrostí, láskou a trpělivostí vychovávali zvídavé a vnímavé žáky s touhou po poznání a vědění. Žáky, kteří budou nejen dobře připraveni na budoucí život, ale budou hrdí na svoji školu, obec a rodinu. Popřejme jí také vstřícné a spolupracují rodiče a starostlivého zřizovatele, neboť jen společným úsilím zvládneme čelit přicházejícím výzvám.

Mgr. Lukáš Kramný, ředitel školy

Pedagogický sbor tehdy

Pedagogický sbor dnes

Historie školy ve světle kronik.pdf
Scan+ 250i22091210420.pdf

září

Zahájení školního roku 2022/2023

Letošní školní rok byl zahájen tradičně 1. září mší svatou v kostele sv. Bartoloměje.

Poté se žáci a jejich učitelé shromáždili na školním hřišti, kde je kromě vedení školy přivítala také starostka našeho města. Slavnostně a jmenovitě byli přivítáni naši noví prvňáčci, kterým tímto dnem začala nová životní etapa. Pěknou tradicí na naší škole je doprovod prvňáčků devátými ročníky, kteří letos svou cestu základního vzdělání končí.

Následoval společný odchod do krásně vyzdobených tříd, kde jednotliví vyučující předali základní informace k následujícím dnům a popřáli svým žákům mnoho úspěchů v novém školním roce.

Nově příchozím žákům, prvňáčkům a také šesťákům z Koutů přejeme krásný vstup do našich školních lavic a ať je tento rok plný nových přátelství, zážitků a vědomostí.

Fotky ze zahájení zde

červen

Kravařský florbal slaví další úspěch

O víkendu se v České Lípě konal turnaj ve florbalu. Kravařští žáci tento turnaj zcela ovládli a přivezli si první i druhé místo. Ve finále museli porazit pouze sami sebe, jelikož se zde potkali oba kravařské týmy, které během turnaje neměly konkurenci. Galerie

29. olympijské hry

Ve dnech 2. a 3. 6. 2022 proběhly již 29. Olympijské hry při Základní škole v Kravařích.

1. olympijský den pro žáky 1. - 5. ročníku

2. olympijský den pro žáky 6. - 9. ročníku

Videa Galerie

květen

Metodický den „Regionální identita – Hlučínsko“

Naše škola přivítala v úterý 31. května zhruba 16 učitelů z okolních škol, aby představila témata a prezentovala náměty k regionální identitě, která se ve výuce u nás využívají.

Účastníci mohli zhlédnout v úvodu prezentaci k výuce dějepisu, ukázku výuky v hodině prvouky na 1. stupni, dále práci s tématy v českém jazyce na 2. stupni, kdy si žáci osvěžili prajzská slovíčka jako je furtka, klučka, gagalky, pazury apod., seznámili se s prajzskými frky, ale také s Ludmilou Hořkou a její tvorbou.


Projektový den pokračoval dalšími podněty ze zeměpisu a přírodopisu, kdy děti pracovaly nejen ve třídě, ale také v terénu třeba u jednoho z bludných balvanů.


Pro skupinu učitelů byl nachystán také interaktivní program venku, kdy během hodinové procházky poznávali Kravaře přes aplikaci Actionbound. Plnili po trase různé úkoly, kdy museli sejmout třeba QR kód, udělat si selfie s Janem Nepomuckým, zjistit stavitele kostela, ale také spočítat falešná okna zámku atd.

Toto metodické setkání bylo určitě velmi přínosné pro všechny zúčastněné a věříme, že jsme touto cestou mohli předat opravdu velkou inspiraci, jak pracovat ve škole s regionální identitou Hlučínska a probouzet tak v dětech vztah k místu, kde vyrůstají. Galerie

Návštěva Litvy v rámci programu Erasmu

21. května 2022 se čtyři žáci a dvě paní učitelky vydali pod projektem Erasmus na poslední výjezd do Litvy. Bohužel kvůli Covidu jsme ani tentokrát nemohli spát u rodin doma, ale v hotelu.

Během pobytu jsme navštívili mnoho zajímavých a krásných míst, například hlavní město Vilnius nebo národopisné muzeum ve městě Alytus. V Kaunasu jsme byli v rámci festivalu loutkových divadel pozváni na místní divadelní představení a odpoledne jsme strávili procházkou po tomto městě.

Bohatý program, který nám škola v Prienai přichystala, se nám všem moc líbil. Kromě krásného přivítání ve škole s kulturním programem žáků školy a oficiálního ukončení celého projektu, nás nadchla krásná zelená příroda a pohostinní lidé. Celý pobyt jsme si užili a děkujeme naší i hostitelské škole za perfektní organizaci celého týdne. Galerie

Trh pracovních příležitostí – „Den řemesel“

Dne 19. května 2022 se chlapci osmých ročníků zúčastnili exkurze na Středním odborném učilišti stavebním v Opavě. Pro chlapce to byla možnost, jak se blíže seznámit s učebními a studijními obory, které tato škola vyučuje a připravuje řemeslníky pro firmy na českém pracovním trhu.

Kluci si mohli „osahat“ v dílnách praktického výcviku, co obnáší jednotlivá řemesla, tzn. zedník, truhlář, instalatér, elektrikář, studijní obory mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení a operátor dřevařské a nábytkářské výroby.

Poněvadž šikovných řemeslníků v posledních letech ubývá, je vhodné se zamyslet nad správnou volbou oboru a školy v příštím roce a vybrat si zde jeden z učebních nebo studijních oborů. Dalším motivujícím prvkem při volbě této školy a oborů jsou krajská stipendia. Tato škola je mezi vybranými školami s podporovanými obory. Galerie

Wolfram 2022

Začátkem května se konalo oblastní kolo tradiční branně vědomostní soutěže „Wolfram 2022“ organizované Krajským vojenským velitelstvím Ostrava. Soutěž byla pořádána již 5. rokem a soutěžila čtyřčlenná smíšená družstva žáků 8. tříd základních škol. Soutěž je orientovaná vedle dalších i na vojenské disciplíny a znalost historie paravýsadku Wolfram, po kterém je pojmenovaná. Naši školu reprezentovali tři chlapci a jedna dívka a ve velké konkurenci devatenácti týmu se umístili na krásném 6. místě. K postupu do krajského finále jim chyběl opravdu jen kousek. Galerie

duben

Návštěva Itálie v rámci programu Erasmu

Ukliďme Kravaře

V měsíci dubnu, konkrétně 22. dubna, slaví naše Země svátek. Žáci druhého stupně se zapojili do akce "Ukliďme Kravaře" a vydali se do ulic našeho města a blízkého okolí. Galerie Videa

březen

Florbalový úspěch pokračuje...

Naši florbalisti se účastnili 31. března turnaje ČEPS cup v Praze, kterého se zúčastnilo 16 týmů z celé České republiky. Chlapci se umístili na krásném 3. místě.

K postupu do finále jim chyběl krůček… při nájezdech se štěstí přiklonilo na stranu soupeřů. Avšak v zápase o bronz si to Naši kluci pohlídali a cenný kov si nenechali vzít.


Klukům a jejich trenérům velmi gratulujeme. Galerie Videa

Zájezd do koncentračního tábora Osvětim v Polsku

V měsíci březnu uspořádala naše škola dva poznávací zájezdy do koncentračního tábora Osvětim v Polsku. Žáci devátých ročníků se v hodinách dějepisu věnovali problematice holokaustu a prohlídka největšího koncentračního tábora tak byla završením jejich poznávání této smutné kapitoly lidských dějin. I když by se mohlo v nádherném jarním počasí zdát, že zlo je již dávno skryto a zapomenuto, myslím, že ve všech přesto zůstal pocit beznaděje a bolesti ze smrti milionů nevinných lidí. Jak řekl jeden z přeživších holokaustu "Zapomenout, znamená zabít všechny oběti podruhé." V dějepise se s žáky proto snažíme pochopit i to, že mnohé činy naší historie by se neměly už nikdy opakovat... Galerie Videa

Úspěch na soutěži Šampion KOLOFÍKU

V letošním roce se na střední škole technické Kolofík, v Opavě rozhodli zorganizovat pro žáky 8. ročníků základních škol novou soutěž s názvem „Šampion KOLOFÍKU“. Byly vybrány některé školy z okresu Opava a mezi nimi i ta Naše.

Soutěž spočívala ve virtuálním svařování na zařízeních, která pomocí počítačové grafiky a dalších vychytávek věrně simulují průběh svařování i s výsledným vyhodnocením správnosti svaru. Simulátor umožňuje žákům vyzkoušet si svařování v bezpečí a bez rizika.

Soutěže se účastnila tříčlenná družstva. Naší školu reprezentovali Karolína Nahlíková, Jan Kraus a Čeňek Štefek. Tomuto týmu se soutěž velice vydařila. Společně obsadili v týmové soutěži 1. místo a i mezi jednotlivci si jediná dívčí účastnice vybojovala 2. místo.

Všem účastníkům, kteří Nás tak krásně reprezentovali, gratulujeme. Galerie

INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 19. 2. 2022 - Covid

Vážení rodiče

plošné testování ve školách skončilo v pátek 18. 2., od následujícího týdne se tedy ve škole již žáci a zaměstnanci netestují ani RAT antigenními testy a ani PCR testy. Všem vám chci poděkovat za zvládnutí situace kolem velkého počtu nemocných žáků i pedagogů. Naším společným cílem bylo udržet školu v provozu, což se nám podařilo.


S touto změnou se od 19. 2. uvádí v platnost také nová pravidla hlášení Covid pozitivity a trasování. Tato pravidla uvádíme níže, v zásadě se ale jedná o skutečnost, že škola již neřeší rizikové kontakty s pozitivními osobami a veškeré trasování je zpět přeneseno na komunikaci přímo mezi hygienou a zákonným zástupcem pozitivně testovaného dítěte.


Pro školu nově platí:


 • Ruší se povinnost školy informovat KHS o pozitivním testu žáka/zaměstnance, školy KHS nekontaktují;

 • školy již neposkytují KHS seznamy žáků/zaměstnanců, kteří byli určeni jako rizikový kontakt;

 • školy mohou poskytnout součinnost KHS, nicméně nejsou již oprávněny automaticky předávat osobní údaje žáků/zaměstnanců - předávání údajů je nyní zakotveno v mimořádném opatření s jasným výčtem předávaných údajů, bez tohoto zákonného podkladu nejsou školy ani školská zařízení oprávněny předávat osobní údaje;

 • zákonní zástupci/zaměstnanci/žáci/ již nejsou povinni nahlašovat škole pozitivní PCR test na Covid.


Dílčí uvolnění v provozu školy:


 • Již není nikde povinnost dokládat OTN (očkování, negativní test, prodělání nemoci) - z pohledu žáka to je především k volnočasovým aktivitám, školním akcím, plavání, školám v přírodě a lyžařským zájezdům.

 • Provoz ve školní jídelně je bez omezení.

 • Pořádání třídních schůzek, dnů otevřených dveří a jiných akcí pořádaných pro veřejnost není podmíněno dokládáním OTN a tyto činnosti jsou pouze omezeny maximálním počtem 500 účastníků. (S respirátorem ve vnitřních prostorách.)

 • Při výuce nemusíte mít respirátor v případě, že uběhla doba 14 dní od plného očkování.


Nadále ovšem platí:


 • Povinnost nošení odpovídající ochrany nosu a úst ve všech vnitřních společných prostorách.

 • Výjimky - rouška nemusí být nasazena při usazení žáka na svém místě, dále v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejména tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje), případně u osob, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen respirátor nebo zdravotnickou obličejovou masku nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC. (Tuto skutečnost doloží lékařským potvrzením.)


 • V případě, že žák vykazuje příznaky akutního onemocnění, nemůže jej škola či školské zařízení vpustit do výuky, neboť i nadále platí povinnost školy takové dítě nebo žáka oddělit od ostatních a zajistit nad ním dohled zletilé osoby (§ 7 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb.). Škola v takovém případě kontaktuje zákonné zástupce, aby si dítě nebo žáka vyzvedli a odvedli domů, popřípadě, aby s jejich souhlasem opustil školu samostatně. Jedná se tedy o běžný postup v situacích, kdy dítě nebo žák vykazuje příznaky akutního infekčního onemocnění. Do doby vyzvednutí či opuštění školy je tento žák izolován od ostatních spolužáků.

leden

Florbalový úspěch

V úterý 25. ledna se žáci 4. a 5. ročníku naší školy zúčastnili krajského finále ve florbalu v Ostravě.
V tomto finále dokázali navázat na úspěch
z okresního kola a postoupili
do celorepublikového finále, které se bude konat
v Praze
na přelomu března a dubna. V republikovém finále změří naší žáci síly s 15 nejlepšími mužstvy z Česka.

Žákům přejeme, ať svou vítěznou sérii (6 zápasů) natáhnou co nejvíce.

Na úspěchu se podíleli: Max Abrahamczik, Michal Postulka, David Malcharek, Filip Rozinek, Ondřej Blažek, Matyáš Kubišta, Jan Nevřela a Jonáš Peterek.

Zvláštní poděkování za perfektní přípravu všech žáků patří trenérům Davidovi Thomasovi a Ondrovi Frankovi. Galerie