Základní škola Kravaře

Testování od ledna 2022

priloha_982678825_0_1221_testování_.pdf

Filipova olympiáda

V měsíci prosinci se žáci naší školy zúčastnili soutěže „Filipova olympiáda“, kterou pořádala v online prostředí banka ČSOB. Filipova olympiáda je soutěž, která se věnuje finanční a digitální gramotnosti (světu peněž a online prostředí). Žáci měli možnost proniknout do světa peněz, kde sbírali virtuální zlaťáky a potýkali se s různými tématy, které patří do oboru finanční gramotnosti (peníze, moderní platební metody, hospodaření domácnosti, rizika v digitálním světě, finanční produkty, zodpovědné zadlužování). Přestože se šesťáci snažili a v průběhu soutěže v rámci kraje obsadili na dlouhou dobu první místo, v závěrečném testu již jejich síly nestačili a dále do celostátního finále se neprobojovali.

Děkuji žákům třídy 6.B, kteří věnovali této soutěži čas a energii (dokonce i svůj soukromý) a pracovali velice pilně a svědomitě: Rostislav Baier, Vojtěch Jochim, Natálie Mainušová, Filip Malý a Jiří Vala.

Hana Machalová

Fotografie pomáhají

V průběhu měsíce listopadu se žáci naší školy zúčastnili „laskavé výzvy“ a snažili se plnit drobné úkoly, kterými by mohli ostatní potěšit a pomoci. Na druhém stupni byli žáci zapojeni do fotografické soutěže, ze které nakonec vyšlo devět vítězných fotek za každou třídu. Celá soutěž měla ale především za úkol pomoci malé holčičce Karolínce, která trpí dětskou mozkovou obrnou. Vše vyvrcholilo 8. prosince, kdy byly fotografie instalovány na chodbě školy a žáci mohli drobným finančním obnosem přispět. Nejvíc „bodů - penízků“ nakonec získal „pejsek manekýn“ ze třídy 7.B. I všechny ostatní fotografie byly krásné a „pomohly“ získat pro Karolínku nakonec dohromady úžasných 9 740 Kč, které budou použity na její speciální rehabilitační péči. Ještě jednou moc všem děkujeme, protože láska a laskavost nikdy nejsou zbytečné….vždycky něco změní!

Carousel imageCarousel imageCarousel image

Němčina v prosinci

V prosinci proběhli tři soutěže, kterých se účastnili žáci a žákyně z osmých a devátých ročníků.

První dvě organizovalo Sdružení přátel německého jazyka z Hlučína a uskutečnilo se 8. 12. 2021 v Červeném kostele v Hlučíně. Sjeli se zde zástupci základních škol z Ludgeřovic, Kobeřic a naší školy. Ze středních škol zde byla zastoupena Soukromá střední škola ekonomická z Opavy. Žáci byli dobře připraveni, úroveň byla vysoká. V porotě zasedla také zástupkyně z Polska, se kterou si žáci na závěr zazpívali tři koledy.

Do soutěže v přednesu básní významného romantického básníka Josepha von Eichendorffa se přihlásila čtyři děvčata, bohužel termín kolidoval s jejich jinými aktivitami, takže nakonec soutěžily pouze dvě žákyně z naší školy. Obě přednášely s citem a dobrou výslovností. První místo obsadila s básní Das zerbrochene Ringlein Amálie Hlaváčová z 9. A a druhé místo s básní Nachts Lucie Uličková z 8. A.

Druhá soutěž se nazývala Komm, Bücherwurm! A prověřovala žáky ve správné výslovnosti a dramatizaci německých klasických pohádek. Žáci měli během dvou minut přečíst jimi vybraný úsek pohádky. Naší školu reprezentovali žáci Christina Andrade, Ella Lefnerová, Sabina Fišerová, Alexandra Vránová a Michael Stehlík z 8. B, Amálie Hlaváčová z 9. A a Lukáš Kaperstein z 9. B. Přestože osmáci mají němčinu teprve tři měsíce, velice pěkně vyslovovali i velmi obtížná slova. První místo si zajistila Christina Andrade z 8. B., která četla pohádku Hans im Glück. Můžeme být s výkony všech žáků spokojeni. Doufejme, že budou soutěžit i v příštím roce.

Třetí soutěž bylo základní kolo olympiády z německého jazyka, kterou pořádá v okresním kole Centrum volného času v Opavě. Toto základní kolo proběhlo 17. 12. na naší škole. Letos se ho zúčastnily tři žákyně z osmých ročníků - Christina Andrade a Ella Lefnerová z 8. B a Lucie Uličková z 8. A. Žákyně si losovaly ze tří témat: Ich, Meine Familie, Mein Freund/in; o kterých vyprávěly a odpovídaly na otázky k tématu. Dále pak odpovídaly písemně na otázky k neznámému textu a nakonec kousek nového textu musely přečíst. Po sečtení všech bodů obsadila Ella první místo, Lucie druhé a Christina třetí. Blahopřejeme!

CamScanner 12-22-2021 08.32.pdf

Touto cestou jsme chtěli hlavně Vám rodičům popřát klidné kouzelné Vánoce plné rodinné pohody a splněných přání.

Všem dětem děkujeme za trpělivost a věříme, že i těm nejmenším zůstane chuť zpívat dále. Děkujeme, že rádi zpíváte!

S milým vánočním pozdravem M.Kotulová a S. Weczerková

Zápolení v deskových hrách

Předvánoční období bylo v naší škole kromě tradičního učení a zdobení doplněno spoustou nových zážitků a zkušeností, které pro nás letos přichystala Místní akční skupina pro Hlučínsko. Pro děti bylo připraveno zápolení v deskových hrách, kde zástupci čtvrtých a pátých tříd soutěžili v několika týmech, z nichž pak byli vyhlášeni vítězové. V obdobném duchu zápolili i žáci sedmých tříd. Děkujeme za sbírku deskových her, kterou budou využívat děti v družině, ale i při vyučovacích hodinách.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Prima pokusy pro školáky

Následovaly Prima pokusy pro školáky. V rámci projektů Místní akční plán vzdělávání pro Hlučínsko si třídy 1.stupně v nabízených programech vyzkoušely pokusy s papírem, solí, bramborami i bonbónky. Dále pak pozorovaly svět kolem nás pod mikroskopem a pracovaly s hmotou. Především menší školáci nad výsledky pokusů neskrývali úžas, nadšení, ale i respekt.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Kreativní dílny

Ve spolupráci se sdružením PROTOTÝPCI byly uspořádány aktivity podporující kreativitu a originální řešení problému. V Kreativní dílně pod názvem Peněženková challenge se děti učily vnímat potřeby okolí, rozlišovat mezi zadáním a poptávkou.Tato aktivita byla i vstupem do designového myšlení. Další třídy využily program Myšmapková challenge zaměřený na schopnost uvědomit si své silné stánky, co mě baví i důležitost předávání informací.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Malý mulař

Sestavu různorodých aktivit ukončila vzdělávací akce, při níž se žáci seznámili s tradiční cihlovou architekturou Hlučínska. Jednalo se o program Malý mulař. Už samotný název „mulař“ byl pro děti cizím slovem. A tak se prostřednictvím rozmanitých aktivit a s pomocí předmětů jako je cihla, náčiní zedníka, modelů staveb a skleněných vitráží děti dozvěděly nové informace a postřehy, které se vlastně nachází všude kolem nás. Stačí se jen dobře dívat a pozorněji vnímat místa, kde žijí a žili naši předci. Žáci hodnotili netradičně strávenou vyučovací hodinu palcem nahoru. Třešničkou na dortu však byla nečekaná návštěva z České televize, díky které se někteří školáci mohli vidět ve zprávách z regionu, jak skládají model strahovické kaple nebo debatují s paní lektorkou nad obrázky okolní architektury. Děkujeme za všechny nabízené aktivity a těšíme se na další.

Carousel imageCarousel imageCarousel image
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
VID-20211206-WA0000.mp4

OKRESNÍ KOLO PYTHAGORIÁDY

V minulém článku jsem informovala, že 7. a 8. 12. 2021 proběhlo okresní kolo matematické soutěže Pythagoriáda. Naši žáci se v konkurenci škol opavského okresu neztratili.

Nejvíce se dařilo Tadeášovi Lefendovi ze 6.A, který se stal úspěšným řešitelem okresního kola. Ze 12 možných bodů získal 9. Velká gratulace!

Darja Vilášková a Lukas Stehlík z 8.B získali ze14 bodů 8, „úspěšný řešitel“ jim utekl o 2 body. Oliver Topinka z 8.A vybojoval 5 bodů.

Všem účastníkům děkuji za reprezentaci naší školy a věřím, že nadšení pro matematiku jim zůstane a v příštím roce se k nim přidají další žáci.

Mgr. Irena Theuerová

PYTHAGORIÁDA

Začátkem listopadu proběhla na naší škole matematická soutěž Pythagoriáda. Zúčastnili se ji všichni žáci vyššího stupně. Řešilo se 15 netradičních úloh, za každou správně vyřešenou úlohu získali 1 bod. Ti žáci, kteří získali 10 a více bodů postupují do okresního kola.

Okresní kolo pro žáky 6. – 7. tříd se bude konat 7. 12. 2021 online ve škole. Ze šestého ročníku postupuje pouze Tadeáš Lefenda (v okrese Opava postupuje 54 žáku). V sedmém ročníku není žádný postupující (z okresu Opava 5 žáků).

8. – 9. ročníky mají okresní kolo 8.12. 2021 podobně jako předchozí kategorie. Osmý ročník byl nejúspěšnější, postupují Lukas Stehlík, Darja Vilášková a Oliver Topinka (z okresu Opava postupuje 66 žáků). Z devátého ročníku nevzešel žádný účastník (v okrese Opava postupuje 21 žáků).

Všem žákům děkujeme za snahu o co nejlepší výsledek a úspěšným řešitelům držíme palce v okresním kole.


Mgr. Irena Theuerová

Vážení rodiče,

vláda ČR schválila mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, ze kterého vyplývá, že na území vybraných okresů proběhne ve dnech 22. a 29. listopadu 2021 testování na onemocnění covid-19, a to antigenními testy (v našem případě testy SEJOY).

Žáci budou tedy testováni v pondělí 22. a 29. 11. 2021. Žáci, kteří navštěvují ranní družinu, budou testování po příchodu do družiny. Testovat se budou všichni žáci kromě očkovaných, žáků v ochranné lhůtě nebo těch, kteří budou mít PCR test ne starší 72 h nebo antigenní test ne starší 24 h.

V případě pozitivního výsledku testu bude žák neprodleně izolován, budou kontaktováni zákonní zástupci. Žák bude odeslán v doprovodu zák. zástupce nebo na základě informovaného souhlasu domů.

Škola vydá pozitivně testované osobě nebo zákonnému zástupci potvrzení o tom, že byl pozitivně testován. Poté je povinností pozitivně testovaného informovat poskytovatele zdravotnických služeb (např. praktického lékaře) a ten je povinen rozhodnout o indikaci kontrolního vyšetření metodou RT-PCR. O výsledku tohoto vyšetření informuje zákonný zástupce školu.

Pokud se žák nebude testovat a nespadá ani do osvobozené skupiny od testování, bude muset mít po celou dobu pobytu ve škole nasazený respirátor nebo roušku.

Děkujeme Vám za spolupráci a pochopení.

Upozornění změny v.docx
Provoz školy od září 2021 (covid).docx
Testování od 1.9..docx
Průběh testování a možné výsledky.docx

ŠKOLNÍ JÍDELNA - oznámení

Školní jídelna v novém školním roce.docx

Čestné prohlášení o negativním výsledku testu na Covid-19

Vážení rodiče,

pokud budete potřebovat doložit negativní výsledek testu na Covid-19 Vašeho dítěte při vstupu do provozoven (např. kadeřnictví, holičství atd.) nebo pro účely amatérského sportu, můžete tuto skutečnost doložit čestným prohlášením o testování ve škole nejdéle před 72 hodinami.

Čestné prohlášení si můžete stáhnout zde:

Rovněž Vás informujeme, že z důvodů dodržování hygienických opatření ve školní jídelně dochází k úpravě rozvrhu žáků druhého stupně a to v tom smyslu, že konec vyučování mají žáci rozložen v průběhu šesté vyučovací hodiny, aby se mohli na obědech postupně vystřídat.

Mgr. Lukáš Kramný

ředitel školy

ČESTNÉ-PROHLÁŠENÍ-O-NEGATIVNÍM-VÝSLEDKU-NA-PŘÍTOMNOST-VIRU-SARS.docx
SOUHLAS.docx