Základní škola Kravaře

Růžový Turnaj Volejbal Plakát.pdf

Kamera, úsměv, klapka…3…2…1…Točíme!

Určitě si říkáte, co se to v té škole děje? Proč stejné oblečení? Proč tancujeme? Jerusalema???

Jerusalema, světová taneční výzva, do které se zapojili také všichni žáci v průběhu distančního vzdělávání v hodinách tělesné výchovy.

A dnes probíhalo natáčení medailonku o naší Základní škole Kravaře. Studenti Slezské univerzity v Opavě s žáky strávili celý den a dokumentovali běžné činnosti a aktivity. Natáčení se zúčastnili žáci 1. i 2. stupně, školní družina, jídelna a kamera také nakoukla do vyučovacích hodin.

Největším zážitkem byl společný tanec na školním hřišti, v jehož rytmech se nakonec vlnila takřka celá škola a který bude prostupovat celým videm. Den jsme si užili a těšíme se na výsledný klip, který vznikne pod taktovkou pana režiséra Jana Mudry.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Video ze zákulisí natáčení

VID20210611090332.mp4

Čestné prohlášení o negativním výsledku testu na Covid-19

Vážení rodiče,

pokud budete potřebovat doložit negativní výsledek testu na Covid-19 Vašeho dítěte při vstupu do provozoven (např. kadeřnictví, holičství atd.) nebo pro účely amatérského sportu, můžete tuto skutečnost doložit čestným prohlášením o testování ve škole nejdéle před 72 hodinami.

Čestné prohlášení si můžete stáhnout zde:

Rovněž Vás informujeme, že z důvodů dodržování hygienických opatření ve školní jídelně dochází k úpravě rozvrhu žáků druhého stupně a to v tom smyslu, že konec vyučování mají žáci rozložen v průběhu šesté vyučovací hodiny, aby se mohli na obědech postupně vystřídat.

Mgr. Lukáš Kramný

ředitel školy

ČESTNÉ-PROHLÁŠENÍ-O-NEGATIVNÍM-VÝSLEDKU-NA-PŘÍTOMNOST-VIRU-SARS.docx

Návrat žáků 2. stupně do škol od 24. 5. 2021

SOUHLAS ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE SE SAMOSTATNÝM ODCHODEM ŽÁKA PO TESTOVÁNÍ DOMŮ.docx
SOUHLAS.docx

Návrat žáku 2. stupně od 24. 5. 2021

Organizace výuky

Příchod do budovy školy (žáky vyzvedává vyučující 1. hod.)

Hlavní vchod 6.A - 7:30 9.A - 7:40

6.B - 7:35 9.B - 7:45

Vchod z parkoviště 7.A - 7:30 8.A - 7:40

7.B - 7:35 8.B. 8.C - 7:45

ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ

Od pondělí 24.5. je možnost výběru ze dvou jídel. Žáci stravující se ve školní jídelně budou mít automaticky přihlášen oběd číslo 1. Případné změny si zájemci zajistí sami. Každá třída bude docházet na obědy podle sestaveného časového harmonogramu.

TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ

Testovat se bude 1. vyučovací hodinu v kmenových třídách. Účast na testování bude podmínkou přítomnosti žáka na prezenční výuce. V případě nálezu pozitivního testu u některého žáka ve třídě, se všichni posílají domů a od druhé vyučovací hodiny se přechází na distanční výuku. Stále platí povinnost nošení roušek.


ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání ve školním roce 2021_2022.pdf