Základní škola Kravaře 

Nově nás můžete také sledovat na našem Youtube kanálu: www.youtube.com/@zakladniskolakravare 

zájezd.pdf

Aktuality

Český den proti rakovině 2023

Vážené paní učitelky, páni učitelé, žáci a rodiče, 

ve dnech 11.5. – 13.5.2023 proběhla na naší škole a ZŠ Kouty celonárodní sbírka Český den proti rakovině. Jménem Ligy proti rakovině bych vám chtěla poděkovat za pomoc a příspěvky do této sbírky. V letošním roce se prodalo 424 kytiček a vybrala se částka 12 529 Kč. Minimální částka za jednu kytičku byla 20 Kč, někteří dávali vyšší částku, takže průměr na kytičku vyšel 29,50 Kč. Tyto peníze budou použity na výzkum nových léků, nákup novějších přístrojů a prevenci nádorových onemocnění. 

Děkuji vedení škol, učitelům a hlavně Vám žákům, že jste se zapojili a pomohli dobré věci.

Mgr. Irena Theuerová

Nová školní kolekce oblečení

Do školy přichází nová školní kolekce oblečení a jste to právě Vy, kdo rozhodne o její podobě! Hlasujte do 1.6.2023 o tom, který ze tří motivů se Vám líbí nejvíce. Vítězný motiv potom použijeme na vytvoření celé kolekce, kde najdete nejen mikiny a trička, ale i tepláky, batohy, čepice a další kousky. 

Hlasování.pptx

Den otevřených dveří

Dne 11.5.2023 byly otevřeny dveře naší školy návštěvníkům z řad rodičů, prarodičů, přátel školy i široké veřejnosti. 

Z připraveného rozvrhu hodin si mohli zájemci zvolit jakoukoliv vyučovací hodinu, kterou chtěli zhlédnout či prožít se svými dětmi. Pro snazší orientaci v naší škole byli návštěvníkům oporou žáci devátých tříd. Ve třídách se postupně vystřídala více než stovka maminek, tatínků, babiček, dědečků… Mnohé zajímalo, jak probíhá výuka v dnešní době, co se od dob jejich studií změnilo. Během tohoto dopoledne měli příchozí možnost vidět nejen klasickou výuku, ale také práci v týmech, ve skupinách, práci s digitální technikou a zavádění digitálních prvků do výuky, badatelskou výuku, zavádění formativní hodnocení, které se zaměřuje na dosahování učebních cílů a pokroku u každého žáka a mnoho dalších aktivit.

Návštěvníkům děkujeme za účast, za dotazy, za milá slova podpory. Děkujeme za to, že jste přišli. Budeme se těšit na Vaši příští návštěvu.

Mgr. Kolarčíková Kateřina

Scan+ 250i23052411280.pdf
Scan+ 250i23052411282.pdf
Scan+ 250i23052412360.pdf

Trh pracovních příležitostí – „Den řemesel“

Dne 15. května 2023 se chlapci osmých ročníků zúčastnili exkurze na Středním odborném učilišti stavebním v Opavě. Pro chlapce to byla možnost, jak se blíže seznámit s učebními a studijními obory, které tato škola vyučuje a připravuje řemeslníky pro firmy na českém pracovním trhu. 

Kluci si mohli v dílnách praktického výcviku vyzkoušet, co obnáší jednotlivá řemesla, tzn. zedník, truhlář, instalatér, elektrikář - silnoproud , pokrývač, klempíř, studijní obory mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení a operátor dřevařské a nábytkářské výroby. 

Poněvadž šikovných řemeslníků v posledních letech ubývá, je vhodné se zamyslet nad správnou volbou oboru a školy v příštím roce a vybrat si zde jeden z učebních nebo studijních oborů. Dalším motivačním prvkem při volbě této školy a oborů jsou krajská stipendia. Tato škola je mezi vybranými školami našeho regionu s podporovanými obory.


kariérový poradce Mgr. Theuer Petr

Fajna  „kobzolova“! 

Naši žáci se dne 17.5. 2023 zúčastnili prvního ročníku soutěže Prajzské slovíčkohraní, která se konala ve škole v Sudicích. 

Děti si měly připravit scénku v prajzském nářečí s námětem jakékoliv oslavy. Naše scénka měla název Mutra slavila. Její dva synové Francek a Tonik jí oslavu chystali, organizovali a pak také slavili.  

Scénku natrénovat, přeložit si některá slovíčka a dobře zvládnout intonaci daného nářečí  nebylo vůbec jednoduché. Připravovali se několik týdnů a sami také pomohli s dramatizací. 

Na pomyslnou „bednu“ jsme se nedostali, ale čekala nás medaile „fajna kobzolova“. Žákům děkujeme za pěknou reprezentaci školy, všichni jsme si dopoledne „po našemu“ moc užili. 

Mgr. Marie Kotulová

Vystoupení žáků pro Kruh přátel Německa Kravaře

Ve čtvrtek 11. května vystoupili naši žáci v restauraci Silesia Golf Resort pro Kruh přátel Německa Kravaře. 

S touto vtipnou prajzskou scénkou budou reprezentovat naši školu na soutěži Prajzské slovíčkohraní, která proběhne v dalším týdnu ve škole v Sudicích. 

Děkujeme jim touto cestou za pěknou reprezentaci školy.

  Mgr. Marie Kotulová

Scan+ 250i23050306290.pdf

Osmáci navštívili LEGIOVLAK

Ve čtvrtek 27. dubna žáci obou osmých ročníků navštívili pojízdné muzeum československých legií, tzv. Legiovlak.

 Tento projekt Československé obce legionářské přibližuje originálním způsobem historii čs. legionářů, kteří se vrátili strastiplnou cestou do vlasti během tzv. ruské anabáze.

 Historická kopie vlaku byla umístěna na východním nádraží v Opavě a žáci se tak mohli na vlastní oči seznámit nejen s historií legií jako takovou, ale procházeli si i jednotlivé vagóny a jejich vybavení. 

Průvodci – legionáři poutavě seznamovali žáky se životem legionářů a s jejich působením v Rusku. Žáci se chovali vzorně, mnozí kladli zajímavé dotazy a celkově si tuto vzdělávací akci užili.

Mgr. Petra Heidrová

Vítání předškoláků v naší škole

Jak už bývá v naší škole zvykem, vždy před zápisem do 1. tříd, jsou k nám odpoledne zváni předškoláci z Mateřské školy Petra z Kravař. Letos proběhly pod vedením paní učitelek z 1. stupně dvě adaptační hodiny na téma OVOCE a POHÁDKY. Děti si tak mohly vyzkoušet spoustu školních úkolů a především se seznámily s prostředím školy. Kromě paní učitelek se do práce s dětmi zapojila také děvčata z 5.A třídy, která velmi aktivně pomáhala dětem s úkoly, rozdávala razítka a úsměvy!

Jejich pomoc jsme také ocenili v den ZÁPISU DĚTÍ do prvních tříd. Děvčata vítala děti a jejich rodiče u vstupu a každému budoucímu prvňáčkovi předala lahodný perníček! Dále pak dívky, převlečené za pohádkové postavy, lákaly děti ke hrám, kreslení či kutálení míčků na cíl. Následně vcházeli předškoláci do tříd, kde je čekaly úkoly, s kterými si všichni hravě poradili. Paní učitelky předaly dětem drobné dárky a pamětní list, který jim jistě jejich významný den bude připomínat.

Mgr. Gabriela Jařabová 

Opavský skřivánek  

Valentýna Boháčová z 3.B a duo Julie Bartussková a Hana Westová z 8.A se v pátek 21.4. 2023 zúčastnily dalšího kola soutěže a přivezly si v obou kategoriích 2. místo. 

Srdečně gratulujeme! Holky získaly novou zkušenost a zazpívaly si v kravařských krojích s cimbálovou muzikou Gizdi v Loutkovém divadle v Opavě. Podívejte se sami, jak jim to slušelo. 

Děvčatům děkujeme za krásnou reprezentaci školy. 

Mgr. Marie Kotulová

Návštěva koncentračního tábora Osvětim

Ve středu 19. dubna se žáci devátého ročníku vydali společně se školou Miroslava Tyrše v Hlučíně do historie, konkrétně se přemístili do let 1940 až 1945. Ocitli se na místech, kde se odehrávaly ty nejtěžší zločiny proti lidskosti. Strach, bezmoc, hlad, vyčerpání…Po dnešní exkurzi tato slova, tyto lidské pocity a potřeby, nabyly hlubšího významu. Naše paní průvodkyně nám ukázala dvě části koncentračního tábora, tedy částí Auschwitz (Osvětim) a Birkenau (Březinka). Žáci se dozvěděli spoustu nových informací o válce, ale hlavně konkrétně o vyhlazovacím táboře. O osudech lidí, kteří se podle nacistické ideologie provinili původem, rasou či politickým názorem. Slyšet čísla obětí, vidět nuzné podmínky pro přežití, místa, kde nespočet lidí přišlo o své blízké, svou úctu a svou duši v plynových komorách, nikoho nenechalo chladným.Pocity, které nás napadaly, byly zděšení, úcta, vděčnost, pokora a soucit. Dojem z návštěvy koncentračního tábora jednoznačně podtrhlo zjištění, že jen pár kroků před námi jde právě jeden z těch, který si nacistický teror prožil. Starší muž z Austrálie se vrátil na místo, kde ve svých patnácti letech bojoval o holý život. Zážitek si každý z nás bude zpracovávat jistě ještě dlouho…


Mgr. Kateřina FrýdlováHudební pořad Za oponou

Děti z 1. stupně si v dubnu užily hudební pořad s názvem Za Oponou. Pianista Dominik Fajkus a violoncellista Jan Hanousek se snažili našim žákům přiblížit  krásu klasické hudby, kterou proplétali hudbou současnou. Oba umělci dokázali propojit hudbu, kterou od sebe dělilo i několik století. Během hodinového programu zněla nejen hudba, ale také často smích a tleskání do rytmu. 

Dětem se velmi líbila soutěž v poznávání melodií z her a filmů. Kromě soutěžení byli také na podium vyzýváni i jednotlivci, kteří umělce doprovázeli hrou na kachon. Jedná se o obdélníkovou bedýnku s ozvučeným otvorem, a tak se vlastně žáci v malé chvíli naučili na zmiňovaný nástroj hrát. 

Celé hudební setkání se neslo v duchu veselé a inspirující atmosféry.

Mgr. Gabriela Jařabová 

Den země

Mezinárodní den země jsme oslavili také u nás ve třídě. Připomněli jsme si, jak můžeme naši planetu chránit, jak se o ni starat, aby se nám zde dobře žilo. Hlavním tématem našeho projektového dne byla RECYKLACE.  Vysvětlili jsme si, do jakých barevných kontejnerů můžeme vhazovat určité věci. Kde tyto kontejnery jsou a k čemu nám slouží sběrný dvůr. Velmi zajímavou aktivitou bylo zkoumání, jak dlouho trvá rozklad věcí, které odhodíme volně do přírody, ať už je to les, řeka či moře. Víte, že taková PET láhev se rozloží za více než 100 let? Nad některými časy jsme kroutili hlavami. Velkou část našeho dne jsme strávili nad tvořením lapbooku, kde jsme si všechny důležité informace, které jsme se dozvěděli, nalepili, vybarvili, roztřídili. A když budeme chtít vědět, co patří nebo nepatří do bio popelnice, stačí otevřít lapbook a odpověď najdeme snadno. Výsledek stojí za to. Na závěr jsme si zazpívali písničku Svěráka a Uhlíře Stromy, ve které se zpívá o kráse stromů a hlavně o jejich nezbytnosti. Proto musíme chránit a starat se o všechny lesy, parky, remízky a udržovat čistotu celé naší země.

Mgr. Magdaléna Czudková 

Okrskové kolo ve vybíjené 4. a 5. tříd

Vybraní žáci ze čtvrtých a pátých tříd se vydali ve středu 12.4. na okrskový turnaj ve vybíjené.

Přihlášené školy byly rozlosovány do skupin. Naši sportovci patřili do skupiny, která hrála v Bolaticích. V hale ZŠ Bolatice na nás čekali tři soupeři. Výkony soutěžících byly značně vyrovnané, nejlépe se však dařilo domácímu družstvu z Bolatic, které získalo 1. místo ve skupině a tím i postup do okresního kola. Naši hráči vybojovali třetí místo a byli pochváleni za Fair play.

 Ceníme si také jejich herního nasazení, dodržování pravidel hry a především vzájemného respektu. Děkujeme žákům za reprezentaci školy a přejeme jim, ať je sport stále baví a přináší jim radost.

Mgr. Gabriela Jařabová

Velikonoční projektové dny

Oslava krásných jarních svátků  byla i v naší třídě. Celé tři dny jsme věnovali Velikonocům, protože lákají ke spoustě aktivit, které se dají dělat. 

Vyrobili jsme si velikonoční vajíčko, ve kterém jsme měli všechny dny tohoto týdne vysvětlené a plnili jsme různé úkoly. Kraslice jsme si letos ozdobili bavlnkami a již několik dní před tím jsme si zaseli osení, které nám do Velikonoc ještě krásně poroste.  

Čekala nás běhající pátračka se zajímavým čtením a luštěním. Děti se nejvíce těšily na pečení sladkého lineckého cukroví a velikonočních perníků. Vše se jim náramně povedlo, protože se po cukroví jen zaprášilo. 

Na závěr si holky i kluci vyrobili obrovskou kraslici, kterou ozdobili veškerým materiálem, který ve třídě našli - knoflíky, dřívka, špunty, korek. 

Mgr. Magdaléna Czudková 

Vážení přátelé,

zveme Vás na další cyklus jarních přednášek PhDr. Lidmily Pekařové, uznávané psycholožky a autorky knih "Jak žít a nezbláznit se" a "S.O.S.". Přednášky jsou určené jak pro pedagogy MŠ a ZŠ, tak pro rodiče.


Cyklus přednášek se uskuteční ONLINE ve dnech: 20. 03., 17. 04. a 15. 05. 2023

Účastnický poplatek: 380,- Kč/přednáška. 

Čas: 14 – 17 hod.

 

V případě Vašeho zájmu o účast prosíme o vyplnění dat na níže uvedených odkazech: 

 Jak vychovat slušného člověka ve věku 6-15 let

Datum konání: 20. 03. 2023

https://forms.gle/kzfnexfk1QhxLisR9

 

Co má vědět matka (učitelka, trenérka apod.) při výchově syna (žáka, svěřence apod.)

Datum konání: 17. 04. 2023

https://forms.gle/AsUPiJHYnQjpWnnn8

 

Proč selhává výchova aneb proč jsou děti takové, jaké jsou

Datum konání: 15. 05. 2023

https://forms.gle/vwhyiD9DwCF2RLvj8

 

Podrobnější informace k jednotlivým přednáškám naleznete v přiloženém letáku nebo na www.svitani.cz.

Pozvánka na cyklus přednášek PhDr. L. Pekařové.pdf

Novinka ve školním řádu 

3. dodatek ke školnímu řádu (3).pdf

PF 2023

Vše co se u nás děje 

prosinec - leden

Listopad - prosinec

Mikulášská nadílka 

Novoroční besídka 2.A 

Informace o činnosti školního psychologa

Vážení rodiče, ve školním roce 2022/2023 působí na naší škole opět školní psycholog. Činnost školního psychologa ve škole je samostatná poradenská činnost realizovaná v rámci školního poradenského pracoviště, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Jedná se o komplexní službu žákům, jejich rodičům a pedagogům, která vychází ze standardních činností vymezených ve vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách.

Školní psycholog při své činnosti dodržuje Etický kodex školních psychologů a zákonné normy. Poradenství je žákům a rodičům poskytováno bezplatně a získané informace mají důvěrný charakter. Dokumentace (údaje o žácích, výstupy z vyšetření, apod.) je archivována u školního psychologa a je současně chráněna v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a GDPR (kompletní dokumentace je k dispozici pouze školnímu psychologovi). Pedagogičtí pracovníci školy jsou informováni školním psychologem pouze o nezbytných skutečnostech, které ovlivňují proces výchovy a vzdělávání ve škole.

Školní psycholog pracuje ve škole v rámci prevence sociálně patologických jevů – monitoruje a diagnostikuje žákovské kolektivy ve škole za účelem zjišťování třídního a školního klimatu a následně může s dětmi pracovat skupinově v rámci třídnických hodin a různých tematických aktivit. Kromě skupinové práce se věnuje také individuálním konzultacím na základě potřeby dítěte, rodičů či učitelů.

Spolupráce se školním psychologem se vždy odvíjí od konkrétních požadavků dětí, rodičů a pedagogů. Může se jednat o jednorázové poradenství nebo dlouhodobou spolupráci. Dlouhodobé individuální spolupráce probíhají na základě souhlasu dítěte a jeho rodičů podle dohody s psychologem. Rodiče podepisují tzv. Informovaný souhlas s prací školního psychologa (ke stažení na webových stránkách https://www.kravarezs.cz/dokumenty )S tímto souhlasem je poté psycholog oprávněn s dítětem dále pracovat. Na krizovou intervenci (podporu v akutní krizové situaci) má dítě nárok i bez informovaného souhlasu a to opakovaně.

Mgr. Lukáš Kramný, ředitel školy

                                                                                                                                                                 

Školní psycholožka Mgr. Jana Matýsková bude k dispozici od listopadu 2022 každý pátek v 8.45 - 12.30 .

Kontakt: matyskovajana@kravarezs.cz 

NÁRODNÍ PLÁN DOUČOVÁNÍ – INFORMACE PRO RODIČE

Informace pro rodiče naleznete na tomto odkazu :

březen 2023

Ukliďme Kravaře

Všichni žáci druhého stupně základní školy v Kravařích se připojili k celostátní dobrovolnické úklidové akci Ukliďme Česko a v pátek dne 31. března 2023 se podíleli na úklidu Kravař. 

Každá třída se vydala uklízet svou přidělenou zónu. Ve spolupráci s Městským úřadem Kravaře, který zajistil potřebné pytle, rukavice a hlavně svozovou četu, jsme nasbírali několik plných pytlů odpadu.

Všem účastníkům této akce děkuji a jsem ráda, že jsme alespoň trošku přispěli k čistějším Kravařím a tím k čistějšímu Česku.

Mgr. Pavla Lhoťanová.

Fotografie naleznete zde

Opavský skřivánek - Opava

Naši školu bude v další části soutěže reprezentovat Valentýna Boháčová ze 3. třídy a duo Julie Bartussková a Hana Westová z 8. třídy. 

Zazpívají si v Loutkovém divadle v kroji s cimbálovou muzikou. 

Děvčatům za postup gratulujeme a ostatním děkujeme za pěknou reprezentaci školy.

Mgr. Marie Kotulová

Fotografie naleznete zde

Soutěž ve virtuálním svařování

Dne 28. 3. 2023 se žáci naší školy zúčastnili soutěže ve virtuálním svařování na střední škole technické Kolofík v Opavě.

Soutěžilo se ve tříčlenných družstvech, kdy každý soutěžící měl čtyři pokusy udělat co nejpřesnější svar pomocí virtuálních svářeček značky Soldamatic, které slouží k zaškolování nových pracovníků. Výsledky se zaznamenávali a ihned vyhodnocovali v počítačovém programu.

Naši školu reprezentovali žáci osmých ročníků a to: Vitásek Filip, Lehocký Tomáš a Petzuch Adam. Pro kluky to byla zajímavá zkušenost, vyzkoušet si něco nového.

Fotografie naleznete zde

Projektový den "Jsem cyklista"

Už brzy vyjedeme na silnice se svými koly. Jakou správnou cyklistickou výbavu naše kolo má mít a jak se na silnici chovat, ať už jsme chodci nebo cyklisti, jsme si povídali 21. března. Čekala nás také návštěva policisty z místního okrsku Kravaře. Během projektového vyučování jsme si  kolo poskládali, luštili jsme šifru, křížovku a také jsme si zazpívali  písničku o semaforu "Děkujeme, panáčku". 


Mgr. Magdaléna Czudková

Fotografie naleznete zde

Jaro je tu!

Přivítali jsme jaro. Těšili jsme se na jarní sluníčko, teplé počasí, jarní kytičky, které už kvetou u nás v zahrádkách. Projektové vyučování jsme zaměřili právě na jarní rostliny. Kolik toho víme jsme si zjistili formou zábavného čtení s prvky kritického čtení. Informace jsme zjišťovali z encyklopedií a v neposlední řadě také z barevného počítání. Někomu dalo také pořádně zabrat jarní sudoku. Třídu nám vyzdobila louka plná kytiček, kterou jsme si namalovali temperami a tuší a také jsme si zazpívali spoustu jarních písniček s doprovodem hudebních nástrojů.

Mgr. Magdaléna Czudková

Fotografie naleznete zde

Opavský skřivánek

Každým rokem v březnu pořádá Středisko volného času Opava soutěž dětských lidových zpěváků Opavský skřivánek. Z našeho školního kola, které se konalo 22.3.2023, postoupili Valérie Lysková 1.A, Adél Hahnová 2.C, Valentýna Boháčová 3.B, Vendula Lassaková 4.A, Karolína Jägrová 5.A, Ema Pavlíčková 5.A, Jindřich Lebeda 6.B, Beáta Jařabová 8.B, Julie Bartussková 8.A, Hana Westová 8.A a duo obou holek z 8.A. Porota měla nelehký úkol vybrat z každého ročníku zástupce, který bude reprezentovat naši školu v dalším kole soutěže v Opavě. Všem zúčastněným dětem děkujeme za účast, vyučujícím patří velký dík za přípravu a postupujícím touto cestou gratulujeme. 

Mgr. Marie Kotulová

Fotografie naleznete zde

Ponožkový den

Děti z třídy 2.A se rozhodly podpořit děti s Downovým syndromem.

Jak to udělaly? Jednoduše si oblékly ponožky!

Ponožky se staly symbolem naděje a solidarity. Tato akce je skvělý způsob, jak vzdělávat děti v důležitých životních hodnotách, jako je empatie, tolerance a soucit.

Mgr. Lucie Rybková

Fotografie naleznete zde

Digitální gramotnost

Digitální gramotnost se stává důležitou součástí moderního života. V dnešní době je nemožné si představit práci bez počítačů a internetu, a tak je důležité se naučit, jak s nimi pracovat správně a bezpečně. Proto se děti již od útlého věku učí základům digitální gramotnosti a ovládání počítačů.

Ve třídě 2.A se děti setkávají s prvními výukovými programy, které je seznamují s počítačem a jeho základními funkcemi. Výukové programy jsou ideální pro výuku digitální gramotnosti ve 2. třídě, protože jsou interaktivní a dětem pomáhají učit se základním dovednostem v zábavné formě. Tyto programy jsou navrženy tak, aby děti interaktivně pracovaly s počítačem.

Mgr. Lucie Rybková

Fotografie naleznete zde

Vítání Jara

Děti z 2.A měly v posledních dnech neobyčejnou zkušenost. Vydaly se do nedalekého zámeckého parku, kde se zúčastnily besedy s rybářem René Klemmem. Tento zážitek pro ně byl nejen velmi zábavný, ale i velmi poučný. Rybář René Klemm totiž dětem představil místní rybník a jeho obyvatele. Děti se dozvěděly, jak se rybník vytváří, jaké ryby v nich žijí a jak se o ně starat, aby se jim dobře dařilo. Měly možnost zeptat se na vše, co je zajímalo a rybář jim ochotně odpovídal. 

Po besedě dětem věnoval do školy vzdělávací nástěnné obrazy, na kterých jsou vyobrazené ryby, zvířata a rostliny, které v rybníku žijí. Děti tak mohou i po besedě pokračovat ve vzdělávání a upevňovat si své nové znalosti. Věnoval jim také pohádkovou knihu o kapříkovi, kterou si společně budou děti číst v hodinách čtení. Pan René Klemm je velice zaujal svými vědomostmi o rybách a jeho nadšením pro rybaření. Učily se nejen o rybách, ale i o tom, jak je důležité chránit přírodu a zachovat ji pro další generace.

Chtěla bych touto cestou poděkovat Renému Klemmovi za jeho čas, trpělivost a ochotu. Jeho program byl velice poučný, ale i zábavný. Děti si jeho lekci jistě dlouho zapamatují a možná i díky tomu se někteří z nich stanou budoucími ochránci přírody.

Mgr. Lucie Rybková

Fotografie naleznete zde

únor 2023

DĚTSKÁ SCÉNA 2023

Okrskové kolo přehlídky dětských recitátorů – DĚTSKÁ SCÉNA 2023 se letos uskutečnilo dne 20. 2. 2023 v sále Penzionu Slanina. V minulém školním roce se naše škola z důvodu nepříznivé epidemiologické situace do soutěže nepřihlásila. O to více se letos recitátoři na tuto událost těšili. 

Soutěžící byli jako obvykle rozděleni do kategorií podle věku a snažili se naplnit kritéria soutěže. Mezi ně patří přirozenost dětského projevu, schopnost uchopit text a tvořivě ho interpretovat, přiměřená úroveň textu a celková kultura projevu.

Odborná porota nestanovuje pořadí, ale pro postup do vyššího kola doporučí v kategorii sólistů vždy dvě nejlepší nebo nejinspirativnější vystoupení. Letos nám porota udělala velkou radost, neboť tři žáci z naší školy postoupili do okresního kola, které proběhne v Loutkovém divadle Opava. Gratulujeme Adamu Královi ze třídy 1.C, Nikol Postulkové z 2.A a Sofii Nině Šťastné z 6.A třídy.

Poděkování patří také všem dalším recitátorům ze ZŠ Kravaře, kteří na scéně vystoupili, poprali se tak s trémou a nelehkým úkolem přednést svůj text před desítkami soutěžících. Není totiž nad zkušenost, ta nás všechny posouvá dál. A nejen proto děkujeme CVČ Kravaře za organizaci soutěže.

Mgr. Gabriela Jařabová

Fotografie naleznete zde

Lyžařský výcvik 2023 

V neděli 12. 2. vyrazilo 34 žáků, 2 učitelé, 2 instruktoři a 1 zdravotník na lyžařský výcvik, který se konal na nejvyšší hoře Hrubého Jeseníku na Pradědu. Ubytování jsme měli zajištěné v nejvýše položeném horském hotelu v Česku, uvnitř televizního vysílače. 

První den jsme žáky rozdělili do 3 lyžařských a 2 snowboardových družstev. Všichni, kteří s lyžováním začínali, zvládli základní techniky na jedničku. Pokročilí žáci naopak zdokonalili své dovednosti. Všichni se seznámili s běžeckým lyžováním, ti nejšikovnější absolvovali běžecký výlet na chatu Švýcarnu. 

Vyvrcholení lyžařského kurzu nastalo v pátek, kdy jsme pořádali závody. V rámci večerního programu jsme si pro žáky připravili 3 přednášky. Bezpečný pohyb na horách přednášel Mgr. Pavlíček, lyžařské a snowboardové disciplíny Mgr. Werner a navštívili nás také záchranáři horské služby, kteří nás seznámily s bezpečným pohybem na sjezdovkách. Dále si studenti zahráli hru Máme rádi Česko (zvítězila 7. A) a spoustu dalších her typických pro lyžařské kurzy. Poslední noc již tradičně obstaral maškarní rej s následující diskotékou. 

Celkový dojem z lyžařského výcviku podtrhlo nádherné počasí a výhledy z nejvyšší hory Moravy. Viditelnost byla ve středu tak dobrá, že žáci navštívili rozhlednu, kterou jsme měli přístupnou v rámci ubytování. Vidět jsme mohli nejvyšší horu Česka Sněžku, Beskydy nebo Vysoké Tatry.

Mgr. Martin Werner

Fotografie naleznete zde                                                                                                                           https://youtu.be/HGgYkewZaDo

Návštěva předškoláků v prvních třídách

Ve čtvrtek 16.2. k nám do prvních tříd zavítali předškoláci z MŠ Petra z Kravař. Děti spolu se svými staršími kamarády plnily různé úkoly ze čtení, matematiky i z hudební výchovy. 

Na začátku si děti prohlédly třídy a seznámili jsme je s obrem Oliverem. Prvňáčci dětem předvedli, co už se za tu dobu ve škole naučili a zapojili menší děti do obrázkového čtení. Předškoláci si také vyzkoušeli, jak se sedí v lavici a prohlédli si Slabikář. Navzájem si ukázali, co si pro kamarády připravili. Společně si zazpívali písničku, kterou doprovodili hrou na tělo. 

Předškolákům se ve škole líbilo, hodina rychle utekla a teď se mohou těšit na zápis.

Mgr. Lucie Foltová a Mgr. Irena Machelová

Fotografie naleznete zde


Projektové vyučování - Policejní den

Projektový den na téma Policie se uskutečnil 16. února ve třídě 2. C a 2. B. 

Čekalo nás spoustu zajímavých úkolů. Nejdříve jsme vyluštili šifru, ve které jsme se dozvěděli hlavní heslo policie - "Pomáhat a chránit". Přečetli jsme si text o Honzíkovi, jehož celoživotním snem bylo stát se policistou, aby mohl lidi chránit a pomáhat jim. Čekal nás také zapeklitý úkol s hledáním zlodějů a také jsme matematickými příklady "vyloupili banku".  Vytvořili jsme graf znázorňující počet loupeží a dopravních nehod v Kravařích a Opavě a pozorovali jsme zda loupeže a nehody stoupají či klesají. 

Navštívili jsme stanici Městské policie v Kravařích. Policisté nám ukázali všechny věci, které používají při své práci, např. kufřík první pomoci, obušek, pistoli, ochranné rukavice  nebo tyče na odchyt nebezpečných zvířat a na závěr jsme si mohli sednout do policejního auta. Což byl nezapomenutelný zážitek.

Mgr. Magdaléna Czudková

Fotografie naleznete zde


Masopust v 1. třídách 

Dne 21.2. jsme se v prvních třídách rozloučili se slavnostním obdobím Masopustu a proto celá výuka probíhala v tomto duchu. První hodinu nám Fialenky zpestřily krátkým představením v tělocvičně, při kterém si děti zatančily v maskách. Ve třídách jsme se seznámili s tímto tradičním zvykem, s jednotlivými maskami, které masopust provázejí, zahráli si některé hry s tímto zvykem spojené a v každém předmětu plnili různorodé úkoly. 


Fotografie naleznete zde

Setkání páťáků

Únor byl pro naše páťáky ve znamení sportu. Užili si bruslení, turnaje ve vybíjené mezi pátými a čtvrtými třídami, ale nejvíce se těšili na setkání se svými budoucími spolužáky z Koutů. 

Kolektiv dětí z páté třídy ZŠ Kravaře-Kouty k nám dorazil v pátek 17.2. Spolu děti prožily dvě sportovní hodiny plné zápasů ve vybíjené. Na soupisce byli zapsáni všichni zúčastnění. Týmy, které zrovna nehrály, navazovaly přátelské kontakty s novými kamarády. Hrající se snažili být co nejvíce obratní, rychlí, neztratit získaný míč, zkrátka dodržovat všechna pravidla vybíjené. 

Musíme uznat, že návštěva z Koutů hrála výborně. Domácí se ovšem také velmi snažili a nějaké ty body získali. V každém případě nám budou v příštím školním roce noví spolužáci velkou sportovní oporou. 

Děkujeme jim za příjemné zpestření dne a těšíme se další setkání, které máme naplánováno v ZŠ Kravaře-Kouty.

Mgr. Gabriela Jařabová

Fotografie naleznete zde


leden 2023

Projektové vyučování Úraz a nemoc

26. ledna se staly z dětí 2. C paní doktorky, páni doktoři či zdravotní sestřičky. Jaký je rozdíl mezi nemocí a úrazem, nebo jak se zachovat, když bude někdo potřebovat naši pomoc.... o tom všem jsme si v tento den povídali. 

Čekala nás také spousta úkolů.  Na zajímavém textu z Policejních pohádek jsme si ukázali, koho zavolat, co říct do telefonu, když dojde např. k nějaké havárii. Luštili jsme zapeklité názvy nemocí, viry a bakterie jsme si také namalovali. V papírových injekčních stříkačkách jsme měli nachystány příklady do 100 a počítali jsme na rychlost. Dřevěné špachtličky zase ukrývaly předměty s tvrdými slabikami.  Největší zážitek jsme však měli s fonendoskopem. Poslouchali jsme srdíčko svých kamarádů. A to se nám opravdu líbilo. Celé dopoledne nám hodně rychle uteklo. Každý z nás si odnáší nejen spoustu zážitků a nových informací, ale také kufřík plný lékařských věcí, který jsme si sami vyrobili.

Mgr. Magaléna Czudková

Fotografie naleznete zde

Fialenka zpívala seniorům

Jedno úterní lednové dopoledne nás kravařští senioři netrpělivě očekávali ve své kulturní místnosti, kde jsme novoročním koncertem ukončili vánoční dobu a zahájili letošní rok. 

Jsme rádi, že můžeme každoročně potěšit seniory naším vánočním repertoárem. Zazněly vánoční písně, ale také tradiční novoroční koleda My tři králové. Senioři si pak rádi s námi zabroukali také píseň Haleluja, u které nejednomu z nich ukápla slza. 

Těší nás, že můžeme všem babičkám a dědečkům z Domova pro seniory v Kravařích takto popřát do nového roku.        

Mgr. Marie Kotulová

Fotografie naleznete zde

Volby v 7.B

Přímé, rovné, všeobecné, tajné a dobrovolné. To jsou zásady demokratických voleb. 


Žáci 7.B Základní školy Kravaře si na vlastní kůži vyzkoušeli, jaké je to využít volební právo. Vytvořili si své volební strany a usilovali o hlasy nejen spolužáků, ale i jiných tříd školy, učitelů a pozvaných hostů. 

O hlasy do volební urny usilovaly strany: Kouťáci, Gangesteři, Jedna ruka netleská, Mickeyho klubík, Zelené zpívající raketky a Proti proudu. Mohli jsme zhlédnout prezentace, sníst napečené dobroty a diskutovat o programech jednotlivých stran. Které téma u žáků rezonovalo nejvíce? Jednoznačně školní bufet se zdravými svačinkami, odpočinková místnost a rozšiřování moderní technologie na škole. Uvidíme, jestli se jim některé body volebního programu skutečně naplní. Na pořádek a dodržování pravidel voleb dohlížela volební komise. Volby dopadly skvěle, žáci si přípravu i samotný den užívali a něco se i přiučili.

Vítězem se nakonec stala strana Proti proudu. Gratulujeme.

Mgr. Kateřína Frýdlová


prosinec 

Němčina podzim - zima 2022

18. 11. 2022 se žáci 9. ročníku zúčastnili Festivalu německé kultury v Hlučíně, pořádané Spolkem přátel

německé kultury. Vrcholem festivalu bylo vystoupení žáků z Polska. Tímto byl zahájen německý kulturní

podzim.


7. 12. 2022 jsme znovu zavítali do Evangelického kostela v Hlučíně, tentokrát jsme však soutěžili s díly Josepha

von Eichendorffa. Reprezentovali nás žáci z 8. A Nela Jochimová, z 8. B Vanessa Ulrichová, Klára Lusarová, Eliška

Lassáková, Matyáš Bastl, Kristýna Sommerová a Karolína Rybková, z 9. A Lucie Uličková, Oliver Topinka a z 9. B

Sabina Fišerová. V konkurenci s žáky z Ludgeřovic a Polska jsme obsadili krásných 5 míst. K. Rybková 1. místo, K.

Sommerová 2. místo v kategorii 8. ročníků, S. Fišerová 1. místo, O. Topinka 2. místo a L. Uličková 3. místo v

kategorii 9. ročníků. Všichni vítězové obdrželi zájezd do předvánoční Vídně, který se uskutečnil 13. 12. 2022.


Ve Vídni jsme navštívili centrální hřbitov, kde jsme zapálili svíčku na hrobě Johanna Strausse, Ludwiga van

Beethovena a Wolfganga Amadea Mozarta. Dopolední program pokračoval návštěvou zámku Schönbrunn a

přilehlých vánočních trhů. Po bohatém a chutném obědě (kromě tradičního vídeňského řízku s citronem a

hranolky mohli žáci ochutnat chilli con carne, opečené přírodní vepřové řízky či kuřecí stehna a papričky

jalapeňos) si žáci nakoupili ještě upomínkové předměty na vánočním trhu u Nové radnice a vyrazili jsme zpět

domů. Žáci si Vídeň užili a ani zima jim náladu nezkazila.


16. 12. 2022 se někteří z těchto žáků zúčastnili školního kola Německé olympiády. Vítězem se stal Oliver

Topinka. Druhé místo získala Lucie Uličková a bronz si odnesla Hana Westová z 8. A. Beata Jařabová získala

bramborovou medaili a Emma Hahnová obsadila 5. příčku. Obě žákyně navštěvují 8.B.

Všem účastníkům děkujeme a vítězům Německé olympiády držíme pěsti v okresním kole, které se uskuteční v

březnu 2023.

Mgr. Kerstin Kristiánová


Fotografie naleznete zde

Cestujeme se strojem času

V letošním školním roce jsme si v školní družině sestavili stroj času, do kterého každý měsíc znovu nasedáme, cestujeme časem a zastavujeme v jednotlivých obdobích.

V září jsme stroj nakreslili a o čase, jeho jednotkách a některých hodinách si povídali.

V říjnu jsme jej už vyzkoušeli a přesunuli se do 19. století – století páry, tam jsme se seznámili s parními stroji a novými vynálezy. 20.10. byl den stromů a tak jsme podnikli podzimně-sportovní vycházku do parku, kde jsme si zasoutěžili, poznávali stromy a povídali si o jejich významu. V říjnu pak nechyběla ani halloweenská párty.

V listopadu nás stroj času zavezl do antického Řecka a Říma, kde jsme se seznámili s některými řeckými bohy, jejich sílou a mocí, povídali jsme si o římských vojácích - sv. Martinovi. 24.11. byl den tolerance, připomněli jsme, jak se máme navzájem k sobě chovat.

V prosinci jsme stroj času nasměřovali do doby našich praprababiček a ukázali jsme si, jak trávili vánoční čas. Vyzkoušeli jsme si některé vánoční zvyky a tradice. Nechyběla ani vánoční besídka a díky laskavosti některých rodičů našly děti pod stromečkem v jednotlivých odděleních nové hry a hračky.

Velký dík patří především rodičům Valerie Lyskové, Nikol a Nely Ferenz a Amálie Řehulkové za mimořádné příspěvky.

Mgr. Kateřina Lehnertová, vedoucí ŠD


Fotografie naleznete zde

Vánoční dílničky

Po covidové přestávce se na naší škole opět rozezněly vánoční koledy, které nám krásně podkreslily atmosféru tvořivých dílniček. 

Nejen děti, ale i rodiče a učitelé jsme se zapojili do rozmanitého tvoření vánočních ozdob a přáníček. Zdobili jsme sladké perníčky, vytvářeli vánoční svícny a strávili jsme společný čas u teplé kávy a napečených koláčů.  

Po dvou hodinách jsme se rozešli do svých domovů a bylo milé vidět, jak si s sebou, kromě úsměvu na tváři, odnášíme naše originální sváteční ozdoby. 

Všem děkujeme za zpříjemnění středečního odpoledne a těšíme se zase za rok na VÁNOČNÍM JARMARKU.

Fotografie naleznete zde

    Mgr. Zdeňka Binarová a Mgr. Kateřina Frýdlová

listopad

Fialenka rozsvítila vánoční strom

V sobotu 26.11. 2022 náš pěvecký sbor pomohl rozsvítit vánoční strom před městským úřadem.  Nejprve se zjevili tři krásní andělé na chůdách, popřáli lidem lásku, štěstí a kouzelný adventní čas. Poté se k nim s přáním klidného adventu připojil pan farář a paní starostka pak s naší malou Elizabetkou rozsvítila strom. Jsme rádi, že můžeme vždy tak kouzelnou chvíli ozvláštnit našimi vánočními písněmi a rozzářit dětem oči. Děkujeme také touto cestou naší bývalé Fialence Viki Jařabové, která svým krásným zpěvem celou akci zpříjemnila. Po vyhodnocování nejkrásnějších vánočních ozdob jsme se rozloučili písní Haleluja a vypouštěním bílých balónků s přáníčky Ježíškovi. Děkujeme všem, kteří s námi přišli tuto magickou atmosféru Vánoc odstartovat.

Mgr. Marie Kotulová 


Fotografie naleznete zde

Filipova olympiáda

V měsíci listopadu se žáci naší školy zúčastnili soutěže „Filipova olympiáda“, kterou pořádala v online prostředí banka ČSOB. Filipova olympiáda je soutěž, která se věnuje finanční a digitální gramotnosti (světu peněz a online prostředí). 

Žáci měli možnost proniknout do světa peněz, kde sbírali virtuální zlaťáky a potýkali se s různými tématy, které patří do oboru finanční gramotnosti (peníze, moderní platební metody, hospodaření domácnosti, rizika v digitálním světě, finanční produkty, zodpovědné zadlužování). Přestože se šesťáci snažili a v průběhu soutěže v rámci kraje obsadili na dlouhou dobu přední místa, v prosincovém závěrečném testu již jejich síly nestačili a do celostátního finále se neprobojovali.

Žákům šestých ročníků, kteří věnovali této soutěži čas a energii, upřímně děkuji. Pracovali velice pilně a svědomitě.

                              Mgr. Hana Machalová

Olympiada z českého jazyka

30.listopadu 2022 se na naší škole uskutečnilo další kolo Olympiády v českém jazyce. Tato olympiáda je jednotná po celém území České republiky a je organizována ve dvou kategoriích, a to celkem ve čtyřech soutěžních kolech. 

Našeho školního kola v 1. kategorii, která je určena žákům 8. a 9. ročníků základních škol, 3. a 4. ročníků osmiletých gymnázií a 1. a 2. ročníků šestiletých gymnázií, se zúčastnilo 18 žáků z osmých a devátých tříd.

Všichni, kteří se do soutěže zapojili, projevili velké odhodlání se úspěšně poprat s různorodými úkoly z mluvnice, skladby, tvarosloví a slohu. U slohové práce se soutěžící nezalekli daného tématu a vytvořili pěkné práce. Úspěšnou řešitelkou školního kola se stala Darja Vilášková z 9. B a postupuje do okresního kola v Opavě, které se uskuteční 4. dubna 2023 na Základní škole Englišova. Na druhém místě se umístila Tereza Losertová z 8. B a na 3. místě Ella Lefnerová z 9. B. 

Všem zúčastněným děkujeme za snahu, vítězce blahopřejeme a držíme palce do dalšího kola.

          Mgr. Zdeňka Binarová

Smyslový chodník 

Hotovo! Náš školní areál nově zdobí smyslový chodníček vytvořený z betonu a kamínků různých barev, velikostí a tvarů. 

Práce na projektu nám zabrala celý rok. Vše jsme si museli sami promyslet, naplánovat a společnými silami zrealizovat. Do úkolu se zapojily různé skupinky žáků z celé školy. 

Práce s hlínou, betonem, struskou a pracovním nářadím se nezalekli kluci z 9.B a svým citem pro detail dodaly celému chodníčku pomyslnou třešničku na dortu dívky z 9.A a 9.B. 

Při návštěvě školy tak nezapomeňte odhodit své boty a bosou nohou okusit náš smyslový chodníček. 

Stojí to za to. Fotografie naleznete zde

                Mgr. Zdeňka Binarová

říjen

Halloweenské aktivity

Poslední říjnové dny vybízely k uspořádání něčeho veselého, ale zároveň strašidelného. Blížil se totiž Halloween, který se slaví 31. října především v anglicky mluvicích zemích, ale mezi našimi dětmi získává stále větší oblibu.

Začali jsme vyřezáváním dýní, z nichž vznikly nápadité lucerny, které byly ohodnoceny. Do soutěže O nejvydařenější halloweenskou dýni se zapojily děti čtvrtých a pátých tříd.

Na prvním místě skončila Anna Ostráková z 5. A třídy, druhé místo získala děvčata Eliška Raidová a Dominika Hasalíková z 4. B třídy a 3. místem byla oceněna Lucie Sekaczková z třídy 4. A. Nejen tyto vítězné dýně zaplnily chodby naší školy a navodily tak nadcházející atmosféru těchto oslav.

Další aktivitu – Halloweenskou párty si připravili páťáci. Pro své spolužáky ze třídy vytvořili pozvánky, nechybělo vynikající občerstvení, diskotéka, hry a soutěž o nápaditou masku. Další třídy v této netradiční výuce pokračovaly. Po chodbách a třídách se pohybovaly strašidelné, pomalované, ale především rozesmáté postavy dětí. Přesně v den tohoto lidového svátku nám celou vydařenou akci zakončili žáci čtvrtých tříd s anglickým pásmem říkanek, písní,tanečků a koledování. Všichni jsme si tyto říjnové dny užili!


Fotografie naleznete zde

PYTHAGORIÁDA

V říjnu proběhla na naší škole matematická soutěž Pythagoriáda. Zúčastnili se jí všichni žáci vyššího stupně. Řešili 15 netradičních úloh, za každou správně vyřešenou úlohu získali 1 bod. Ti žáci, kteří získali 9 a více bodů postoupili do okresního kola.

Úspěšnými řešiteli školního kola jsou: v šestých ročnících Alexandra Skupienová, která získala 11 bodů, Klaudie Benková, Sofie Černá, Klára Harazimová a Tomáš Mikeska, získali 9 bodů. Ze sedmých ročníků Tadeáš Lefenda (11 bodů) a Viktorie Martínková (9 bodů). V osmém ročníku Kryštof Sentenský (9 bodů) a v ročníku devátém Lukas Stehlík, který získal stejný počet bodů.

Okresní kolo pro žáky 6. a 9. ročníků proběhlo 22.11.2022 v aule Slezské univerzity v Opavě. Pro velký počet účastníků se ze šestého ročníku zúčastnila jen Alexandra Skupienová a Lukas Stehlík z devátého ročníku, oba se stali úspěšnými řešiteli okresního kola se ziskem 11 bodů. Alexandra se umístila na výborném 5. – 7. místě z 51 účastníků, Lukas Stehlík na 14. – 25. místě ze 61 řešitelů.

Pro žáky 7. – 8. ročníků proběhlo okresní kolo 23.11.2022 na stejném místě. Bohužel Kryštof Sentenský neměl svůj den, skončil se 2 body na předposledním místě ze 38 účastníků. Lépe se dařilo Tadeáši Lefendovi, který se ziskem 8 bodů obsadil 7. – 17 místo ze 64 účastníků.

Alexandře a Lukasovi, kteří se stali úspěšnými řešiteli okresního kola, patří velká gratulace! Všem ostatním zúčastněným přejeme, ať jeden neúspěch neodradí jejich nadšení pro matematiku.

Mgr. Irena Theuerová

Pomáháme nemocným dětem

Naše škola se zapojila do projektu "72 hodin". Jedná se o tři dny plné dobrovolnických aktivit, které se v ČR konají již desátým rokem.

Kdykoliv během těchto 72 hodin (a zároveň jakkoliv dlouho) se dobrovolníci po celém Česku pustí do aktivit, které pomohou druhým, přírodě, či jejich okolí. Výsledkem těchto projektů bude mnoho úsměvů, radosti, dobrých pocitů z vykonané práce a mnoho dalších pozitivních účinků.

My jsme se i v letošním roce domluvili s dětským oddělením Slezské nemocnice v Opavě a uspořádali sbírku plyšáků, knih, společenských her a hraček, které jsme věnovali malým pacientům. Tato "zásoba" postačí nemocnici na necelý rok. 

Děkujeme všem dětem a jejich rodičům, kteří se do této sbírky zapojili.

Mgr. Hana Nosková

Výchovný koncert Za Oponou

Pořad s názvem Za Oponou si mohli užít také žáci naší školy. Klavírista Dominik Fajkus a violoncellista Jan Hanousek se snažili našim žákům přiblížit krásu klasické hudby skrz tu současnou, kterou většina z nich poslouchá. Oba umělci dokázali propojit hudbu, kterou od sebe dělilo i několik století. Během hodinového programu zněla nejen hudba, ale také často smích a tleskání do rytmu. Hudbu filmovou a herní si žáci užili i jako soutěž. Celý koncert se vlastně nesl v duchu jakési stand – up comedy, kde si   pódium vyzkoušeli i někteří žáci. Uvolněná atmosféra se líbila zřejmě oběma stranám, což dokazuje i velmi živé video na facebookových stránkách Za Oponou s Dominikem F. Nebojme se střední školy – workshop

Dne 20. října 2022 se skupina 12 žáků 9. ročníku zúčastnila workshopu s názvem „Nebojme se SŠ“. Akci organizovala Střední průmyslová škola a Obchodní akademie v Bruntále. Děvčata a chlapci navštívili ještě před programem ve střední škole firmu Osram s.r.o., která se zabývá výrobou světelné techniky.

Po přesunu do školy proběhl program na stanovištích. Žáci plnili úkoly v laboratoři robotiky, metrologie, rozšířené reality, multimediální učebně (reklamní dílně), strojní laboratoři, učebně diagnostiky vozidel a řízení.

Na závěr workshopu proběhlo vyhodnocení nejúspěšnějších uchazečů. Naši žáci měli možnost poznat prostředí střední školy, která se nachází mimo tradiční oblast zájmů uchazečů devátých ročníků.

Mgr. Petr Theuer - kariérový poradce

září

Adaptační kurz 2022

Do šestých tříd k nám do Kravař přichází žáci z Koutů, tvoří se nové třídy, a tak je potřeba se trochu poznat a zvyknout si na nový kolektiv. Ideálním způsobem, jak toto všechno skloubit, je odjet na „adapťák „!

Letošní adaptační kurz pro šesťáky se konal v kempu Kajlovec u Hradce nad Moravicí od úterý 13. do středy 14. září. Během celého „adapťáku“ jsme se věnovali různým aktivitám, soutěžím a hrám, pracovalo se buď s celou třídou, po skupinách či týmech, ale také zbylo dost času pro individuální činnosti v osobním volnu. Sešli jsme se v úterý ráno před školou a vydali se směr vlakové nádraží. Cesta nás vedla přes Opavu až do Hradce nad Moravicí, kde jsme dále pokračovali pěšky až do kempu. Cestou jsme už hráli jednu z her „Kolíčky“. Když jsme dorazili do kempu, rozdělili jsme se na pokoje a začaly společné hry, kde jsme se navzájem seznamovali a získávali o sobě první informace. 

Další část „adapťáku“ jsme věnovali soutěžím v týmech, do kterých jsme se rozdělili již ve škole. Zajímavá byla hra „Ruce-nohy“ nebo „Sbírání čísel“. Celé úterý nám počasí přálo, a tak jsme se mohli věnovat dalším aktivitám, tentokrát v rámci třídních kolektivů jsme hráli třeba: „Pepa, Jako, Pako, Dežo“, „Gordický uzel“, nebo „Pony expres“. Po večeři jsme pak měli chvíli pro sebe, kdy jsme hráli fotbálek, přehazovanou nebo jen tak posedávali ve skupinkách. Nakonec nás ještě čekala večerní hra „Pohádkový les“.

Ve středu nám propršelo skoro celý den. Některým to náladu trochu zkazilo, ale bohužel... počasí si nevybereme! Zůstali jsme až do oběda v areálu, kde jsme plnili ještě úkoly v rámci týmů. Tyto soutěže, které byly bodovány, jsme ještě v kempu vyhodnotili a poté se vydali k domovu. Cestou zpět domů jsme takříkajíc tančili mezi kapkami deště, přesto jsme vyšli na

zámek v Hradec nad Moravicí, kde jsme měli připravenou ještě jednu hru, ale protože déšť neustával, přesunuli jsme se na nádraží a poté jeli vlakem zase domů do Kravař.

Adaptační kurz je vlastně takové soustředění, které poskytuje skupině lidí možnost vzájemně se hlouběji poznat a stmelit kolektiv. Noví spolužáci se poznají jinak a více, než jen jak ve škole a naučí se spolupracovat a lépe rozumět jeden druhému. Snad se nám to i podařilo... jak ve zpětném hodnocení uvedli někteří žáci 😊


Mgr. Kateřina Lehnertová, Mgr. Hana Machalová

Fotografie naleznete zde

90. let školy

Vážení čtenáři, 

letošní školní rok není jen dalším z mnoha začátků, ale současně si naše škola připomíná zajímavé výročí. 11. září to bylo přesně devadesát let, kdy byla slavnostně otevřena budova Masarykovy obecné a měšťanské školy v Kravařích. Tato doba je v životě školy nezanedbatelná, historicky významná nejen pro školu, ale i pro město Kravaře. Ač zmínky o školství v Kravařích sahají hluboko do 17. století, postavení a otevření současné školní budovy bylo důležitým milníkem v životě obce. 

Za dobu své existence zažila škola mnohé a její stěny se staly svědky řady událostí. Ty ale vytvářeli lidé, kteří byli a jsou se školou spjati. Učitelé, děti, kuchařky, uklízečky, školníci…Bez nich by škola nikdy neušla tak dlouhou cestu. Všem jim patří velký dík za pracovitost, poctivost, obětavost, nadšení a úsilí, které do své práce každý den vkládají a současně s úctou vzpomínáme na ty, kteří nám již pomáhat nemohou.  

Popřejme tedy škole k 90. narozeninám vzdělané učitele a obětavé zaměstnance, aby svou moudrostí, láskou a trpělivostí vychovávali zvídavé a vnímavé žáky s touhou po poznání a vědění. Žáky, kteří budou nejen dobře připraveni na budoucí život, ale budou hrdí na svoji školu, obec a rodinu. Popřejme jí  také vstřícné a spolupracují rodiče a starostlivého zřizovatele, neboť jen společným úsilím zvládneme čelit přicházejícím výzvám.

Mgr. Lukáš Kramný, ředitel školy

Pár zajímavostí naleznete zde

Zahájení školního roku 2022/2023

Letošní školní rok byl zahájen tradičně 1. září mší svatou v kostele sv. Bartoloměje. 

Poté se žáci a jejich učitelé shromáždili na školním hřišti, kde je kromě vedení školy přivítala také starostka našeho města. Slavnostně a jmenovitě byli přivítáni naši noví prvňáčci, kterým tímto dnem začala nová životní etapa. Pěknou tradicí na naší škole je doprovod prvňáčků devátými ročníky, kteří letos svou cestu základního vzdělání končí. 

Následoval společný odchod do krásně vyzdobených tříd, kde jednotliví vyučující předali základní informace k následujícím dnům a popřáli svým žákům mnoho úspěchů v novém školním roce. 

Nově příchozím žákům, prvňáčkům a také šesťákům z Koutů přejeme krásný vstup do našich školních lavic a ať je tento rok plný nových přátelství, zážitků a vědomostí.

Fotky ze zahájení zde

červen

Kravařský florbal slaví další úspěch 

O víkendu se v České Lípě konal turnaj ve florbalu. Kravařští žáci tento turnaj zcela ovládli a přivezli si první i druhé místo. Ve finále museli porazit pouze sami sebe, jelikož se zde potkali oba kravařské týmy, které během turnaje neměly  konkurenci. Galerie  

29. olympijské hry

Ve dnech 2. a 3. 6. 2022 proběhly již 29. Olympijské hry při Základní škole v Kravařích. 

1. olympijský den pro žáky 1. - 5. ročníku 

2. olympijský den pro žáky 6. - 9. ročníku

Videa Galerie 

květen 

Metodický den „Regionální identita – Hlučínsko“

Naše škola přivítala v úterý 31. května zhruba 16 učitelů z okolních škol, aby představila témata a prezentovala náměty k regionální identitě, která se ve výuce u nás využívají. 

Účastníci mohli zhlédnout v úvodu prezentaci k výuce dějepisu, ukázku výuky v hodině prvouky na 1. stupni, dále práci s tématy v českém jazyce na 2. stupni, kdy si žáci osvěžili prajzská slovíčka jako je furtka, klučka, gagalky, pazury apod., seznámili se s prajzskými frky, ale také s Ludmilou Hořkou a její tvorbou.


Projektový den pokračoval dalšími podněty ze zeměpisu a přírodopisu, kdy děti pracovaly nejen ve třídě, ale také v terénu třeba u jednoho z bludných balvanů. 


Pro skupinu učitelů byl nachystán také interaktivní program venku, kdy během hodinové procházky poznávali Kravaře přes aplikaci Actionbound. Plnili po trase různé úkoly, kdy museli sejmout třeba QR kód, udělat si selfie s Janem Nepomuckým, zjistit stavitele kostela, ale také spočítat falešná okna zámku atd. 

Toto metodické setkání bylo určitě velmi přínosné pro všechny zúčastněné a věříme, že jsme touto cestou mohli předat opravdu velkou inspiraci, jak pracovat ve škole s regionální identitou Hlučínska a probouzet tak v dětech vztah k místu, kde vyrůstají. Galerie 

Návštěva Litvy v rámci programu Erasmu 

21. května 2022 se čtyři žáci a dvě paní učitelky vydali pod projektem Erasmus na poslední výjezd do Litvy. Bohužel kvůli Covidu jsme ani tentokrát nemohli spát u rodin doma, ale v hotelu. 

Během pobytu jsme navštívili mnoho zajímavých a krásných míst, například hlavní město Vilnius nebo národopisné muzeum ve městě Alytus. V Kaunasu jsme byli v rámci festivalu loutkových divadel pozváni na místní divadelní představení a odpoledne jsme strávili procházkou po tomto městě. 

Bohatý program, který nám škola v Prienai přichystala, se nám všem moc líbil. Kromě krásného přivítání ve škole s kulturním programem žáků školy a oficiálního ukončení celého projektu, nás nadchla krásná zelená příroda a pohostinní lidé. Celý pobyt jsme si užili a děkujeme naší i hostitelské škole za perfektní organizaci celého týdne. Galerie 

Trh pracovních příležitostí – „Den řemesel“

 Dne 19. května 2022 se chlapci osmých ročníků zúčastnili exkurze na Středním odborném učilišti stavebním v Opavě. Pro chlapce to byla možnost, jak se blíže seznámit s učebními a studijními obory, které tato škola vyučuje a připravuje řemeslníky pro firmy na českém pracovním trhu.

  Kluci si mohli „osahat“ v dílnách praktického výcviku, co obnáší jednotlivá řemesla, tzn. zedník, truhlář, instalatér, elektrikář, studijní obory mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení a operátor dřevařské a nábytkářské výroby.

  Poněvadž šikovných řemeslníků v posledních letech ubývá, je vhodné se zamyslet nad správnou volbou oboru a školy v příštím roce a vybrat si zde jeden z učebních nebo studijních oborů. Dalším motivujícím prvkem při volbě této školy a oborů jsou krajská stipendia. Tato škola je mezi vybranými školami s podporovanými obory. Galerie 

Wolfram 2022

 Začátkem května se konalo oblastní kolo tradiční branně vědomostní soutěže „Wolfram 2022“ organizované Krajským vojenským velitelstvím Ostrava. Soutěž byla pořádána již 5. rokem a soutěžila čtyřčlenná smíšená družstva žáků 8. tříd základních škol. Soutěž je orientovaná vedle dalších i na vojenské disciplíny a znalost historie paravýsadku Wolfram, po kterém je pojmenovaná. Naši školu reprezentovali tři chlapci a jedna dívka a ve velké konkurenci devatenácti týmu se umístili na krásném 6. místě. K postupu do krajského finále jim chyběl opravdu jen kousek. Galerie 

duben

Návštěva Itálie v rámci programu Erasmu 

Ukliďme Kravaře

 V měsíci dubnu, konkrétně 22. dubna, slaví naše Země svátek. Žáci druhého stupně se zapojili do akce "Ukliďme Kravaře" a vydali se do ulic našeho města a blízkého okolí. Galerie  Videa 

březen

Florbalový úspěch pokračuje...

 Naši florbalisti se účastnili 31. března turnaje ČEPS cup v Praze, kterého se zúčastnilo 16 týmů z celé České republiky. Chlapci se umístili na krásném 3. místě.

K postupu do finále jim chyběl krůček… při nájezdech se štěstí přiklonilo na stranu soupeřů. Avšak v zápase o bronz si to Naši kluci pohlídali a cenný kov si nenechali vzít.


Klukům a jejich trenérům velmi gratulujeme. Galerie  Videa 

Zájezd do koncentračního tábora Osvětim v Polsku 

 V měsíci březnu uspořádala naše škola dva poznávací zájezdy do koncentračního tábora Osvětim v Polsku. Žáci devátých ročníků se v hodinách dějepisu  věnovali  problematice holokaustu a prohlídka největšího koncentračního tábora  tak byla završením jejich poznávání této smutné kapitoly lidských dějin. I když by se mohlo v nádherném jarním počasí zdát, že zlo je již dávno skryto a zapomenuto, myslím, že ve všech přesto zůstal pocit beznaděje a bolesti ze smrti milionů nevinných lidí. Jak řekl jeden z přeživších holokaustu  "Zapomenout, znamená zabít všechny oběti podruhé." V dějepise se s žáky proto snažíme pochopit i to, že mnohé činy naší historie by se neměly už nikdy opakovat... Galerie  Videa 

Úspěch na soutěži Šampion KOLOFÍKU“  

 V letošním roce se na střední škole technické Kolofík, v Opavě rozhodli zorganizovat pro žáky 8. ročníků základních škol novou soutěž s názvem „Šampion KOLOFÍKU“. Byly vybrány některé školy z okresu Opava a mezi nimi i ta Naše.

Soutěž spočívala ve virtuálním svařování na zařízeních, která pomocí počítačové grafiky a dalších vychytávek věrně simulují průběh svařování i s výsledným vyhodnocením správnosti svaru. Simulátor umožňuje žákům vyzkoušet si svařování v bezpečí a bez rizika. 

Soutěže se účastnila tříčlenná družstva. Naší školu reprezentovali Karolína Nahlíková, Jan Kraus a Čeňek Štefek. Tomuto týmu  se soutěž velice vydařila. Společně obsadili v týmové soutěži 1. místo a i mezi jednotlivci si jediná dívčí účastnice vybojovala 2. místo.

Všem účastníkům, kteří Nás tak krásně reprezentovali, gratulujeme. Galerie 

INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 19. 2. 2022 - Covid 

 Vážení rodiče

plošné testování ve školách skončilo v pátek 18. 2., od následujícího týdne se tedy ve škole již žáci a zaměstnanci netestují ani RAT antigenními testy a ani PCR testy. Všem vám chci poděkovat za zvládnutí situace kolem velkého počtu nemocných žáků i pedagogů. Naším společným cílem bylo udržet školu v provozu, což se nám podařilo. 


S touto změnou se od 19. 2. uvádí v platnost také nová pravidla hlášení Covid pozitivity a trasování. Tato pravidla uvádíme níže, v zásadě se ale jedná o skutečnost, že škola již neřeší rizikové kontakty s pozitivními osobami a veškeré trasování je zpět přeneseno na komunikaci přímo mezi hygienou a zákonným zástupcem pozitivně testovaného dítěte.


Pro školu nově platí:Dílčí uvolnění v provozu školy:Nadále ovšem platí:leden

Florbalový úspěch

V úterý 25. ledna se žáci 4. a 5. ročníku naší školy zúčastnili krajského finále ve florbalu v Ostravě.
V tomto finále dokázali navázat na úspěch
z okresního kola a postoupili
do celorepublikového finále, které se bude konat
v Praze
na přelomu března a dubna. V republikovém finále změří naší žáci síly s 15 nejlepšími mužstvy z Česka. 

Žákům přejeme, ať svou vítěznou sérii (6 zápasů) natáhnou co nejvíce. 

Na úspěchu se podíleli: Max Abrahamczik, Michal Postulka, David Malcharek, Filip Rozinek, Ondřej Blažek, Matyáš Kubišta, Jan Nevřela a Jonáš Peterek. 

Zvláštní poděkování za perfektní přípravu všech žáků patří trenérům Davidovi Thomasovi a Ondrovi Frankovi. Galerie