Základní škola Kravaře

Agrese je OK_3.12.2021 Kravaře.pdf

PYTHAGORIÁDA

Začátkem listopadu proběhla na naší škole matematická soutěž Pythagoriáda. Zúčastnili se ji všichni žáci vyššího stupně. Řešilo se 15 netradičních úloh, za každou správně vyřešenou úlohu získali 1 bod. Ti žáci, kteří získali 10 a více bodů postupují do okresního kola.

Okresní kolo pro žáky 6. – 7. tříd se bude konat 7. 12. 2021 online ve škole. Ze šestého ročníku postupuje pouze Tadeáš Lefenda (v okrese Opava postupuje 54 žáku). V sedmém ročníku není žádný postupující (z okresu Opava 5 žáků).

8. – 9. ročníky mají okresní kolo 8.12. 2021 podobně jako předchozí kategorie. Osmý ročník byl nejúspěšnější, postupují Lukas Stehlík, Darja Vilášková a Oliver Topinka (z okresu Opava postupuje 66 žáků). Z devátého ročníku nevzešel žádný účastník (v okrese Opava postupuje 21 žáků).

Všem žákům děkujeme za snahu o co nejlepší výsledek a úspěšným řešitelům držíme palce v okresním kole.


Mgr. Irena Theuerová

Vážení rodiče,

vláda ČR schválila mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, ze kterého vyplývá, že na území vybraných okresů proběhne ve dnech 22. a 29. listopadu 2021 testování na onemocnění covid-19, a to antigenními testy (v našem případě testy SEJOY).

Žáci budou tedy testováni v pondělí 22. a 29. 11. 2021. Žáci, kteří navštěvují ranní družinu, budou testování po příchodu do družiny. Testovat se budou všichni žáci kromě očkovaných, žáků v ochranné lhůtě nebo těch, kteří budou mít PCR test ne starší 72 h nebo antigenní test ne starší 24 h.

V případě pozitivního výsledku testu bude žák neprodleně izolován, budou kontaktováni zákonní zástupci. Žák bude odeslán v doprovodu zák. zástupce nebo na základě informovaného souhlasu domů.

Škola vydá pozitivně testované osobě nebo zákonnému zástupci potvrzení o tom, že byl pozitivně testován. Poté je povinností pozitivně testovaného informovat poskytovatele zdravotnických služeb (např. praktického lékaře) a ten je povinen rozhodnout o indikaci kontrolního vyšetření metodou RT-PCR. O výsledku tohoto vyšetření informuje zákonný zástupce školu.

Pokud se žák nebude testovat a nespadá ani do osvobozené skupiny od testování, bude muset mít po celou dobu pobytu ve škole nasazený respirátor nebo roušku.

Děkujeme Vám za spolupráci a pochopení.

Upozornění změny v.docx
Provoz školy od září 2021 (covid).docx
Testování od 1.9..docx
Průběh testování a možné výsledky.docx

ŠKOLNÍ JÍDELNA - oznámení

Školní jídelna v novém školním roce.docx

Čestné prohlášení o negativním výsledku testu na Covid-19

Vážení rodiče,

pokud budete potřebovat doložit negativní výsledek testu na Covid-19 Vašeho dítěte při vstupu do provozoven (např. kadeřnictví, holičství atd.) nebo pro účely amatérského sportu, můžete tuto skutečnost doložit čestným prohlášením o testování ve škole nejdéle před 72 hodinami.

Čestné prohlášení si můžete stáhnout zde:

Rovněž Vás informujeme, že z důvodů dodržování hygienických opatření ve školní jídelně dochází k úpravě rozvrhu žáků druhého stupně a to v tom smyslu, že konec vyučování mají žáci rozložen v průběhu šesté vyučovací hodiny, aby se mohli na obědech postupně vystřídat.

Mgr. Lukáš Kramný

ředitel školy

ČESTNÉ-PROHLÁŠENÍ-O-NEGATIVNÍM-VÝSLEDKU-NA-PŘÍTOMNOST-VIRU-SARS.docx
SOUHLAS.docx