Základní škola KravařeŠkolní Akademie 2022Kravařský florbal slaví další úspěch

O víkendu se v České Lípě konal turnaj ve florbalu. Kravařští žáci tento turnaj zcela ovládli a přivezli si první i druhé místo. Ve finále museli porazit pouze sami sebe, jelikož se zde potkali oba kravařské týmy, které během turnaje neměly konkurenci.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

29. Olympijské hry

Ve dnech 2. a 3. 6. 2022 proběhly již 29. Olympijské hry při Základní škole v Kravařích.

1. olympijský den pro žáky 1. - 5. ročníku

2. olympijský den pro žáky 6. - 9. ročníku

1. den

2. den

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Metodický den „Regionální identita – Hlučínsko“


Naše škola přivítala v úterý 31. května zhruba 16 učitelů z okolních škol, aby představila témata a prezentovala náměty k regionální identitě, která se ve výuce u nás využívají.

Účastníci mohli zhlédnout v úvodu prezentaci k výuce dějepisu, ukázku výuky v hodině prvouky na 1. stupni, dále práci s tématy v českém jazyce na 2. stupni, kdy si žáci osvěžili prajzská slovíčka jako je furtka, klučka, gagalky, pazury apod., seznámili se s prajzskými frky, ale také s Ludmilou Hořkou a její tvorbou.

Projektový den pokračoval dalšími podněty ze zeměpisu a přírodopisu, kdy děti pracovaly nejen ve třídě, ale také v terénu třeba u jednoho z bludných balvanů.

Pro skupinu učitelů byl nachystán také interaktivní program venku, kdy během hodinové procházky poznávali Kravaře přes aplikaci Actionbound. Plnili po trase různé úkoly, kdy museli sejmout třeba QR kód, udělat si selfie s Janem Nepomuckým, zjistit stavitele kostela, ale také spočítat falešná okna zámku atd.

Toto metodické setkání bylo určitě velmi přínosné pro všechny zúčastněné a věříme, že jsme touto cestou mohli předat opravdu velkou inspiraci, jak pracovat ve škole s regionální identitou Hlučínska a probouzet tak v dětech vztah k místu, kde vyrůstají.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Návštěva Litvy v rámci programu Erasmu

21. května 2022 se čtyři žáci a dvě paní učitelky vydali pod projektem Erasmus na poslední výjezd do Litvy. Bohužel kvůli Covidu jsme ani tentokrát nemohli spát u rodin doma, ale v hotelu.

Během pobytu jsme navštívili mnoho zajímavých a krásných míst, například hlavní město Vilnius nebo národopisné muzeum ve městě Alytus. V Kaunasu jsme byli v rámci festivalu loutkových divadel pozváni na místní divadelní představení a odpoledne jsme strávili procházkou po tomto městě.

Bohatý program, který nám škola v Prienai přichystala, se nám všem moc líbil. Kromě krásného přivítání ve škole s kulturním programem žáků školy a oficiálního ukončení celého projektu, nás nadchla krásná zelená příroda a pohostinní lidé. Celý pobyt jsme si užili a děkujeme naší i hostitelské škole za perfektní organizaci celého týdne.

Trh pracovních příležitostí – „Den řemesel“

Dne 19. května 2022 se chlapci osmých ročníků zúčastnili exkurze na Středním odborném učilišti stavebním v Opavě. Pro chlapce to byla možnost, jak se blíže seznámit s učebními a studijními obory, které tato škola vyučuje a připravuje řemeslníky pro firmy na českém pracovním trhu.

Kluci si mohli „osahat“ v dílnách praktického výcviku, co obnáší jednotlivá řemesla, tzn. zedník, truhlář, instalatér, elektrikář, studijní obory mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení a operátor dřevařské a nábytkářské výroby.

Poněvadž šikovných řemeslníků v posledních letech ubývá, je vhodné se zamyslet nad správnou volbou oboru a školy v příštím roce a vybrat si zde jeden z učebních nebo studijních oborů. Dalším motivujícím prvkem při volbě této školy a oborů jsou krajská stipendia. Tato škola je mezi vybranými školami s podporovanými obory.

kariérový poradce Mgr. Theuer Petr


Scan+ 250i22060905540.pdf

Wolfram 2022

Začátkem května se konalo oblastní kolo tradiční branně vědomostní soutěže „Wolfram 2022“ organizované Krajským vojenským velitelstvím Ostrava. Soutěž byla pořádána již 5. rokem a soutěžila čtyřčlenná smíšená družstva žáků 8. tříd základních škol. Soutěž je orientovaná vedle dalších i na vojenské disciplíny a znalost historie paravýsadku Wolfram, po kterém je pojmenovaná. Naši školu reprezentovali tři chlapci a jedna dívka a ve velké konkurenci devatenácti týmu se umístili na krásném 6. místě. K postupu do krajského finále jim chyběl opravdu jen kousek.


Klára Szusciková


Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
Zápis cizinců 2022-2023-letáček.docx

Návštěva Itálie v rámci programu Erasmu

Ukliďme Kravaře

V měsíci dubnu, konkrétně 22. dubna, slaví naše Země svátek. Žáci druhého stupně se zapojili do akce "Ukliďme Kravaře" a vydali se do ulic našeho města a blízkého okolí.

ČLANEK NA WEB.docx

Florbalový úspěch pokračuje...

Naši florbalisti se účastnili 31. března turnaje ČEPS cup v Praze, kterého se zúčastnilo 16 týmů z celé České republiky. Chlapci se umístili na krásném 3. místě.

K postupu do finále jim chyběl krůček… při nájezdech se štěstí přiklonilo na stranu soupeřů. Avšak v zápase o bronz si to Naši kluci pohlídali a cenný kov si nenechali vzít.


Klukům a jejich trenérům velmi gratulujeme.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Zájezd do koncentračního tábora Osvětim v Polsku

V měsíci březnu uspořádala naše škola dva poznávací zájezdy do koncentračního tábora Osvětim v Polsku. Žáci devátých ročníků se v hodinách dějepisu věnovali problematice holokaustu a prohlídka největšího koncentračního tábora tak byla završením jejich poznávání této smutné kapitoly lidských dějin. I když by se mohlo v nádherném jarním počasí zdát, že zlo je již dávno skryto a zapomenuto, myslím, že ve všech přesto zůstal pocit beznaděje a bolesti ze smrti milionů nevinných lidí. Jak řekl jeden z přeživších holokaustu "Zapomenout, znamená zabít všechny oběti podruhé." V dějepise se s žáky proto snažíme pochopit i to, že mnohé činy naší historie by se neměly už nikdy opakovat...


Mgr. Petra Heidrová


Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Úspěch na soutěži Šampion KOLOFÍKU

V letošním roce se na střední škole technické Kolofík, v Opavě rozhodli zorganizovat pro žáky 8. ročníků základních škol novou soutěž s názvem „Šampion KOLOFÍKU“. Byly vybrány některé školy z okresu Opava a mezi nimi i ta Naše.

Soutěž spočívala ve virtuálním svařování na zařízeních, která pomocí počítačové grafiky a dalších vychytávek věrně simulují průběh svařování i s výsledným vyhodnocením správnosti svaru. Simulátor umožňuje žákům vyzkoušet si svařování v bezpečí a bez rizika.

Soutěže se účastnila tříčlenná družstva. Naší školu reprezentovali Karolína Nahlíková, Jan Kraus a Čeňek Štefek. Tomuto týmu se soutěž velice vydařila. Společně obsadili v týmové soutěži 1. místo a i mezi jednotlivci si jediná dívčí účastnice vybojovala 2. místo.

Všem účastníkům, kteří Nás tak krásně reprezentovali, gratulujeme.


Szusciková Klára


Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 19. 2. 2022

Vážení rodiče

plošné testování ve školách skončilo v pátek 18. 2., od následujícího týdne se tedy ve škole již žáci a zaměstnanci netestují ani RAT antigenními testy a ani PCR testy. Všem vám chci poděkovat za zvládnutí situace kolem velkého počtu nemocných žáků i pedagogů. Naším společným cílem bylo udržet školu v provozu, což se nám podařilo.


S touto změnou se od 19. 2. uvádí v platnost také nová pravidla hlášení Covid pozitivity a trasování. Tato pravidla uvádíme níže, v zásadě se ale jedná o skutečnost, že škola již neřeší rizikové kontakty s pozitivními osobami a veškeré trasování je zpět přeneseno na komunikaci přímo mezi hygienou a zákonným zástupcem pozitivně testovaného dítěte.


Pro školu nově platí:


 • Ruší se povinnost školy informovat KHS o pozitivním testu žáka/zaměstnance, školy KHS nekontaktují;

 • školy již neposkytují KHS seznamy žáků/zaměstnanců, kteří byli určeni jako rizikový kontakt;

 • školy mohou poskytnout součinnost KHS, nicméně nejsou již oprávněny automaticky předávat osobní údaje žáků/zaměstnanců - předávání údajů je nyní zakotveno v mimořádném opatření s jasným výčtem předávaných údajů, bez tohoto zákonného podkladu nejsou školy ani školská zařízení oprávněny předávat osobní údaje;

 • zákonní zástupci/zaměstnanci/žáci/ již nejsou povinni nahlašovat škole pozitivní PCR test na Covid.


Dílčí uvolnění v provozu školy:


 • Již není nikde povinnost dokládat OTN (očkování, negativní test, prodělání nemoci) - z pohledu žáka to je především k volnočasovým aktivitám, školním akcím, plavání, školám v přírodě a lyžařským zájezdům.

 • Provoz ve školní jídelně je bez omezení.

 • Pořádání třídních schůzek, dnů otevřených dveří a jiných akcí pořádaných pro veřejnost není podmíněno dokládáním OTN a tyto činnosti jsou pouze omezeny maximálním počtem 500 účastníků. (S respirátorem ve vnitřních prostorách.)

 • Při výuce nemusíte mít respirátor v případě, že uběhla doba 14 dní od plného očkování.


Nadále ovšem platí:


 • Povinnost nošení odpovídající ochrany nosu a úst ve všech vnitřních společných prostorách.

 • Výjimky - rouška nemusí být nasazena při usazení žáka na svém místě, dále v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejména tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje), případně u osob, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen respirátor nebo zdravotnickou obličejovou masku nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC. (Tuto skutečnost doloží lékařským potvrzením.)


 • V případě, že žák vykazuje příznaky akutního onemocnění, nemůže jej škola či školské zařízení vpustit do výuky, neboť i nadále platí povinnost školy takové dítě nebo žáka oddělit od ostatních a zajistit nad ním dohled zletilé osoby (§ 7 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb.). Škola v takovém případě kontaktuje zákonné zástupce, aby si dítě nebo žáka vyzvedli a odvedli domů, popřípadě, aby s jejich souhlasem opustil školu samostatně. Jedná se tedy o běžný postup v situacích, kdy dítě nebo žák vykazuje příznaky akutního infekčního onemocnění. Do doby vyzvednutí či opuštění školy je tento žák izolován od ostatních spolužáků.


Mgr. Lukáš KramnýFlorbalový úspěch

V úterý 25. ledna se žáci 4. a 5. ročníku naší školy zúčastnili krajského finále ve florbalu v Ostravě.
V tomto finále dokázali navázat na úspěch
z okresního kola a postoupili
do celorepublikového finále, které se bude konat
v Praze
na přelomu března a dubna. V republikovém finále změří naší žáci síly s 15 nejlepšími mužstvy z Česka.

Žákům přejeme, ať svou vítěznou sérii (6 zápasů) natáhnou co nejvíce.

Na úspěchu se podíleli: Max Abrahamczik, Michal Postulka, David Malcharek, Filip Rozinek, Ondřej Blažek, Matyáš Kubišta, Jan Nevřela a Jonáš Peterek.

Zvláštní poděkování za perfektní přípravu všech žáků patří trenérům Davidovi Thomasovi a Ondrovi Frankovi.

Mgr. Martin WernerCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Návštěva Španělska v rámci programu Erasmu

Filipova olympiáda

V měsíci prosinci se žáci naší školy zúčastnili soutěže „Filipova olympiáda“, kterou pořádala v online prostředí banka ČSOB. Filipova olympiáda je soutěž, která se věnuje finanční a digitální gramotnosti (světu peněž a online prostředí). Žáci měli možnost proniknout do světa peněz, kde sbírali virtuální zlaťáky a potýkali se s různými tématy, které patří do oboru finanční gramotnosti (peníze, moderní platební metody, hospodaření domácnosti, rizika v digitálním světě, finanční produkty, zodpovědné zadlužování). Přestože se šesťáci snažili a v průběhu soutěže v rámci kraje obsadili na dlouhou dobu první místo, v závěrečném testu již jejich síly nestačili a dále do celostátního finále se neprobojovali.

Děkuji žákům třídy 6.B, kteří věnovali této soutěži čas a energii (dokonce i svůj soukromý) a pracovali velice pilně a svědomitě: Rostislav Baier, Vojtěch Jochim, Natálie Mainušová, Filip Malý a Jiří Vala.

Hana Machalová

Fotografie pomáhají

V průběhu měsíce listopadu se žáci naší školy zúčastnili „laskavé výzvy“ a snažili se plnit drobné úkoly, kterými by mohli ostatní potěšit a pomoci. Na druhém stupni byli žáci zapojeni do fotografické soutěže, ze které nakonec vyšlo devět vítězných fotek za každou třídu. Celá soutěž měla ale především za úkol pomoci malé holčičce Karolínce, která trpí dětskou mozkovou obrnou. Vše vyvrcholilo 8. prosince, kdy byly fotografie instalovány na chodbě školy a žáci mohli drobným finančním obnosem přispět. Nejvíc „bodů - penízků“ nakonec získal „pejsek manekýn“ ze třídy 7.B. I všechny ostatní fotografie byly krásné a „pomohly“ získat pro Karolínku nakonec dohromady úžasných 9 740 Kč, které budou použity na její speciální rehabilitační péči. Ještě jednou moc všem děkujeme, protože láska a laskavost nikdy nejsou zbytečné….vždycky něco změní!

Carousel imageCarousel imageCarousel image

Němčina v prosinci

V prosinci proběhli tři soutěže, kterých se účastnili žáci a žákyně z osmých a devátých ročníků.

První dvě organizovalo Sdružení přátel německého jazyka z Hlučína a uskutečnilo se 8. 12. 2021 v Červeném kostele v Hlučíně. Sjeli se zde zástupci základních škol z Ludgeřovic, Kobeřic a naší školy. Ze středních škol zde byla zastoupena Soukromá střední škola ekonomická z Opavy. Žáci byli dobře připraveni, úroveň byla vysoká. V porotě zasedla také zástupkyně z Polska, se kterou si žáci na závěr zazpívali tři koledy.

Do soutěže v přednesu básní významného romantického básníka Josepha von Eichendorffa se přihlásila čtyři děvčata, bohužel termín kolidoval s jejich jinými aktivitami, takže nakonec soutěžily pouze dvě žákyně z naší školy. Obě přednášely s citem a dobrou výslovností. První místo obsadila s básní Das zerbrochene Ringlein Amálie Hlaváčová z 9. A a druhé místo s básní Nachts Lucie Uličková z 8. A.

Druhá soutěž se nazývala Komm, Bücherwurm! A prověřovala žáky ve správné výslovnosti a dramatizaci německých klasických pohádek. Žáci měli během dvou minut přečíst jimi vybraný úsek pohádky. Naší školu reprezentovali žáci Christina Andrade, Ella Lefnerová, Sabina Fišerová, Alexandra Vránová a Michael Stehlík z 8. B, Amálie Hlaváčová z 9. A a Lukáš Kaperstein z 9. B. Přestože osmáci mají němčinu teprve tři měsíce, velice pěkně vyslovovali i velmi obtížná slova. První místo si zajistila Christina Andrade z 8. B., která četla pohádku Hans im Glück. Můžeme být s výkony všech žáků spokojeni. Doufejme, že budou soutěžit i v příštím roce.

Třetí soutěž bylo základní kolo olympiády z německého jazyka, kterou pořádá v okresním kole Centrum volného času v Opavě. Toto základní kolo proběhlo 17. 12. na naší škole. Letos se ho zúčastnily tři žákyně z osmých ročníků - Christina Andrade a Ella Lefnerová z 8. B a Lucie Uličková z 8. A. Žákyně si losovaly ze tří témat: Ich, Meine Familie, Mein Freund/in; o kterých vyprávěly a odpovídaly na otázky k tématu. Dále pak odpovídaly písemně na otázky k neznámému textu a nakonec kousek nového textu musely přečíst. Po sečtení všech bodů obsadila Ella první místo, Lucie druhé a Christina třetí. Blahopřejeme!

CamScanner 12-22-2021 08.32.pdf

Touto cestou jsme chtěli hlavně Vám rodičům popřát klidné kouzelné Vánoce plné rodinné pohody a splněných přání.

Všem dětem děkujeme za trpělivost a věříme, že i těm nejmenším zůstane chuť zpívat dále. Děkujeme, že rádi zpíváte!

S milým vánočním pozdravem M.Kotulová a S. Weczerková

Zápolení v deskových hrách

Předvánoční období bylo v naší škole kromě tradičního učení a zdobení doplněno spoustou nových zážitků a zkušeností, které pro nás letos přichystala Místní akční skupina pro Hlučínsko. Pro děti bylo připraveno zápolení v deskových hrách, kde zástupci čtvrtých a pátých tříd soutěžili v několika týmech, z nichž pak byli vyhlášeni vítězové. V obdobném duchu zápolili i žáci sedmých tříd. Děkujeme za sbírku deskových her, kterou budou využívat děti v družině, ale i při vyučovacích hodinách.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Prima pokusy pro školáky

Následovaly Prima pokusy pro školáky. V rámci projektů Místní akční plán vzdělávání pro Hlučínsko si třídy 1.stupně v nabízených programech vyzkoušely pokusy s papírem, solí, bramborami i bonbónky. Dále pak pozorovaly svět kolem nás pod mikroskopem a pracovaly s hmotou. Především menší školáci nad výsledky pokusů neskrývali úžas, nadšení, ale i respekt.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Kreativní dílny

Ve spolupráci se sdružením PROTOTÝPCI byly uspořádány aktivity podporující kreativitu a originální řešení problému. V Kreativní dílně pod názvem Peněženková challenge se děti učily vnímat potřeby okolí, rozlišovat mezi zadáním a poptávkou.Tato aktivita byla i vstupem do designového myšlení. Další třídy využily program Myšmapková challenge zaměřený na schopnost uvědomit si své silné stánky, co mě baví i důležitost předávání informací.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Malý mulař

Sestavu různorodých aktivit ukončila vzdělávací akce, při níž se žáci seznámili s tradiční cihlovou architekturou Hlučínska. Jednalo se o program Malý mulař. Už samotný název „mulař“ byl pro děti cizím slovem. A tak se prostřednictvím rozmanitých aktivit a s pomocí předmětů jako je cihla, náčiní zedníka, modelů staveb a skleněných vitráží děti dozvěděly nové informace a postřehy, které se vlastně nachází všude kolem nás. Stačí se jen dobře dívat a pozorněji vnímat místa, kde žijí a žili naši předci. Žáci hodnotili netradičně strávenou vyučovací hodinu palcem nahoru. Třešničkou na dortu však byla nečekaná návštěva z České televize, díky které se někteří školáci mohli vidět ve zprávách z regionu, jak skládají model strahovické kaple nebo debatují s paní lektorkou nad obrázky okolní architektury. Děkujeme za všechny nabízené aktivity a těšíme se na další.

Carousel imageCarousel imageCarousel image
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
VID-20211206-WA0000.mp4

OKRESNÍ KOLO PYTHAGORIÁDY

V minulém článku jsem informovala, že 7. a 8. 12. 2021 proběhlo okresní kolo matematické soutěže Pythagoriáda. Naši žáci se v konkurenci škol opavského okresu neztratili.

Nejvíce se dařilo Tadeášovi Lefendovi ze 6.A, který se stal úspěšným řešitelem okresního kola. Ze 12 možných bodů získal 9. Velká gratulace!

Darja Vilášková a Lukas Stehlík z 8.B získali ze14 bodů 8, „úspěšný řešitel“ jim utekl o 2 body. Oliver Topinka z 8.A vybojoval 5 bodů.

Všem účastníkům děkuji za reprezentaci naší školy a věřím, že nadšení pro matematiku jim zůstane a v příštím roce se k nim přidají další žáci.

Mgr. Irena Theuerová

PYTHAGORIÁDA

Začátkem listopadu proběhla na naší škole matematická soutěž Pythagoriáda. Zúčastnili se ji všichni žáci vyššího stupně. Řešilo se 15 netradičních úloh, za každou správně vyřešenou úlohu získali 1 bod. Ti žáci, kteří získali 10 a více bodů postupují do okresního kola.

Okresní kolo pro žáky 6. – 7. tříd se bude konat 7. 12. 2021 online ve škole. Ze šestého ročníku postupuje pouze Tadeáš Lefenda (v okrese Opava postupuje 54 žáku). V sedmém ročníku není žádný postupující (z okresu Opava 5 žáků).

8. – 9. ročníky mají okresní kolo 8.12. 2021 podobně jako předchozí kategorie. Osmý ročník byl nejúspěšnější, postupují Lukas Stehlík, Darja Vilášková a Oliver Topinka (z okresu Opava postupuje 66 žáků). Z devátého ročníku nevzešel žádný účastník (v okrese Opava postupuje 21 žáků).

Všem žákům děkujeme za snahu o co nejlepší výsledek a úspěšným řešitelům držíme palce v okresním kole.


Mgr. Irena Theuerová

Vážení rodiče,

vláda ČR schválila mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, ze kterého vyplývá, že na území vybraných okresů proběhne ve dnech 22. a 29. listopadu 2021 testování na onemocnění covid-19, a to antigenními testy (v našem případě testy SEJOY).

Žáci budou tedy testováni v pondělí 22. a 29. 11. 2021. Žáci, kteří navštěvují ranní družinu, budou testování po příchodu do družiny. Testovat se budou všichni žáci kromě očkovaných, žáků v ochranné lhůtě nebo těch, kteří budou mít PCR test ne starší 72 h nebo antigenní test ne starší 24 h.

V případě pozitivního výsledku testu bude žák neprodleně izolován, budou kontaktováni zákonní zástupci. Žák bude odeslán v doprovodu zák. zástupce nebo na základě informovaného souhlasu domů.

Škola vydá pozitivně testované osobě nebo zákonnému zástupci potvrzení o tom, že byl pozitivně testován. Poté je povinností pozitivně testovaného informovat poskytovatele zdravotnických služeb (např. praktického lékaře) a ten je povinen rozhodnout o indikaci kontrolního vyšetření metodou RT-PCR. O výsledku tohoto vyšetření informuje zákonný zástupce školu.

Pokud se žák nebude testovat a nespadá ani do osvobozené skupiny od testování, bude muset mít po celou dobu pobytu ve škole nasazený respirátor nebo roušku.

Děkujeme Vám za spolupráci a pochopení.

Upozornění změny v.docx
Provoz školy od září 2021 (covid).docx
Testování od 1.9..docx
Průběh testování a možné výsledky.docx

ŠKOLNÍ JÍDELNA - oznámení

Školní jídelna v novém školním roce.docx

Čestné prohlášení o negativním výsledku testu na Covid-19

Vážení rodiče,

pokud budete potřebovat doložit negativní výsledek testu na Covid-19 Vašeho dítěte při vstupu do provozoven (např. kadeřnictví, holičství atd.) nebo pro účely amatérského sportu, můžete tuto skutečnost doložit čestným prohlášením o testování ve škole nejdéle před 72 hodinami.

Čestné prohlášení si můžete stáhnout zde:

Rovněž Vás informujeme, že z důvodů dodržování hygienických opatření ve školní jídelně dochází k úpravě rozvrhu žáků druhého stupně a to v tom smyslu, že konec vyučování mají žáci rozložen v průběhu šesté vyučovací hodiny, aby se mohli na obědech postupně vystřídat.

Mgr. Lukáš Kramný

ředitel školy

ČESTNÉ-PROHLÁŠENÍ-O-NEGATIVNÍM-VÝSLEDKU-NA-PŘÍTOMNOST-VIRU-SARS.docx
SOUHLAS.docx