Nejčastější otázky
Na koho se obrátit při ztrátě hesla do školy online?

ulrichovamarketa@kravarezs.cz

Na koho se obrátit při ztrátě hesla k přihlašování na obědy?

vedoucí školní jídelny Martina Šulová

Jak omluvit své dítě v době nepřítomnosti?

Výhradně ve škole online v záložce OMLUVENKA.

V kolik hodin se otevírá ráno vstup do šaten 1. stupně?

7.30 hodin

Jak se dostanu do školy v případě pozdního příchodu?

Na dveřích u vstupu na první stupeň je umístěn nový videozvonek. Po zazvonění budete vpuštěni do budovy.

Můžeme poplatek za družinu uhradit na účet?

Ano, od letošního roku lze uhradit poplatek na školní účet.

Mohou navštěvovat ranní družinu také děti, které nejsou do družiny přihlášený?

Ano, ranní družinu mohou navštěvovat bezplatně i děti, které nejsou přihlášeny.

Může dítě v případě nutnosti využít pobytu ve školní družině, i když není přihlášeno?

Pouze po domluvě.

Musí se dítě zúčastnit bruslení v rámci hodiny TV?

Ano, je to součást tělesné výchovy. Dítě si vyzkouší další sportovní aktivity. Rodič by měl zajistit brusle pro žáka (ví to s dostatečným předstihem).

Když má mé dítě v dopoledních hodinách lékařskou prohlídku, mohu ho omluvit na celý den?

Pokud dítě jde na běžnou preventivní prohlídku, zubař atd… mělo by se vrátit do školy. Pokud se jedná o složitější zákrok, pak rozumíme, že dítě do školy již nedorazí. Obecně, dítě by mělo chybět co nejméně, ať nemusí dohánět zameškané hodiny a dopisovat učivo.

Když vím, že jde mé dítě k lékaři, stačí ho omluvit po příchodu do školy?

V případě plánovaného termínu lékaře rodič informuje třídního učitele dopředu. V případě, že žák onemocní, je rodič povinen omluvit jeho nepřítomnost do 3 kalendářních dnů od začátku nepřítomnosti žáka na vyučování.

Můj syn ztratil čip.

Nahlásíte ztrátu čipu třídnímu učiteli. Nový čip stojí 100 Kč.

Mohu poslat omluvenku třídnímu učiteli ve zprávě?

Ne, absence žáků se omlouvá výhradně třídnímu učiteli přes ŠkoluOnline (záložka Omluvenka).

Co vše by si měl zakoupit žák druhého stupně do hodin výtvarné výchovy?

Stačí zakoupit pouze základní výtvarné potřeby - tužky č. 1, 2, 3, pastelky, fixy, gumu, lepidlo a nůžky. Vše ostatní (vodové barvy, temperové barvy, štětce, tuše, špičky, rydla, redispera, nůžky, výkresy různých formátů...) bude pro žáky zakoupeno z jednorázového poplatku na výtvarné potřeby, který na začátku školního roku vybere třídní učitel.

Musí se dítě zúčastnit divadelního představení se školou?

Ano, divadelní představení jsou součástí školní výuky (rozbory děl, práce s tématem…)

Co se sbírá v letošním školním roce?

Sbíráme plastová víčka každé pondělí od 7.12 do 7.40 v prostorách bývalého školního bufetu. Tašku s víčky odevzdávejte zvážená a řádně označená jménem a třídou.

Proč mám platit poplatek do školní knihovny, když si mé dítě knihy nepůjčuje?

Děti využívají knihovnu i v hodinách čtení(nižší stupeň) a literatury(vyšší stupeň). Půjčují si do třídy soubory knih na společnou četbu, využívají jednotlivé knihy v dílnách čtení. Užívají nejen knihy, ale také sedací pytle, do kterých je potřeba dosypávat náplň.