O škole

"Pověz mi a zapomenu; ukaž mi a já si vzpomenu; ale nech mne se zúčastnit a já pochopím." Konfucius

Objevte naši školu

Jsme školou, která vede žáky k samostatnosti, k uvědomění si osobní zodpovědnosti za vlastní práci a k aktivnímu přístupu k životu. Chceme vytvořit u každého z našich žáků pozitivní vztah ke vzdělávání a motivovat ho k celoživotnímu učení. Snažíme se, aby se děti naučily přemýšlet v souvislostech, snažíme se rozvíjet jejich osobnost s cílem vychovat z každého odpovědného a slušného člověka.

Pomocí účinných moderních metod a forem vzdělávání tvoříme školu s nepřehlédnutelným regionálním významem. Školu, kde se setkává nové a moderní s tradičním a léty prověřeným. Chceme dosáhnout toho, aby rodiče i žáci vnímali naši základní školu jako místo, kde se tvoří současnost a především budoucnost města a okolí.

Školní rok 2020/2021

Vážení rodiče,

loňský školní rok byl pro nás všechny mimořádně náročný. Jak to tak vypadá, ani letošní rok nebude jednoduchý, ale rádi bychom ho zvládli bez zbytečného stresu a s jasným cílem. Chceme, aby všichni naši žáci uspěli ve vzdělávání co nejlépe, ale toho nedosáhneme bez vzájemné spolupráce a podpory. V uplynulém roce jste byli díky této mimořádné situaci vzdělávání svých dětí mnohem blíže, a proto Vás žádáme, abychom vzniklou spolupráci nejen udrželi, ale také ji dál rozvíjeli.

Vyučování bude na naší škole probíhat tak, jak jste byli dosud zvyklí. Zájmová činnost, školní družina i školní stravování bude zajištěno v plném rozsahu, ale za dodržování přísnějších hygienických opatření.

Prozatím nepředpokládáme, že bychom rušili plánované školní, vzdělávací, kulturní či sportovní akce. Pokud dojde k jakýmkoli změnám, budeme vás neprodleně informovat prostřednictvím systému škola online a na webových stránkách školy. Z těchto důvodů proto sledujte nejen naše webové stránky, ale také si co nejdřív ověřte, zda máte přístup do systému online školy. Pokud narazíte na jakékoli obtíže či nejasnosti, neváhejte kontaktovat jednotlivé třídní učitelé nebo vedení školy.

Co se týká obsahu vzdělávání, učivo z hlavních předmětů, které nebylo možné v loňském roce zvládnout, budou učitelé opakovat a probírat v letošním roce. Učivo některých dalších naukových předmětů pak bude částečně zredukováno.

V prvních týdnech budeme pochopitelně nejdříve zjišťovat úroveň vědomostí, dovedností a znalostí našich žáků, přičemž budeme pro začátek preferovat formativní hodnocení s důrazem na motivační stránku výuky.

Rád bych Vás také požádal, abyste pečlivě sledovali zdravotní stav svých dětí a v případě zdravotních obtíží zvážili jejich docházku do školy.

Od září budou v naší škole nastaveny systémy (G Suite pro vzdělávání), které nám umožní v případě nutnosti přejít bez problémů na distanční výuku. Všechny podstatné informace k těmto změnám, Vám podají třídní učitelé na prvních rodičovských schůzkách, které se uskuteční 3. září v 16.00 pro rodiče žáků prvních tříd a ve čtvrtek 10. září v 16.00 hodin pro všechny ostatní.

Věřím, že společně zvládneme také tento náročný školní rok a všem nám přeji hlavně pevné zdraví a klidné dny.

Mgr. Lukáš Kramný, ředitel školy

Klub rodičů a přátel školy

Co na škole máme

Školní sportovní klub

 • Zajištění přípravy a účasti na okresních soutěžích základních škol (až 46 zúčastněných škol) - Liga sportu ZŠ a Velká cena atletiky-pořádaných OR AŠSK ČR

 • Zajištění pravidelné celoroční činnosti volejbalového a atletického oddílu

 • Příprava jednorázových sportovních akcí (cykloexpedice, lyžařské zájezdy, vodácké kurzy, turisticko-tábornické výpravy, atletická soutěž „Diamantová liga“…)

 • Projekt „Sportuj ve škole“ pro děti ŠD

 • Projekt „Sazka olympijských vítězů“

Kontakt: Mgr. Jan Pavlíček

Tel.: 776 569 452

E-mail: pavlicekjan@kravarezs.cz

Školní knihovna

 • knihovnu mohou navštěvovat všichni žáci školy

 • organizuje čtenářský klub s názvem KNIHOMOL – jedná se o pravidelné úterní čtení, kdy si děti sbírají za každou půlhodinu nálepky knihomolů a zároveň mezi sebou soutěží

 • čtení si žáci mohou zpříjemnit pohodlným sezením na sedacích pytlích nebo pohodlných sedácích

 • nabídka knih se pravidelně obnovuje ať koupí jednotlivých titulů na přání žáků nebo pořízením celých souborů knih, které se využívají např. v hodinách literatury na obou stupních naší školy

 • rovněž funguje pravidelné půjčování knih na domácí čtení

 • sortiment knihovny obsahuje jak klasickou literaturu, povinnou četbu, odbornou literaturu, encyklopedie tak i nejnovější a populární tituly, o které žáci projevují zájem

Kontakt: Mgr. Marie Kotulová

E-mail: kotulovamarie@kravarezs.cz

Školská rada

Školská rada je orgán školy umožňující rodičům, učitelům, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Rada zasedá nejméně dvakrát ročně a zabývá se vzdělávacími i organizačními záležitostmi školy.

Kontakt: MUDr. David Šupík

E-mail: skolskarada@kravarezs.cz