Kroužky

Čtenářský klub a klub deskových her

Výtvarné činnosti

 • Snahou kroužku je podnítit v dětech vztah k umění, probudit v nich sebedůvěru, fantazii a tvořivost, vidět je šťastné a spokojené.

 • již mnoho let je na naší škole nedílnou součástí výtvarné výchovy kroužek Výtvarné činnosti, do kterého se mohou přihlásit žáci ze všech ročníků druhého stupně

 • výuka probíhá jak v odborné učebně výtvarné výchovy, tak také formou různých tematicky zaměřených výtvarných soustředění či návštěvou různých galerijních animací, kdy jsou děti vtaženy vlastním prožitkem přímo do galerijního světa, kde se na určitý čas stanou konkrétním malířem, grafikem, kreslířem, sochařem či fotografem

 • s Výtvarnými činnostmi podnikáme také oblíbené výjezdy za poznáním uměleckých památek různých měst

 • v hodinách mají žáci možnost zdokonalit se v kresbě, malbě, naučit se tvořit u malířského stojanu, vyzkoušet si malování na hedvábí, batikování a grafické techniky

 • velký prostor je věnován také prostorové práci, keramice, papírmašé a malování na sklo a porcelán

 • většina těchto výtvarných prací bývá předmětem prodejního vánočního jarmarku, který k naší škole již neodmyslitelně patří, a právě žáci výtvarného kroužku jsou neodmyslitelnou součásti organizace a přípravy tohoto dění

 • velkou měrou se žáci také podílí na výzdobě školy a na přípravě tematicky zaměřených výtvarných dílen, kde svou radou a pomocí pomáhají dětem, které si tyto výtvarné techniky přijdou vyzkoušet společně se svými rodiči h měst

 • hodinami se nese atmosféra klidu, pohody a nově vytvořených kamarádských pout

Sborový zpěv

Fialenka ZŠ Kravaře

 • pravidelné zkoušky
  jednou týdně, dvě vyučovací hodiny

 • každé pondělí

 • učebna hudební výchovy

 • 14:00 - 15:30 hodin

 • natočená 2 CD
  2011, 2014

 • pravidelná i nepravidelná vystoupení

 • Rozsvícení vánočního stromu

 • Vánoce na zámku

 • Vánoční jarmark či dílničky(škola)

 • Tři králové v Domově pro seniory

 • Masopustní vystoupení

 • Velikonoce na zámku

 • Čarodějnické vystoupení

 • Zahradní slavnost v Domově pro seniory

 • Poslední školní den

 • Májové vystoupení na chovatelské chatě

 • Dětský den na zámku

 • Otevírání turistické sezóny

 • Různé mimořádné akce města, CVČ, školy nebo spolků