Historie školy

Obecné školství je součástí Kravař již od 17. století. Již v roce 1643 totiž existovala na území obce česká evangelická škola, která ovšem nepřežila válečné hrůzy třicetileté války. Tato dřevěná budova byla opětovně obnovena v roce 1672 a sloužila místním dětem do roku 1726, kdy byla výuka přenesena do nové budovy. V této se pak vyučovalo více než sto let do roku 1828, kdy se děti konečně dočkaly zděné jednopatrové školy nedaleko kostela. Jelikož počet obyvatel Kravař v příštích desetiletích rychle rostl, byli místní radní donuceni zahájit výstavbu další budovy ve východní části obce na nynější Bezručově ulici. Ani to ovšem nestačilo, a tak se na počátku 20. století učilo v místních hostincích či v domácnostech.

Plány na výstavbu nové školní budovy zhatila první světová válka. Po jejím skončení se Kravaře jakožto celé Hlučínsko staly součástí nově vzniklé Československé republiky. Složitá národnostní situace našeho regionu ovšem způsobila, že se zde české školství setkávalo s velkou nedůvěrou, ba nenávistí. Mnohé kravařské rodiny řešily tuto složitou situací tím, že posílaly své děti buď do soukromých škol v obci, nebo do německých škol v Opavě. Zoufalou situaci měly vyřešit nově vystavěné provizorní dřevěné baráky, které byly kolaudovány 20. dubna 1922. Tato "Archa", jak ji posměšně nazývali občané, sloužila místním dětem a jejich učitelům osm let. Dne 18. ledna 1930 zachvátil budovy požár, který se ani osmi požárním sborům nepodařilo uhasit. Vše vyhořelo do základů.

Tato katastrofa ještě více upozornila na potřebu nové školní budovy. I když v průběhu deseti let byly podány žádosti, interpelace, prosby o povolení stavby, představitelé obce nacházeli vždy důvody, jak stavbu české školy oddálit. Teprve zestátnění škol v naší oblasti od 1.12.1929 vytvořilo podmínky pro konečné řešení. Státní komise doporučila na jaře 1930 výstavbu školy u nádraží a samotná stavba začala 28.4. 1931. Za 14 měsíců byla školní budova postavena a dne 11. září 1932 byla nová budova obecné a měšťanské školy slavnostně předána veřejnosti. Na budově byla odhalena pamětní deska prezidenta Masaryka, jehož jméno škola nesla.

Od té doby je tady budova základní školy s námi stále. Prošla vírem událostí druhé světové války i následným složitým poválečným vývojem. Prošla si érou fašismu i komunismu, byla modernizována a přestavována (podrobnější informace viz odkaz). Převraty ve společnosti se odrážely v obsahu učiva, kdy náboženství střídala branná výchova, německý jazyk ruština, ruštinu angličtina. Navíc jako ve správné státní instituci se zde proměňovaly školské zákony, ministerské vyhlášky, metodiky a koncepce. Jestliže před sto lety vás obecná škola naučila číst, psát, počítat a zdravit starší, nyní toho má na starosti mnohem více. Tak jsme od prostého krasopisu a počtů přešli přes množiny a brannou výchovu k výuce informatiky a finanční gramotnosti.

Od té doby je tady budova základní školy s námi stále. Prošla vírem událostí druhé světové války i následným složitým poválečným vývojem. Prošla si érou fašismu i komunismu, byla modernizována a přestavována (podrobnější informace viz odkaz). Převraty ve společnosti se odrážely v obsahu učiva, kdy náboženství střídala branná výchova, německý jazyk ruština, ruštinu angličtina. Navíc jako ve správné státní instituci se zde proměňovaly školské zákony, ministerské vyhlášky, metodiky a koncepce. Jestliže před sto lety vás obecná škola naučila číst, psát, počítat a zdravit starší, nyní toho má na starosti mnohem více. Tak jsme od prostého krasopisu a počtů přešli přes množiny a brannou výchovu k výuce informatiky a finanční gramotnosti.

Ve 21. století k tomu všemu přistupuje ještě přímo exploze nových povinností a poznatků. Stále se vyvíjejí nové technologie, neustále se zvyšuje množství informací, které člověk musí sledovat, rychle se mění pravidla hry. Co je dnes žhavou novinkou, to bude zítra zastaralá záležitost.

Něco však zůstává stále stejné. Ve školních lavicích zasedají kravařské děti a před ně každý den předstupují učitelky a učitelé, kteří se snaží svým žákům pomoci pochopit svět, orientovat se v něm a co nejlépe se připravit na budoucí trnitou cestu světem dospělých. Tohle povolání s sebou nese i poslání – a to se ještě stále nemění.

Podrobná historie školy