Partneři školy

Základní škola Kravaře - Kouty

Z okolních škol je naším nejbližším partnerem Základní škola Kravaře - Kouty. Ve škole se vzdělávají žáci prvního stupně (1. - 5. ročník). Výuka probíhá podle Školního vzdělávacího programu „Škola pro život“ a po ukončení pátého ročníků pokračují žáci v dalším vzdělávání na půdě Základní školy Kravaře. Právě tento plynulý přechod dělá z našich škol přirozené a blízké partnery. Spolupráce spočívá především v předávání zkušeností a informací o dětech, které na naší základní školu přicházejí. Snahou všech pedagogů je docílit toho, aby přechod na novou školu byl pro žáky co nejpřirozenější a právě z těchto důvodu se připravují společné projektové dny (sportovní i vzdělávací), na kterých se mohou žáci i učitelé vzájemně lépe poznat a sblížit.
Muzeum Hlučínska

Muzeum Hlučínska, které naši žáci navštěvují v posledních letech pravidelně, nabízí celou řadu vzdělávacích programů prohlubující povědomí o našem regionu, o našich tradicích a kořenech. Žáci mají možnost poznat jedinečnost kraje i mentalitu zdejších obyvatel. Při práci s historickými prameny rozvíjí své kritickému myšlení a učí se prezentovat výsledky své badatelské práce.

Mateřská škola Kravaře

Přechod dětí z mateřské do základní školy je pro ně důležitým okamžikem v životě, a proto se ve spolupráci s mateřskou školou snažíme budoucím školákům tento krok usnadnit. Přímo v budově základní školy se nachází jedno oddělení Mateřské školy Kravaře. Do třídy Motýlků, která sídlí na ulici Komenského 14 v budově ZŠ, jsou zařazeny děti v posledním roce před vstupem do základní školy a děti s odkladem školní docházky. Děti tak mají možnost připravit se na plynulý a úspěšný přechod do „velké“ školy, seznámit se s prostředím i budoucími vyučujícími. Mohou využívat venkovní sportovní areál a aktivně navštívit vyučovací hodiny v prvních ročnících základní školy.
Projekt SYPO

Pedagogové naší školy jsou zapojeni do projektu SYPO, který je určen hlavně aktivním pedagogům MŠ, ZŠ, SŠ, SOŠ a ZUŠ se zájmem o jejich obor a rozvoj v různých fázích kariéry. Do praxe zavádí osvědčené metodické kabinety, poskytuje školám pomoc při zavádění ICT, nabízí profesní podporu pro ředitele a vedení školy.

Obec Lisková

Lisková je malebná obec na Slovensku v okrese Ružomberok. Základní škola v Liskové se nachází pod úpatím Chočských vrchů a patří k našim nejbližším zahraničním partnerům. Pravidelně dochází k vzájemným návštěvám, které dávají dětem i učitelům z obou stran příležitost navštívit zajímavá místa, navázat nová přátelství a poznat, jak se žije u našich zahraničních přátel.