Projekty

20598_Kravaře_publicita.pdf

VYBAVENÍ A OBNOVA ICT TECHNIKY V PC UČEBNĚ

text na web.docx
plakat A3.pdf

EUROPE - OUR HOME

Do tohoto projektu bude zapojeno celkem pět partnerských základních škol z pěti zemí Evropy (Česká republika – Kravaře, Litva – Prienai, Polsko – Gdaňsk, Itálie – Alatri, Španělsko – Robledo). ZŠ Kravaře je koordinátorem tohoto projektu.

Celý projekt je určen dětem od 10 do 14 let a bude probíhat zejména v hodinách anglického jazyka. Hlavní náplní projektu je zdokonalování anglického jazyka a odstraňování bariér při mluvení. Děti ze všech pěti evropských zemí budou pracovat na společných projektových aktivitách, a to jak na dálku, tak i během partnerských návštěv (např. tvorba prezentací, tvorba videí ve vlastní režii, dopisování…). Učitelé je povedou k přirozené anglické konverzaci bez ohledu na chyby.

Další oblastí projektové práce budou aktivity, které se týkají dovedností v oblasti informačních technologií. Žáci si například vyzkouší vytvořit online cvičení, která budou využitelná pro ostatní spolužáky ve výuce angličtiny, zúčastní se videokonferencí a budou pravidelně přispívat na portál škol E-Twinning.

Nedílnou součástí projektu jsou pětidenní návštěvy všech partnerských škol, tzv. mobility. Vybraní žáci budou mít možnost cestovat do zahraničí, nahlédnout do partnerského města a seznámit se s chodem tamní školy.

Celý grant byl financován Evropskou unií a naše škola na něj získala dotaci ve výši 27 420 Eur. Věříme, že náš nový projekt bude příjemným zpestřením výuky pro naše žáky i učitele a dá vzniknout novým přátelstvím napříč Evropou.

Šablony II

Od 1.9.2019 naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání prostřednictvím výzvy 02_18_063 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ II.

Projekt má název ZŠ Kravaře, výzva 63 a registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013453

Z finančních prostředků v celkové výši 1 651 642 ,- Kč hradíme tyto aktivity:

  • doučování žáků ohrožených školním neúspěchem

  • využití ICT ve vzdělávání

  • čtenářský klub

  • klub zábavné logiky a deskových her

  • projektové dny mimo školu

Období realizace: 1. 9. 2019 – 30. 6 2021

Mléko do škol ... aneb nabídněte dětem tolik potřebné mléčné výrobky

Tento projekt je uskutečněn pod záštitou a s finanční podporou Evropské unie a České republiky a můžeme díky němu nabídnout našim žákům zdarma neochucené mléko a mléčné výrobky a také doprovodný program pro projekt „Mléko do škol“.

Ovoce a zelenina do škol

Cílem projektu Ovoce a zelenina do škol je podpora zdravé výživy a zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny. Díky tomuto projektu dostávají naši žáci pravidelné dodávky čerstvého ovoce, čerstvé zeleniny a ovocných šťáv. Výběr ovoce a zeleniny by měl být co nejpestřejší, přičemž by měly být upřednostňovány druhy ovoce a zeleniny našeho klimatického pásma, nejlépe místní produkce. Exotické ovoce je pak dodáváno pro zpestření a rozšíření znalostí. Projekt finančně podporuje Evropská unie a Česká republika.