Projekty

6715_publicita.pdf
Obědy pro děti.docx

Projekt TPA

Od září letošního školního roku se naše škola podílí na projektu TPA – transformace školy na učící se organizaci. Patříme tak mezi dvacet vybraných škol Moravskoslezského kraje, které dostaly příležitost pracovat v následujících pěti letech na tom, aby naše škola byla bezpečným a inspirujícím místem pro všechny, kteří ji navštěvují a jsou s ní spjati. Věříme, že nás čeká zajímavá a podnětná cesta.

 

Cíle projektu:

 

Vysoké pedagogické vedení školy.

Vize a hodnoty školy orientované na kvalitu výuku a učení.

Podnětné a bezpečné prostředí pro učení.

Sledování vzdělávacího pokroku žáků.

Kvalitní spolupráce všech aktérů školy


Digitalizujeme školu – Realizace investice Národního plánu obnovy - Komponenta 3.1

LEPŠÍ VZTAHY VE TŘÍDĚ

Moravskoslezský kraj poskytl dotace na podporu aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže pro školní rok 2022/2023 a v tomto projektu pokračujeme i ve školním roce 2023/2024.

Díky projektu proškolíme pedagogy naší školy v práci s dlouhodobými edukačně-preventivními programy pro 1. stupeň ZŠ zaměřující se na témata předcházení a zvládání agrese a také přijímání a zvládání jinakosti mezi dětmi.

Preventivní program: Dobronauti 

Scan+ 250i23062809320.pdf

Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo Národní plán doučování, který je určen všem zájemcům ve školách a nabízí doučování šité na míru.

Cílem je zmírnit negativní dopady chybějící prezenční výuky v důsledku pandemie COVID-19. Je primárně určeno pro žáky ohrožené školním neúspěchem  a v extrémním případě vypadnutím ze vzdělávání.

Doučování bude probíhat ve skupinkách i individuálně na 1. i 2. stupni. Povedou je pedagogičtí pracovníci školy. Doučování může probíhat z každého předmětu, prioritně z českého jazyka, matematiky, cizích jazyků a dalších naukových předmětů.

Doučování je pro žáky zdarma.

Podpora doučování probíhala v první fázi od 1. 9. do 31. 12. 2021 a pokračuje do konce školního roku 2022/2023. 

EUROPE - OUR HOME

Do tohoto projektu bude zapojeno celkem pět partnerských základních škol z pěti zemí Evropy (Česká republika – Kravaře, Litva – Prienai, Polsko – Gdaňsk, Itálie – Alatri,

Španělsko – Robledo). ZŠ Kravaře je koordinátorem tohoto projektu.

Celý projekt je určen dětem od 10 do 14 let a bude probíhat zejména v hodinách anglického jazyka. Hlavní náplní projektu je zdokonalování anglického jazyka a odstraňování bariér při mluvení. Děti ze všech pěti evropských zemí budou pracovat na společných projektových aktivitách, a to jak na dálku, tak i během partnerských návštěv (např. tvorba prezentací, tvorba videí ve vlastní režii, dopisování…). Učitelé je povedou k přirozené anglické konverzaci bez ohledu na chyby.

Další oblastí projektové práce budou aktivity, které se týkají dovedností v oblasti informačních technologií. Žáci si například vyzkouší vytvořit online cvičení, která budou využitelná pro ostatní spolužáky ve výuce angličtiny, zúčastní se videokonferencí a budou pravidelně přispívat na portál škol E-Twinning.

Nedílnou součástí projektu jsou pětidenní návštěvy všech partnerských škol, tzv. mobility. Vybraní žáci budou mít možnost cestovat do zahraničí, nahlédnout do partnerského města a seznámit se s chodem tamní školy.

Celý grant byl financován Evropskou unií a naše škola na něj získala dotaci ve výši 27 420 Eur. Věříme, že náš nový projekt bude příjemným zpestřením výuky pro naše žáky i učitele a dá vzniknout novým přátelstvím napříč Evropou. 

20598_Kravaře_publicita.pdf

VYBAVENÍ A OBNOVA ICT TECHNIKY V PC UČEBNĚ

text na web.docx
plakat A3.pdf

Šablony II

Od 1.9.2019 naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci  Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání  prostřednictvím výzvy 02_18_063 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ II.

Projekt má název ZŠ Kravaře, výzva 63 a registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013453

Z finančních prostředků v celkové výši 1 651 642 ,- Kč hradíme tyto aktivity:

Období realizace: 1. 9.  2019 – 30. 6  2021

Mléko do škol ... aneb nabídněte dětem tolik potřebné mléčné výrobky 

Tento projekt je uskutečněn pod záštitou a s finanční podporou Evropské unie a České republiky a můžeme díky němu nabídnout našim žákům  zdarma neochucené mléko a mléčné výrobky a také doprovodný program pro projekt „Mléko do škol“. 

Ovoce a zelenina do škol

Cílem projektu Ovoce a zelenina do škol je podpora zdravé výživy a zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny. Díky tomuto projektu dostávají naši žáci pravidelné dodávky čerstvého ovoce, čerstvé zeleniny a ovocných šťáv.  Výběr ovoce a zeleniny by měl být co nejpestřejší, přičemž by měly být upřednostňovány druhy ovoce a zeleniny našeho klimatického pásma, nejlépe místní produkce.  Exotické ovoce je pak dodáváno pro zpestření a rozšíření znalostí. Projekt finančně podporuje Evropská unie a Česká republika.