Prohlášení
o přístupnosti

Základní škola Kravaře, příspěvková organizace se zavazuje k zpřístupnění své webové stránky a mobilních aplikací v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací pro lidi s hendikepem a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů ( zákon o přístupnosti).

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na následující webové stránky / mobilní aplikaci: https://www.kravarezs.cz/


STAV SOULADU

Níže uvedený obsah není přístupný:

z důvodu nesouladu se zákonem č. 99/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů; Odkazy na náhledových fotografiích ve fotogaleriích nemají textový popis, protože obrázky nemají uvedený alternativní text (kritéria 1.1.1 a 2.4.4 standardu WCAG 2.1). Vzhledem k množství fotografií a kapacitám provozovatele webu by doplnění smysluplného alternativní text ke všem fotografiím způsobilo nepřiměřenou zátěž (podle § 7 zákona)


Videa na internetových stránkách neobsahují ani titulky ani audio popis či alternativu (kritéria 1.2.1 a 1.2.2 standardu WCAG 2.1), na základě výjimky podle § 13 odstavce 4 zákona č. 99/2019 Sb

VYPRACOVÁNÍ PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI

Toto prohlášení o přístupnosti bylo vypracováno dne 1.1.2021

Toto prohlášení bylo vypracováno dle metodického pokynu MVČR k tomuto zákonu a dle vzoru prohlášení o přístupnosti také dle MVČR.

Prohlášení o přístupnosti bylo revidováno dne 1.1.2021

Toto prohlášení bylo vypracováno posouzením třetí strany a to provozovatelem webových stránek (společností J.M.Post). Pro vypracování prohlášení byl použit zákon č. 99/2019 Sb., a metodický pokyn MVČR k tomuto zákonu.


PROHLÁŠENÍ PROVOZOVATELE WEBOVÝCH STRÁNEK :

Tyto internetové stránky provozuje Základní škola Kravaře, příspěvková organizace. Webové stránky využívají rozhraní vytvořené společností Google LLC.


ZPĚTNÁ VAZBA A KONTAKTNÍ ÚDAJE :

Základní škola Kravaře, příspěvková organizace má za cíl, aby jím spravované internetové stránky byly co nejdříve přístupné všem jejím uživatelům a to na základě principů přístupnosti (vnímatelnost, ovladatelnost, srozumitelnost a stabilita).

Kontakt na správce obsahu:

Základní škola Kravaře, příspěvková organizace

Komenského 14, 747 21 Kravaře

telefon: +420 553 671 683

e-mail : skola@kravarezs.cz


POSTUPY PRO PROSAZOVÁNÍ PRÁVA

V případě, že Vám nebyla poskytnuta odpověď nebo poskytnutá odpověď je neadekvátní či neuspokojivá v souvislosti s Vaší žádostí či oznámením ohledně přístupnosti webových stránek, kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra

odbor eGovernmentu

náměstí Hrdinů 1634/3

140 21 Praha 4

e-mail: pristupnost@mvcr.cz