Školní družina

Vážení rodiče,

v letošním školním roce bude rozmístění jednotlivých oddělení školní družiny takto: ve škole - školní družina bude 2. oddělení (kde zůstanou žáci 2.B a 2.C třídy), ostatní oddělení pak budou na domečku - 1. oddělení ( žáci 1.B, 1.C třídy), 3. oddělení ( žáci 1.A, 2.A a 4.) a 4. oddělení (žáci 3.A, 3.B, 3.C třídy)

Ranní družina bude vždy na domečku, žáci pak jsou v 7.30 odvedeni do školy.

Odpoledne v 15.00 se pak žáci spojují do dvou oddělení, v 15.30 pak do jednoho oddělení na domečku.

Žáci 2. oddělení budou převedeni na domeček - Po, St v 14.30 Út, Čt, Pá v 15.00.

Jelikož je doporučováno co nejvíce času trávit venku, budeme, pokud to počasí dovolí, každé odpoledne na hřišti. V tom případě si žáci z 2. oddělení berou sebou ven všechny své věci, protože z hřiště se přesunou rovnou do domečku.

Informace školní družiny


Školní družina zahajuje svou činnost v pátek 2. 9. 2022. Do školní družiny jsou děti přihlášeny na základě písemné přihlášky, kterou si můžete vytisknout na stránkách školy (kravarezs.cz), vyzvednout v družině nebo u třídní učitelky.


Provoz školní družiny

Po – Pá 6:00 – 7:30 11:30 (10:30) – 16:30

První týden školního roku bude upraven provoz školní družiny, tak aby navazoval na konec vyučování v jednotlivých třídách.
Poplatek za školní družinu můžete zaplatit najednou (1000Kč) nebo ve dvou splátkách (400Kč září – prosinec; 600Kč leden – červen) přímo v družině nebo na bankovní účet školy: 1849696339/0800 do poznámky (zpráva pro příjemce) prosím uveďte jméno, příjmení a třídu dítěte.
ŠD Domeček

pondělí - pátek

6:00 – 7:45, 11:30 – 16:30


Telefon

553 671 182, 702 127 010

E-mail

druzina@kravarezs.cz


Školní družina (2. oddělení) pondělí - pátek


11:30 - 15:00 (14:30)

(poté spojení dětí do oddělení na domečku)


Telefon

702 127 011


Mgr. Kateřina Lehnertová

1. oddělení

vedoucí vychovatelka

lehnertovakaterina@kravarezs.cz


Lucie Stuchlíková

2. oddělení

stuchlikovalucie@kravarezs.cz

Pavlína Lampová

3. oddělení

lampovapavlina@kravarezs.cz

Adéla Krömrová

4. oddělení

kromrovaadela@kravarezs.cz

Fialový den

Začal nám nový školní rok, po pomalejším rozjedu, seznamování se s družinou a ročním tematickým plánem „Tady jsme doma… aneb poznáváme naši Zem“, jsme se do toho nyní s vervou pustili a máme za sebou první společnou akci – Fialový den. Proč zrovna fialový? Protože se během celého roku seznamujeme s naší Zeměkoulí a začali jsme vesmírem, který je tajemný, fialovočerný. Děti měly do družiny přijít ve fialovém oblečení, čím více ho měli na sobě, tím lépe. Po kontrole veškerých fialových věcí, jsme venku plnili fialovo-vesmírné úkoly. Nejdříve děti hledaly obrázky svého družstva – létající talíř, marťánek, raketa. Poté se děti musely dostat přes černou díru, vyhýbat se meteoritům, projít po měsíční krajině a dojít až ke slunci. A nakonec házely barevnou kostkou, jakmile jim padla fialová barva, mohli vyrazit pro část vesmírného obrázku, který pak skládaly. Všem se fialový den líbil a těší se na další společné akce. Snad se nám je podaří splnit.

Mgr. Kateřina Lehnertová

Informace školní družiny k začátku školního roku 2020/2021

Školní družina zahajuje svou činnost ve středu 2. 9. 2020. Do školní družiny jsou děti přihlášeny na základě písemné přihlášky, kterou si můžete vytisknout na stránkách školy (kravarezs.cz), vyzvednout v družině nebo u třídní učitelky.

Jelikož první týden školního roku bude zkrácena doba vyučování, bude taktéž upravena provozní doba družiny, tak aby navazovala na konec vyučování v jednotlivých třídách.

Provozní doba školní družiny 2. - 4. 9. 2020

1. a 2. oddělení (žáci 1.tříd) 6:00 – 7:45 9:30 – 16:30

3. a 4. oddělení (žáci 2., 3., 4.tříd) 6:00 – 7:45 10:30 – 16:30

Od 7. 9. 2020 bude provoz školní družiny opět

Po – Pá 6:00 – 7:45 11:30 (10:30) – 16:30

Poplatek za školní družinu můžete zaplatit najednou (1000Kč) nebo ve dvou splátkách (400Kč září – prosinec; 600Kč leden – červen) přímo v družině nebo na bankovní účet školní družiny: 1849696339/0800 do poznámky prosím uveďte jméno, příjmení a třídu dítěte.

Informace k úplatě za zájmové vzdělávání v naší školní družině

Vážení rodiče,

podle § 123, odst. (4) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) je stanovena výše úplaty za zájmové vzdělávání v naší školní družině 100,- Kč na měsíc. Tyto prostředky se využívají každoročně na nákup nových hraček, výkresů, výtvarných potřeb, cen do tomboly na maškarní ples, balíčky od Mikuláše, na odměny pro žáky nebo na dovybavení družiny.

Tak jako každý školní rok je třeba vypsat novou přihlášku, na jejíž základě je dítě do družiny přijato, je třeba zaplatit i poplatek pro daný školní rok vždy znovu. I když v loňském školním roce byla školní družina z důvodu nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 od poloviny března uzavřena, přesto jste měli možnost do července (konec školního roku) písemně požádat o vrácení zálohy za tři měsíce (duben – červen 2020). Nyní ale začíná nový školní rok a je třeba platbu za školní družinu opět zaplatit.

Kravaře 8.9.2020

Mgr. Kateřina Lehnertová

Galerie družiny

fialový den

fialový den

fialový den

fialový den

pojďme spolu slepit duhu..

pojďme spolu slepit duhu..


pojďme spolu slepit duhu..


pojďme spolu slepit duhu..


Dokumenty družiny