ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

"Celý svět můžete změnit tím, že pomůžete jednomu dítěti."  

 J. French

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) slouží k poskytování poradenských a konzultačních služeb pro žáky naší školy, jejich zákonné zástupce a pedagogy. Pracoviště je zřizováno tak, aby umožňovalo důvěrnost jednání a aby byla zaručena ochrana osobních dat. 

Podmínkou pro poskytnutí školní poradenské služby nezletilému žákovi je informovaný souhlas jeho zákonných zástupců, který podepisují zákonní zástupci jednou, a to na začátku školní docházky dítěte v 1. ročníku. Pro dlouhodobou individuální spolupráci školní psycholožky s žákem naší školy je třeba ještě další souhlas zákonných zástupců (Informovaný souhlas s prací školního psychologa). Na krizovou intervenci (podporu v akutní krizové situaci) má dítě nárok i bez informovaného souhlasu.

Činnost ŠPPTým ŠPP ve  školním roce 2023/2024: 

VÝCHOVNÁ PORADKYNĚ

 Mgr. Marcela DUDOVÁ

ŠKOLNÍ SPECIÁLNÍ PEDAGOŽKA

 Mgr. Andrea Šafarčíková

ŠKOLNÍ PSYCHOLOŽKA

 Mgr. Jana Matýsková

ŠKOLNÍ METODIČKA PREVENCE

 Mgr. Kateřina LEHNERTOVÁ


KARIÉROVÍ PORADCI

 Mgr. Petr THEUER


 Mgr. Martin WERNER