Pedagogický sbor

Titul jméno příjmení

e-mail

třída/funkce

Mgr. Eva Těžká

Mgr. Irena Machelová

Mgr. Lenka Stuchlíková

Mgr. Magdaléna Czudková

Mgr. Silvie Weczerková

Mgr. Gabriela Jařabová

Mgr. Nikola Mynářová

Mgr. Žaneta Kremserová

Mgr. Zuzana Odstrčilová

Mgr. Barbara Papeschová

Mgr. Zdeňka Binarová

PaeDr. Marie Kulhavá

Mgr. Kateřina Frýdlová

Mgr. Marie Kotulová

učitelka, knihovna, sbor

Mgr. Petra Heidrová

učitelka, koordinátor ŠVP

Mgr. Lukáš Kramný

ředitel školy

Mgr. Kateřina Kolarčíková

Mgr. Irena Theuerová

učitelka, vedoucí předmětové komise M

Mgr. Markéta Ulrichová

koordinátor ICT, vedoucí učitelka 2. stupně

Mgr. Kertstin Kristiánová

učitelka, vedoucí předmětové komise PČ

Mgr. Markéta Benková

mateřská dovolená

Mgr. Barbora Pekárková

mateřská dovolená