Pedagogický sbor

Titul jméno příjmení

e-mail

třída/funkce

Mgr. Lucie Malíková

I. A 

Mgr. Silvie Weczerková

I. B

Mgr. Zuzana Loret

I. C

Mgr. Eva Těžká 

Mgr. Lenka Stuchlíková

Mgr. Magdaléna Czudková

Mgr. Gabriela Jařabová

IV.  A

Mgr. Natálie Lévayová

levayovanatalie@kravarezs.cz

Mgr. Simona Pospíšilová

pospisilovasimona@kravarezs.cz

Mgr. Marcela Dudová

PaeDr. Marie Kulhavá

Mgr. Pavla Knyblová

pavlaknyblova@kravarezs.cz

Mgr. Kateřina Frýdlová

Mgr. Žaneta Kremserová

Mgr. Zuzana Odstrčilová

Mgr. Martin Werner

IX. A

Mgr. Pavla Lhoťanová

IX. B

Mgr. Petra Heidrová

učitelka, koordinátor ŠVP

Mgr. Lukáš Kramný

ředitel školy

Mgr. Kateřina Kolarčíková

Mgr. Irena Theuerová

učitelka, vedoucí předmětové komise M

Mgr. Markéta Ulrichová

koordinátor ICT, zástupce ředitele pro 2. stupně

Mgr. Kertstin Kristiánová

učitelka, vedoucí předmětové komise PČ

Mgr. Vojtěch Prchala 

prchalavojtěch@kravarezs.cz

učitel

Mgr. Hana Machalová 

machalovahana@kravarezs.cz

mateřská dovolená

Ing. Veronika Lazecká

lazeckaveronika@kravarezs.cz

učitelka

Mgr. Helena Czerniková

czernikovahelena@kravarezs.cz

učitelka

Mgr. Tomáš Havlas

havlastomas@kravarezs.cz

učitel

Mgr. Markéta Benková

mateřská dovolená

Mgr. Barbora Pekárková

mateřská dovolená

Dubská Petra

dubskapetra@kravarezs.cz

družina

Kromerová Adéla

kromerovaadela@kravarezs.cz

družina