Rodičům budoucích prvňáčků

Zápis cizinců 2022-2023-letáček.docx
Scan+ 250i22060905540.pdf
Kritéria k přijetí.docx

Desatero pro rodiče předškoláků

Pokud se Váše dítě chystá do školy, přečtěte si pozorně následující řádky, které Vám poradí, co by měl Váš předškolák umět před nástupem do školy.

 1. Znám svoje jméno a příjmení, vím, jak se jmenují rodiče.

 2. Umím se obléknout i převléknout do cvičebního úboru, a to tak rychle, aby nikdo z mých kamarádů na mě nemusel čekat a umím na tkaničce udělat mašličku.

 3. Umím uklidit knížky, pastelky a hračky tam, kam patří.

 4. Dovedu kreslit tužkou a pastelkami a malovat barvami.

 5. Poznám barvu červenou, modrou, zelenou, žlutou, hnědou a černou.

 6. Umím vystřihnout obrázek nůžkami s kulatou špičkou.

 7. Dovedu si připravit svačinku na ubrousek a umýt si ruce.

 8. Dovedu poslouchat maminčino vyprávění se zájmem a v klidu.

 9. Televizní pohádky, filmy a písničky pozorně sleduji a povídám si o nich s rodiči.

 10. Do aktovky si sám uložím věci tam, kam patří.

Desatero-pro-rodice-2021.pdf

Něco málo o naší škole

Vážení rodiče,


jsme rádi, že jste projevili zájem právě o naši školu. Můžeme Vám slíbit, že uděláme vše pro to, abychom usnadnili první školní kroky Vašemu prvňáčkovi. Přijměte proto od nás několik důležitých informací.

Škola

 • Prioritou pedagogů prvního stupně naší školy je být laskavým průvodcem dětí na cestě za poznáním.

 • Používáme moderní výukové metody - např. SFUMATO ve čtení, některé prvky matematiky profesora Hejného, projektové vyučování.

 • Duševní a fyzickou pohodu podporujeme během příznivého počasí pobytem na školním hřišti, v letních měsících se mohou děti učit venku.

 • V rámci tělesné výchovy děti navštěvují také výuku plavání a bruslení.

 • Ve spolupráci se školní družinou nabízíme dětem program "Sportuj ve škole".

 • Děti se účastní pěveckých, výtvarných i sportovních soutěží, navštěvují divadla, koncerty a výstavy, dětské práce tvoří výzdobu školy.

 • Úzce spolupracujeme s mateřskou školou.

 • První vyučovací hodina začíná v 7.50 hod.

Školní družina

 • Školní družina je důležitým partnerem rodiny a školy.

 • Nabízí zájmové vzdělávání formou vzdělávacích a spontánních činností, nabízí dětem odpočinek a relaxaci.

 • Družina je místem, kde mohou žáci trávit volný čas před ranním vyučováním a místem pro odpočinek žáků po vyučování. ŠD přispívá k efektivnímu využití volného času dětí 1. stupně. Činnost naší družiny vychází z ročního a vzdělávacího plánu.

 • Dítě je přijato do družiny na základě písemné přihlášky. Zákonní zástupci žáka informují paní vychovatelky o rozsahu docházky (které dny a hodiny bude dítě družinu navštěvovat) a o způsobu odchodu dětí z družiny (dítě chodí samo nebo je vyzvedáváno).

 • PROVOZNÍ DOBA DRUŽINY

 • pondělí - pátek:

 • 6.00 - 7.45 hod. (před výukou)

 • 11.30 - 16.30 hod. (po výuce)

Školní jídelna

 • Školní jídelna se nachází v přízemí budovy školy. Žáci zde mohou poobědvat po vyučování a poté odejít s paní vychovatelkou do družiny, popř. domů.

 • Děti si mohou vybrat ze dvou jídel, několikrát týdně si děti mohou samy vybrat z ovocného a zeleninového baru, součástí oběda jsou dva druhy nápojů.

 • Obědy se odhlašují a přihlašují online.

 • Strávníci se řadí u dvou výdejních oken, před vydáním pokrmu vloží do čtecího zařízení
  kartu, která slouží k evidenci výdeje a rozlišení druhu jídla.

 • PROVOZNÍ DOBA JÍDELNY

 • pondělí - pátek:

 • 7.00 - 10.00 hod.

 • Žáci mohou využít nabídku teplých i studených nápojů v prostoru jídelny (dočasně pozastaveno z důvodu mimořádných opatření).

 • 11.30 - 14.00 hod.

 • Výdej obědů.

Pomůcky pro žáky do první třídy

Seznam školních potřeb do 1. roč..docx

Seznam pomůcek pro děti naleznete v příloze, kterou si můžete stáhnout a vytisknout.