Vzdělávání cizinců

Základní škola Kravaře, Komenského 14, příspěvková organizace byla vybrána Krajským úřadem Moravskoslezského kraje jako určená škola k organizaci vzdělávání žáků cizinců, dle novely školského zákona.

Podle § 20 školského zákona mají žáci-cizinci nárok na bezplatnou jazykovou přípravu k začlenění do základního vzdělávání. Rozsah jazykové přípravy je 100 až 200 hodin podle ověření vstupní úrovně znalostí českého jazyka a s ohledem na konkrétní potřeby každého žáka cizince. Vedle této možnosti mají tito žáci podle § 16 školského zákona nárok na podpůrná opatření s ohledem na odlišné kulturní prostředí a životní podmínky. 

Cílovou skupinou pro poskytování jazykové přípravy k začlenění do základního vzdělávání jsou nově příchozí žáci-cizinci v základních školách, kteří mají potřebu vzdělávání v češtině jako druhém (popř. cizím) jazyce.

Cizinec je fyzická osoba, která není občanem České republiky, včetně občana Evropské unie. V případě, že má fyzická osoba dvojí občanství, z nichž jedno z nich je české, se taková osoba nepovažuje za cizince.

Zákonný zástupce musí o zařazení žáka do skupiny pro jazykovou přípravu požádat. 

Vzory žádosti k zařazení do jazykové přípravy a k základnímu vzdělávání (nyní i v ukrajinštině) ke stažení zde : 

Žádost zákonného zástupce žáka o zařazení do skupiny pro jazykovou přípravu.docx
Žádost zákonného zástupce žáka o zařazení do skupiny pro jazykovou přípravu - uk.docx
Přihláška do školy.docx
Přihláška do školy - ukrajinsky.docx

Důležité odkazy: https://cizinci.npi.cz/ 

        https://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/vzdelavani-zaku-cizincu 


 Více informací poskytne v případě zájmu vedení školy.


Aktuality 

Зарахування іноземців до перших класів-ukrajinský překlad 2023.docx
priloha_1018809392_2_Příručka_rodiče_cz_Lex_bez (1).pdf
priloha_1018809392_4_Příručka_rodiče_ukr_Lex_bez (1).pdf
Seznam přijatých žáků (cizinců).docx